31 12, 2021

Altın cinsinden açılan hesaplar üzerinden yapılacak stopaj oranı %0 olarak belirlendi

2021-12-31T09:58:46+03:00Aralık 31st, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 31 Aralık 2021 Sirküler No: 171 31 Aralık 2021 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Karar ile Altın cinsinden açılan mevduat ve katılım hesaplarına ödenecek kar payı ve faiz gelirleri üzerinden yapılacak stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir. Karar ekte yer almaktadır. EK- Altın cinsiden hesaplara uygulanacak stopaj oranı hakkında Karar https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231-24.pdf

25 12, 2021

Kur korumalı mevduat hesaplarına stopaj %0 olarak belirlendi

2021-12-25T14:52:41+03:00Aralık 25th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Aralık 2021 Sirküler No: 165 25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararı ile; -Döviz Kuru korumalı veya döviz hesaplarından TL hesaplara geçiş yapanlarca açılacak vadeli hesaplardan yapılacak gelir vergisi kesintisi % 0 olarak belirlenmiştir. - Mevduat veya katılım hesaplarına ödenecek faiz ve kar payları üzerinden yapılacak stopaj oranı vadelerine göre; 6 [...]

23 12, 2021

Hazine kâğıtlarından elde edilen gelirlere uygulanan stopaj %0 a düşürüldü

2021-12-23T23:10:38+03:00Aralık 23rd, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Aralık 2021 Sirküler No: 162 22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4937 sayılı  Karar ile 22/12/2021 ile 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) iktisap edilen, ; - Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonoları  ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir [...]

23 12, 2021

Kar paylarından yapılan stopaj oranı düşürüldü

2021-12-23T23:06:48+03:00Aralık 23rd, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Aralık 2021 Sirküler No: 160 -22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4936 sayılı  Karar ile; tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kâr paylarına uygulanacak stopaj oranı %10 a düşürülmüştür. EK- Kar paylarında stopaj oranlarına dair Karar https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211222-11.pdf

16 12, 2021

Mevduat faizleri ve yatırım kazançlarında indirimli stopaj süresi, 3 ay uzatıldı

2021-12-16T22:27:53+03:00Aralık 16th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 17 Aralık 2021 Sirküler No: 142 16 Aralık 2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4921 sayılı  Karar ile; mevduat faizleri, bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda geçici süreliğine belirlenen indirimli tevkifat oranlarının yürürlük süresi 31/3/2022 tarihine kadar [...]

Go to Top