Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
17 Aralık 2021

Sirküler No: 142


16 Aralık 2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4921 sayılı  Karar ile; mevduat faizleri, bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda geçici süreliğine belirlenen indirimli tevkifat oranlarının yürürlük süresi 31/3/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmıştır.

Bu çerçevede, 31/03/2022 tarihine kadar veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek;

Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyona bağlı değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

Katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

Kira sertifikaları kazançlarından; (Aynı oranlar, belirtilen sürelerde elde tutulduktan sonra satılan, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bono gelir/ kazançlarına da uygulanacaktır)

– Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

– Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

– Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

Yatırım fonlarından;

-23/12/2020 ile 31/03/2022 tarihi arasında elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında,

Stopaj uygulamasına 3 ay daha devam edilecektir.

EK- İndirimli Stopaj Oranlarında Süre Uzatımı Kararı ve Gelir idaresi açıklaması

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-2.pdf

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/mevzuatbilginotu/CK4921_GV_abn.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.