Ar-Ge Merkezi nedir?

Kanuni işyeri adresi veya merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinden (Limited veya Anonim Şirket),

 • Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
 •  Yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan,
 •  En az 15 (otomotiv ve savunma ana imalat sanayi için en az 30) tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden,
 •  Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan ( TÜBİTAK 1507, 1501, KOSGEB, San-Tez vb. Ar-Ge Projeleri geçmişinde yapmış ve hala yapmaya devam eden firma olan) birimi ifade etmektedir.

Ar-Ge personeli kimdir?

Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenlere Ar-Ge Personeli denir.
 Araştırmacı:
 • Projelerin gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi sürecinde yer alan
 • En az lisans derecesine sahip kişiler
Teknisyen:
 • Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının teknik, fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler

AR-GE MERKEZİ DESTEKLERİ

 • %100 ARGE İNDİRİMİ
 • %80-95 GELİR VERGİSİ İSTİSNASI
 • %50 SGK İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
 • %100 DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI
 • %100 GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI

Tasarım Merkezi nedir?

Kanuni adresi veya merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinde  (Limited veya Anonim şirketler)

 • Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
 • Yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan,
 • En az 10 tam zamanlı eşdeğer Tasarım personeli istihdam eden,
 • Tasarım ve Destek personelinin, Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki kontrollerinin yapılacağı mekanizmalara sahip olan,
 •  Tasarım Merkezinde Tasarım Projeleri bulunan birimi ifade etmektedir.

Tasarım Merkezi Personeli kimdir?

Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenlere, Tasarım Merkezi Personeli denir.
Tasarımcı: 
 • Projelerin gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi sürecinde yer alan
 • Üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun
 • En az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip kişiler
Tasarım Merkezi Destekleri:
Tasarım İndirimi – %100
Gelir Vergisi İstisnası – %80-%95
SGK İşveren Hissesi Desteği – %50
Damga Vergisi İstisnası – %100
Gümrük Vergisi İstisnası – %100
Ar-Ge / Tasarım Merkezi danışmanlığı için bize ulaşın!

AR-GE / Tasarım Merkezi Destekleri Danışmanlığı hizmetlerimiz

 • Ar-Ge / Tasarım Merkezi Yol haritasının Oluşturulması (Fiziksel mekân, personel sayısı vb)
 • Ar-Ge / Tasarım Merkezi Statüsünün Kazanılmasına Yönelik Danışmanlık
  • Ar-Ge/Tasarım niteliğinde bulunan projelerin dökümante hale getirilmesi
  • Ar-Ge/ Tasarım Merkezi Proje Yönetim, İzleme ve Değerlendirme Sistemlerinin oluşturulması
  • Organizasyon şemalarının oluşturulması
  • Akademik İşbirliklerinin Oluşturulması
 • Başvuru Dokümanın Hazırlığı
  • Başvuru Dosyasının Teknik ve Mali Kısımlarını Oluşturulması
  • Başvuru Süreçlerinin Takibi, Denetim Görüşmelerine Hazırlık
Ar-Ge / Tasarım Merkezi danışmanlığı için bize ulaşın!

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.