Ar-Ge Merkezi nedir?

Kanuni işyeri adresi veya merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinden (Limited veya Anonim Şirket),

 • Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
 •  Yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan,
 •  En az 15 (otomotiv ve savunma ana imalat sanayi için en az 30) tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden,
 •  Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan ( TÜBİTAK 1507, 1501, KOSGEB, San-Tez vb. Ar-Ge Projeleri geçmişinde yapmış ve hala yapmaya devam eden firma olan) birimi ifade etmektedir.

Ar-Ge personeli kimdir?

Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenlere Ar-Ge Personeli denir.
 Araştırmacı:
 • Projelerin gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi sürecinde yer alan
 • En az lisans derecesine sahip kişiler
Teknisyen:
 • Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının teknik, fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler

AR-GE MERKEZİ DESTEKLERİ

 • %100 ARGE İNDİRİMİ
 • %80-95 GELİR VERGİSİ İSTİSNASI
 • %50 SGK İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
 • %100 DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI
 • %100 GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI

Tasarım Merkezi nedir?

Kanuni adresi veya merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinde  (Limited veya Anonim şirketler)

 • Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
 • Yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan,
 • En az 10 tam zamanlı eşdeğer Tasarım personeli istihdam eden,
 • Tasarım ve Destek personelinin, Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki kontrollerinin yapılacağı mekanizmalara sahip olan,
 •  Tasarım Merkezinde Tasarım Projeleri bulunan birimi ifade etmektedir.

Tasarım Merkezi Personeli kimdir?

Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenlere, Tasarım Merkezi Personeli denir.
Tasarımcı: 
 • Projelerin gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi sürecinde yer alan
 • Üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun
 • En az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip kişiler
Tasarım Merkezi Destekleri:
Tasarım İndirimi – %100
Gelir Vergisi İstisnası – %80-%95
SGK İşveren Hissesi Desteği – %50
Damga Vergisi İstisnası – %100
Gümrük Vergisi İstisnası – %100

AR-GE / Tasarım Merkezi Destekleri Danışmanlığı hizmetlerimiz

 • Ar-Ge / Tasarım Merkezi Yol haritasının Oluşturulması (Fiziksel mekân, personel sayısı vb)
 • Ar-Ge / Tasarım Merkezi Statüsünün Kazanılmasına Yönelik Danışmanlık
  • Ar-Ge/Tasarım niteliğinde bulunan projelerin dökümante hale getirilmesi
  • Ar-Ge/ Tasarım Merkezi Proje Yönetim, İzleme ve Değerlendirme Sistemlerinin oluşturulması
  • Organizasyon şemalarının oluşturulması
  • Akademik İşbirliklerinin Oluşturulması
 • Başvuru Dokümanın Hazırlığı
  • Başvuru Dosyasının Teknik ve Mali Kısımlarını Oluşturulması
  • Başvuru Süreçlerinin Takibi, Denetim Görüşmelerine Hazırlık

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.