İlave istihdamın desteklenmesi, gelişmekte olan bölgelere yatırım yapılmasının özendirilmesi, üretim ve bilişim sektörlerinde hizmet veren şirketlere katkı sağlanması, primlerin zamanında ödenmesininin özendirilmesi ve engelli istihdamınının arttırılması amacıyla, devlet tarafından bir takım teşvikler getirilmiştir. Bu teşviklerin büyük çoğunluğundan da; hesaplamasının ve faydalanmasının karmaşık olması nedeniyle, şirketler faydalanamamaktadır. Proventus’un ürünü olan Teşvik Hesaplama Sistemi, bu süreçleri sadece 1-2 butona basarak tamamlayacak kadar basit ve kullanışlı bir çözüm sunmaktadır. Proventus ile, teşviklerden tam, eksiksiz, güvenli ve kolay bir şekilde faydalanırsınız…

0
Teşviği Hesaplanan Şirket
0
Teşviği Hesaplanan İşyeri

Yürürlükteki istihdam teşvikleri:

Genç ve nitelikli personel istihdamını arttırmaya yönelik 6111 sayılı torba kanunu uyarınca, 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa ek 10. madde olarak istihdam teşvikleri getirilmiştir.

SGK’ya, bir çalışan için ödenen toplam prim çalışan maaşının % 34,5’i kadardır. Bu oranın % 14’ü çalışandan kesilmekte, %5’i Hazine tarafından bir başka teşvik kapsamında karşılanmakta, %15,5’i ise işveren tarafından ödenmektedir.

İşçi Payı İşveren Payı Toplam 5510 indirimi 6111 İndirimi
%14 %20,5 %34,5 %5 %15,5

Şirketinizde, ilgili genelgede yer alan kriterlere uygun çalışanlar ve şartlar mevcut ise, bu çalışanlar için işverenin ödemesi gereken %15,5 oranındaki prim İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır.

Personelde aranan koşullar:

 • Şirkette çalışmaya başlamadan önce, son 6 ay işsiz olmalı.

 • Başka bir şirket tarafından, bu teşvikten daha önce faydalandırılmamış olmalı.

 • 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmalı. (29 yaşından büyük kadınlarda, erkeklere göre pozitif ayrımcılık yapılmaktadır.)

İşverende aranan koşullar:

 • Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri zamanında verilmeli.

 • Primler zamanında ödenmiş olmalı, borcu ya da idari para cezası bulunmamalı. Borcu varsa da, yapılandırılmış olmalı.

 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırmamalı.

Kaç kişi faydalanabilir?

 • Son 6 aylık ortalama çalışan sayısına ilave çalıştırılan kişiler faydalanabilir.

 • Her çalışanın, işe girdiği tarihteki çalışan sayısı, şirketin son ayki çalışan sayısından büyük olmalı.

Ne kadar süre faydalanabilir?

18 – 29 yaş arasındaki erkekler ve 18 yaşından büyük kadınlar İŞKUR Kaydı varsa Orta veya yüksek öğretimi ya da İşgücü Yetiştirme Kursu mezunu ise* Mesleki Yeterlilik Sertifikası Varsa Faydalanma Süresi
24 Ay 24 Ay
24 Ay 6 Ay 30 Ay
24 Ay 12 Ay 36 Ay
24 Ay 6 Ay 12 Ay 42 Ay
24 Ay 24 48 Ay
24 Ay 6 Ay 24 54 Ay

*Mezuniyet meslekleri ile çalışmakta oldukları meslek kodları aynı olmalı!

29 yaşından büyük erkekler İŞKUR Kaydı varsa Orta veya yüksek öğretimi ya da İşgücü Yetiştirme Kursu mezunu ise* Mesleki Yeterlilik Sertifikası Varsa Faydalanma Süresi
6 Ay 6 Ay
24 Ay 24 Ay
6 Ay 24 Ay 30 Ay
24 24 Ay
6 Ay 24 30 Ay

*Mezuniyet meslekleri ile çalışmakta oldukları meslek kodları aynı olmalı!

 • işareti, hesaplaması karmaşık olan, ortalama hesabı ve personel uygunluğu gerektiren ve Proventus’un eksiksiz hesapladığı teşvikler için kullanılmıştır.

 • işareti, hesaplama gerektirmeyen ve kollanımı kolay teşvikler için kullanılmıştır.

İlave istihdamı özendirmek maksadıyla, 7103 sayılı torba kanun ile, 4447 sayılı kanuna 19. madde eklenmiştir. Faydalanma koşulları 2018/22 sayılı SGK Genelgesi ile belirlenmiş olan 7103 teşviği, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir ve 31 Aralık 2020’ye kadar devam edecektir. 7103 sayılı teşvikle birlikte, kadın ve genç istihdamı ile, bilişim ve imalat sektörlerine pozitif ayrımcılık tanımlanmıştır.

SGK’ya, bir çalışan için ödenen toplam prim çalışan maaşının % 37,5’i kadardır. Bu oranın % 14’ü çalışandan kesilmekte,  %20,5’i ise işveren tarafından ödenmektedir.

İşçi Payı İşveren Payı İşsizlik Sigortası Payı Toplam
%14 %20,5 %3 %37,5

Şirketinizde, ilgili genelgede yer alan kriterlere uygun çalışanlar ve şartlar mevcut ise, bu çalışanlar için işverenin ödemesi gereken %37,5 oranındaki prim İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır. Aynı zamanda, 7103 kapsamında teşvikten faydalandığınız personeller için, SGK prim teşviğine ek olrak, gelir vergisi ve damga vergisi teşviği de bulunmaktadır. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz gibi, bilişim ve imalat sektörleri ile diğer sektörler arasında farklılıklar bulunmaktadır.

17103 – Bilişim ve İmalat Sektörleri :

Şirketin, imalat sektöründe veya 20/6/2018 tarihli ve 30454 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 9/4/2018 tarihli ve 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektörüne ait işkolu kodlarında faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamını kapsamaktadır. Yani, brüt asgari ücreti geçmemek üzere, yukarıdaki tabloda gösterilen işçi ve işveren payları ile işsizlik sigorta payının tamamı olan %37,5’lik oranı kapsar.

Örnek üzerinden gidersek, İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin, bu destek kapsamındaki personeli için düzenlenen 17103 kanun numaralı belgede, prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 3.000,00 x %37,5 =1.125,00 TL’dir.

Destek tutarı en fazla 67,65 X 30 =2.029,50 TL (ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar) olabileceğinden, bu sigortalı için prime esas kazanç üzerinden hesaplanan 1.125,00 TL’nin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borcu kalmadığından, işveren tarafından 17103 kanun numaralı belgeye ilişkin damga vergisi hariç herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

* Örnekteki asgari ücret rakamı 2018 yılına aittir.
*Bu teşvik kapsamında elde edilen kazanç; gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

27103 – Bilişim ve İmalat Dışındaki Diğer Sektörler :

Şirket diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, 5510 sayılı Kanunun 82 nc maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, tutarında her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Yine örnek üzerinden gidersek, bilişim ve imalat sektörleri dışında faaliyet gösteren bir şirkette, bu destek kapsamında işe alınan sigortalı için düzenlenen 27103 kanun numaralı belgede prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 2.700,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken, destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile işçi ve işveren payı tutarı:2.700,00x % 37,5 = 1.012,50 TL’dir.

Destek tutarı, söz konusu şirket bilişim ve imalat sektörleri dışında bir sektörde faaliyet gösterdiği için 2.029,50 x %37,5 = 761,06 TL’dir. (27103’te, aynı 687 veya 1687 teşviklerinde olduğu gibi, asgari ücret üst limiti bulunmaktadır.)

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken toplam prim tutarı 1.012,5 – 761,06 = 251,44 TL olacaktır. Şirket bu teşvikten 761,06 TL tasarruf sağlamış olacaktır.

* Örnekteki asgari ücret rakamı 2018 yılına aittir.
*Bu teşvik kapsamında elde edilen kazanç; gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Personelde aranan koşullar:

 • Personelin 1 Ocak 2018 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında işe girişi yapılmış olmalı.

 • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’na kayıtlı işsizlerden olmalı.

 • Personelin işe giriş tarihinden önceki 3 aylık dönemde, sigortalı olarak çalıştığı süre 10 günü aşmamalı.

İşverende aranan koşullar:

 • Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri zamanında verilmeli.

 • Primler zamanında ödenmiş olmalı, borcu ya da idari para cezası bulunmamalı. Borcu varsa da, yapılandırılmış olmalı.

 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırmamalı.

 • Eğer işyeri 2018 senesinde açıldıysa, ya da ilk sigortalı bildirimini 2018 senesi içinde yaptıysa, ilk bildirim tarihinden itibaren 3 ay süre ile bu teşviklerden faydalanamaz. 3 ayın sonunda 7103 teşviğinden faydalanmaya başlayabilir.

Kaç kişi faydalanabilir?

 • Teşvikten faydalanacak her bir sigortalı, çalışmakta olduğu işyerinin bir önceki yılın ortalamasına ilave olarak işe alınması gerekmektedir.

Ne kadar süre faydalanabilir?

18 yaşından büyük kadın 18-25 yaş arasında erkek 25 yaşından büyük erkek 18 yaşından küçükler Engelliler
18 Ay 18 Ay 12 Ay 12 Ay 18 Ay

Diğer koşullar…

 • İhale konusu iş üstlenen işyeri işverenleri, mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş işyeri işverenleri ile 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri bahse konu destekten yararlanamayacaktır.

 • Taşeron kullanan şirketlerde, asıl işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının, sadece asıl işverenin bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına; her bir alt işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının da her bir alt işverenin yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına ilave olması gerekmektedir.

Gelir vergisi teşviki nasıl hesaplanır?

 • Aylık brüt asgari ücretin, prim ödeme gün sayısına orantılanması ile bulunan tutar üzerinden kümülatif vergi matrahı esas alınarak hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisi teşviği olacaktır. Bu tutar, muhtasar beyannamede tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

 • işareti, hesaplaması karmaşık olan, ortalama hesabı ve personel uygunluğu gerektiren ve Proventus’un eksiksiz hesapladığı teşvikler için kullanılmıştır.

 • işareti, hesaplama gerektirmeyen ve kollanımı kolay teşvikler için kullanılmıştır.

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı kapsamında mezun olan kursiyerlerin, mezun olduktan sonra en geç 3 ay içerisinde, mezun olduğu meslek kodu ile işe girişi yapıldığı durumda, (5510 (%5) + %15,5 (6645)) %20,5’lik SGK İşveren hissesi, asgari ücret üst limiti ile sınırlı olmak koşulu ile, İşsizlik Sigortası fonundan karşılanmaktadır.

5510 6645 İşveren Payı Toplamı(5510 + 6645) Teşvik
%5 %15,5,5 %20,5 %20,5
%15,5 oranındaki 6645 teşviği, 5510 sayılı düzenli ödeme indirimi ile birlikte kullanılır.

İşbaşı Eğitim Programı nedir?

İşbaşı eğitim Programı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenmekte olan, işsizliği azaltmak için işverenlerle birlikte uygulanan bir teşviktir. Meslek ve iş deneyimi olmayan işsizler (Son 1 ay işsiz olması ve İŞKUR kaydının olması yeterli.) şirkette normal bir çalışan gibi çalışır. Bu süreçte de şirket kültürünü ve işi öğrenir. Bu süre sektörlere göre farklılık göstermektedir ve maksimum 9 aya kadar çıkabilmektedir. Bu süre zarfında, personelin maaşını İŞKUR öder. Kursiye şirketin bordrosunda yer almaz. Sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından ödenir. Yani, İŞKUR’un öğrencisi, şirketinizde staj yapıyor gibi düşünebilirsiniz.

Daha kapsamlı bilgi için, İşbaşı Eğitim Programı sayfamıza göz atabilirsiniz.

Personelde aranan koşullar:

 • Türkiye İş Kurumu ve işveren tarafından düzenlenen programdan mezun olmuş olmak.

 • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’na kayıtlı işsizlerden olmalı.

 • Mezuniyet tarihindan itibaren en geç 3 ay içerisinde işe giriş yapmış olması lazım.

 • Kurs gördüğü meslek kodu ile, işe giriş yapılan meslek kodu aynı olması lazım.

İşverende aranan koşullar:

 • Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri zamanında verilmeli.

 • Primler zamanında ödenmiş olmalı, borcu ya da idari para cezası bulunmamalı. Borcu varsa da, yapılandırılmış olmalı.

 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırmamalı.

Kaç kişi faydalanabilir?

 • Teşvikten faydalanacak her bir sigortalı, çalışmakta olduğu işyerinin bir önceki yılın ortalamasına ilave olarak işe alınması gerekmektedir.

Ne kadar süre faydalanabilir?

İmalat sektörlerinde Diğer sektörlerde
42 Ay 30 Ay
 • işareti, hesaplaması karmaşık olan, ortalama hesabı ve personel uygunluğu gerektiren ve Proventus’un eksiksiz hesapladığı teşvikler için kullanılmıştır.

 • işareti, hesaplama gerektirmeyen ve kollanımı kolay teşvikler için kullanılmıştır.

Pirim borçlarını SGK’ya zamanında ödeyen işverenlere, Mayıs 2008’den itibaren SGK İşveren Hissesinde %5’lik bir indirim yapılması düzenlenmiştir. Prim borçlarını ödemeyen veya geciktiren şirketler için, zaman zaman yapılandırma afları çıkartılmaktadır. Bu tür aflar, geç ödeyen şirketleri sevindirse de, prim borçlarını düzenli ödeyen şirketler açısından da adaletsiz bir durum yaratmaktaydı. 5510 sayılı kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (I) bendi kapsamında, prim borçlarını düzenli ödeyen şirketleri avantajlı duruma getirecek %5’lik bir indirim (teşvik) tanımlanmıştır.

 

5510’dan hangi işverenler faydalanabilir?

 • 4-A kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işvereni olmalı.

 • Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri zamanında verilmeli.

 • Primler zamanında ödenmiş olmalı, borcu ya da idari para cezası bulunmamalı. Borcu varsa da, yapılandırılmış olmalı. (Prim borcu kontrolü işyeri bazında yapıldığı için, bir işyerinde prim borcu bulunsa da, prim borcu bulunmayan diğer işyerlerinden 5510’dan faydalanabilir.)

 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırmamalı.

5510’dan hangi işverenler faydalanamaz?

 • Kamuya ait işyerleri (4-A kapsamında sigortalı çalıştırsa dahi) 5510 indiriminden faydalanamaz.

 • İhaleli işlerde çalıştırılar personeller bu teşvikten faydalandırılamaz. (Halk Bank ve Ziraat Bankası’nın hizmet alımı için yaptığı ihalelerde çalışan personeller 5510’dan faydalanabilir.)

Kaç kişi faydalanabilir?

 • Herhangi bir ortalama hesabı gerektirmeden, uygun olan tüm personeller faydalandırılabilmektedir.

Alt işveren çalıştıran şirketlerde, prim borcu varsa:

 • Eğer alt işverenin prim borcu varsa, hem alt işveren, hem de ana işveren 5510’dan faydalanamaz. Ancak, sadece ana işverenin prim borcu varsa, alt işveren 5510’dan faydalanmaya devam edebilir.

 • işareti, hesaplaması karmaşık olan, ortalama hesabı ve personel uygunluğu gerektiren ve Proventus’un eksiksiz hesapladığı teşvikler için kullanılmıştır.

 • işareti, hesaplama gerektirmeyen ve kollanımı kolay teşvikler için kullanılmıştır.

Gelişmekte olan illerde üretim ve istihdama katkı sağlamak amacı ile, 6487 sayılı kanun ile 5510 sayılı kanunun 81. maddesine eklnen fıkra ile, primlerini düzenli ödeyen işverenlere tanınan %5’lik sigorta prim desteğine ilave olarak, prime esas kazanç (asgari ücret) alt sınırı üzerinden 6 puanlık teşvik getirilmiştir. Bu sebeple, öncelikle %5’lik 5510 teşviği uygulanır. İlave 6 puanlık bölgesel teşvik de sonrasında ve asgari ücret ile sınırlı olmak koşulu ile uygulanır. Teşvik 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam etmektedir.

Bölgesel teşvikten hangi şirketler faydalanabilir?

 • %5’lik 5510 teşviğinden faydalanan ve işyerleri aşağıda tabloda belirtilen illerde olan şirketler, ilave 6 puanlık bölgesel teşvikten de faydalanabilir.

 • Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri zamanında verilmeli.

 • Primler zamanında ödenmiş olmalı, borcu ya da idari para cezası bulunmamalı. Borcu varsa da, yapılandırılmış olmalı.

 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırmamalı.

46487 Kanun Kodu 56487 Kanun Kodu 66487 Kanun Kodu
Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Amasya Aksaray Ardahan
Artvin Bayburt Batman
Bartın Çankırı Bingöl
Çorum Erzurum Bitlis
Düzce Giresun Diyarbakır
Elazığ Gümüşhane Hakkari
Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
Hatay Kilis Kars
Karaman Niğde Mardin
Kastamonu Ordu Muş
Kırıkkale Osmaniye Siirt
Kırşehir Sinop Şanlıurfa
Kütahya Tokat Şırnak
Malatya Tunceli Van
Nevşehir Yozgat Bozcaada ve Gökçeada
Rize
Sivas
Trabzon
Uşak
 • işareti, hesaplaması karmaşık olan, ortalama hesabı ve personel uygunluğu gerektiren ve Proventus’un eksiksiz hesapladığı teşvikler için kullanılmıştır.

 • işareti, hesaplama gerektirmeyen ve kollanımı kolay teşvikler için kullanılmıştır.

Engelli personellerin istihdam edilmesini özendirmek ve bu kapsamda işverenlere de destek olmak amacıyla, engelli personel çalıştıran işverenlere, aylık prime esas kazanç turarının alt sınırı üzerinden %15,5’lik indirim sağlamaktadır. Söz konusu teşvik, %5’lik 5510 indiriminin üzerine yapılmaktadır. Yani, öncelikle prime esas kazanç üst limitine kadar olan kısım için, %5’lik 5510 indirimi düşülür. Ardından da, prime esas kazanç alt sırını üzerinden %15,5’lik teşvik düşülerek hesaplama yapılır.

Kimler faydalanabilir?

 • SGK E-bildirge paneli üzerinde yer alan engelli tanımlama sekmesinden personel TC Kimlik Numarası ile İŞKUR kayırlarından kontrol edilir. Eğer personelin engellilik durumu %40 ve üzerindeyse, yine aynı ekran üzerinden kaydı yapılır ve faydalanmaya başlanılır.

 • işareti, hesaplaması karmaşık olan, ortalama hesabı ve personel uygunluğu gerektiren ve Proventus’un eksiksiz hesapladığı teşvikler için kullanılmıştır.

 • işareti, hesaplama gerektirmeyen ve kollanımı kolay teşvikler için kullanılmıştır.

Neden Proventus?

Proventus’un teşvik hesaplama sistemi web tabanlıdır. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden ulaşabilir, teşviklerinizi eksiksiz hesaplarsınız.

Sistemimiz Türk Telekom sunucularında barındırılmaktadır ve en üst seviyede güvenlik önlemleri alınmıştır. SGK E-bildirge giriş bilgilerinizi sizden talep etmiyoruz.

Sistemimiz ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası ve ISO 9001 Kalite Sertifikası sahibidir.

Üst seviye güvenlik önlemleri ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası uygunlukları nedeniyle, çalışanlarınızın ve şirketinizin gizli bilgilerini sizin dışınızda kimse göremez.

Proventus kullanım kolaylığı ile birlikte gelir.

Buna ek olarak;

 • Teşvik onaylamalarını da otomatik olarak yapar.
 • Tüm bildirgelerinizi SGK’ya otomatik olarak yükler.
 • Tüm bildirgelerinizin onay durumlarını anında görebilirsiniz. Bu sayede onaylanması atlanmış bildirgeniz olmaz.
 • Tahakkuk raporu ile, tüm işyerlerinizin tahakkuk bilgilerini tek bir seferde edinebilirsiniz.

Sistemin arkasında kapsamlı bir algoritma çalışır. Sadece aynı teşvik içinde değil, tüm teşvikler arasında da personelleri kontrol eder ve şirkete her zaman maksimum faydayı sağlar.

Her ay, size sağladığımız teşvik kazancı üzerinden bir danışmanlık yüzdesi ile çalışıyoruz. Bunun dışında, başkaca sabit bir ücret kesinlikle talep etmiyoruz. Teşvik çıkmadığı durumlarda biz de kazanmayız!

Proventus, sunduğu birçok rapor ile, SGK’daki gözünüz olur ve teşvik tutarlarınızı artırmayı hedefler:

 • Ortalama analizi raporu ile, işyeri bazında ortalamanızı görebilir, kaç kişi daha istihdam ederseniz, ne kadar teşvik kazanırsınız, kaç kişi işten çıkartırsanız, ne kadar kaybınız olur bilgisine her zaman ve her yerden ulaşabilirsiniz.
 • Personel analizi raporu ile, tüm personellerinizi teşviğe uygunluk durumuna göre listeleyebilirsiniz. Bu listeden İŞKUR kaydı yapmanız gereken personellerinizi görebileceğiniz gibi, nakil ya da çıkartma gibi durumlarda personel seçiminizi de teşviklere göre optimize edebilirsiniz.
 • İşe giriş bildirgesi ya da meslek kodu olmayan personellerinizi size raporlar.

Dilediğiniz zaman, bize herhangi bir bilgi vermeden mevcut teşvik durumunuzu analiz edebilirsiniz. Talep etmeniz durumunda size bir panel açarız. Kendiniz bu panel üzerinden 10 dakika içerisinde tüm teşviğinizi; alınabilecek, alınan ve toplamı şeklinde raporlayabilirsiniz.

Sunmuş olduğumuz güvenli, kolay kullanımlı altyapı ile, 30.000’in üzerinde şirket teşvik hesaplamalarında bizi tercih etti.

Bize Ulaşın

Ücretsiz analiz çalışması için hemen bize ulaşın!

Size açacağımız panel ile, şifrenizi kimseyle paylaşmadan, hızlı ve güvenli bir şekilde faydalanabileceğiniz teşvikleri öğrenin!

Bize Ulaşın

Referanslarımızdan…

Proventus için ne dediler?

Çok girişimci ve inovatif bir proje. Tebrikler!

Berrak Kutsoy
YK Başkan Danışmanı / Pegasus Havayolları

Proventus ile, teşviklerden kolay bir şekilde faydalanılıyor.

Süleyman Kürşat Demircioğlu
İcra Kurulu Başkanı / YAYSAT

İstihdam teşviklerinin teknolojik bir altyapı ile hesaplanması ve raporlanması hizmetinden memnunuz.

Gökcen Dervişoğlu
İK Direktörü / Çelebi Holding

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.