Teknopark Nedir?

Teknoparklar üniversiteler/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma – geliştirme, yenilikçilik ve teknoloji ekosistemleridir.

Teknopark’ta kimler yer alır?

 • Şirket büyüklüğünün önemi yoktur. İster 1000 çalışanınız olsun, ister 1 çalışanınız olsun, tüm şirketler Teknopark’ta yer alabilir.

 • Geliştireceği yenilikçi yazılımı veya ürünü satmayı planlayan şirketler teknoparkta yer alabilir.

 • Kendi iç işleyişi için teknoloji geliştiren şirketler, kuracakları teknoloji şirketi üzerinden teknoparka girebilir

 • Siparişe Dayalı Ar-Ge yapan şirketler teknoparka girebilir.

 • Üniversite-Sanayi İşbirliği yapmak isteyen şirketler teknoparkta yer alabilir.

 • Kümelenme faaliyetlerinin içinde yer almak isteyen, know-how transferine açık olan şirketler teknoparkta yer alabilir.

Ne kadarlık bir tasarruf sağlar?

Çalışan Maliyeti Teşviği

Personel Maaşı (Aylık Net) 50.000 TL
Normal Durumda İşverene Yıllık Maliyeti (5510 teşvikli) 1.351.413 TL
Teknopark Statüsünde İşverene Yıllık Maliyeti 1.045.015 TL
Teknopark Yıllık Faydası 306.397 TL
Yıllık Teknopark Kirası (kişi başı ortalama) 57.600 TL
Yıllık Net Fayda 248.797 TL
10 Kişilik Ekibin Yıllık Net Faydası 2.487.979 TL

Satışlardaki Vergi Teşviği

Proje Kapsamında Yıllık Ciro 100.000.000 TL
KDV (%20) 20.000.000 TL
KDV Teşviği 20.000.000 TL
Kurumlar Vergisi (%25) 25.000.000 TL
Kurumlar Vergisi Teşviği 25.000.000 TL
Toplam Yıllık Teşvik (Personel teşviği hariç) 45.000.000 TL

Yukarıdaki tablolardan da görüleceği üzere, teknopark için ödenecek kira (kişi başı ortalama, 800 TL/m2 ve 6 m2 üzerinden) dahi düşüldüğünde, sadece personele verilen desteklerle dahi işveren karlı durumdadır. Ek olarak da, kullanabileceğiniz bir ofisiniz daha olacaktır. Projelerin satışa dönmesi durumunda ise, KDV ve Kurumlar Vergisi tarafındaki teşviklerden dolayı, hiç vergi ödemeden sürecinizi yönetebilirsiniz. (Not: Sağdaki tabloda Kurumlar Vergisi, ciro üzerinden değil, karlılık üzerinden hesaplanır. Bu senaryoda karlılık yerine ciro baz alınmıştır.) Ek olarak, personel sayısının %10’luk kısmına Temel Bilimler Desteği de verilmektedir. (Aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç olmak üzere iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.)

Teknoparklar hakkında sıkça sorulan sorular

Her ikisi de benzer özelliktedir. Teşvikler anlamında, teknoparklar daha iyidir. Özetlemek gerekirse, personelin maaşındaki gelir vergisi desteği Ar-Ge Merkezi’nde personelin mezuniyetine göre, %80 ila %95 arasında değişirken, bu destek teknoparkta %100 olarak uygulanır. Teknoparkta yapacağınız satışlarınız kapsamında kesilen faturalar KDV ve Kurumlar vergisinden istisna tutulmuşken, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde ise yapılan satışlar değil de, Ar-Ge veya Tasarım çalışmaları kapsamında yapılan tüm maliyet, ortalama 1,5 kat daha kurumlar vergisi matrahından tekrar düşülür. Bu nedenle de, Teknopark daha avantajlı olmaktadır.

Ayrıca, bu tür ar-ge faaliyetleri için, yasa koyucu üniversite-sanayi işbirliğini önemsemektedir. Teknoparklar üniversite bünyesinde kurulduğu ve tüm denetimler yönetici şirket tarafından yapıldığı için, teknoparka girebilmek ve sonrasındaki süreçler daha kolaydır. Ancak, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri şirketin kendi bünyesinde kurulacağı için, üniversite-sanayi işbirliği, patentli ürünler, kabul edilmiş Tübitak projeleri gibi pek çok kriter istenilmekte ve de işletilmesi de bakanlıkça sıkı tutulmaktadır.

Pandeminin hayatımıza girmesi ile birlikte uzaktan çalışma ya da hibrit modeller de iş hayatında yerini aldı. Özellikle yazılım sektöründe, personelleri bırakın teknoparka, ofise bile getirmek mümkün olmayan bir hal aldı. Bu sebeple de, en son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, bilişim personelleri için uzaktan çalışma %100’e; yazılım personelleri, araştırmacı personeller, destek personelleri ve de teknisyenler için %75’e, yükseltildi.

Bilişim personeli demek, ilgili üniversitelerin ilgili (yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği vs.) bölümlerinden mezun kişileri kapsamaktadır. Yazılım personeli ise, ilgili bölümlerden mezun olmamış ama eskiden bu yana ilgili meslek kodlarında çalışması olan veya MEB geçerliliği olan bir sertifikaya (MESEM, BTK vs.) sahip olan kişilere denilmektedir.

Destek personel ise, Ar-Ge faaliyeti yapan bu ekibe destek olan kişilerdir ve toplam Ar-Ge ekibindeki çalışan sayısının %10’u ile sınırlandırılmıştır. (Örneğin muhasebe, ik veya yönetsel roller gibi.)

Araştırmacı personel ise, ilgili okulların 4 yıllık bölümlerinden mezun kişilerdir. Araştırmacı personeller 4 yıllık üniversite mezunuyken, teknisyenler ise, aynı bölümlerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan kişilere denilmektedir.

Özetlemek gerekirse, şu anda 2023’ün sonuna kadar geçerliliği olan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile, Bilişim Personeli’ne %100 uzaktan çalışma imkanı getirilmişken, diğer personellere tanınan uzaktan çalışma imkanı %75’tir.

Buna ek olarak, DGS formları ile düzenlenen dışarıda geçirilen süre uygulaması da bulunmaktadır. Burada da %20’lik DGS hakkınız bulunmaktadır. Ancak, bu kapsamda, proje yazılırken bu süreçlerin bildirilmesi ve sonrasında da her ay bu formların teslim edilmesi gerekmektedir.

Şirket büyüklüğünün veya çalışan sayısının bir önemi yok. 1 kişilik kadro ile de teknoparka girebileceğiniz gibi, 1000 kişilik bir ekiple de girebilirsiniz.

Siparişe Dayalı Ar-Ge projesi sunarsanız, hemen teşvikli, yani vergisiz fatura kesmeye başlayabilirsiniz. Bunun için, size bu projeyi sipariş eden firma ile yapacağınız sözleşmeyi de, gizli alanları kapatarak proje başvurunuza sunmanız gerekmektedir.

Normal bir ar-ge projesi ile teknoparkta yer alıyorsanız, projenizi modüler bir yapıda kurgulamanız ve ara çıktılar üreterek, proje bitirme belgesine eşdeğer belge (patent, yazılım tescil, faydalı model, tür vs.) almanız gerekmektedir. Bu işlemi yaptıktan sonra, teşvikli fatura kesmeye başlayabilirsiniz.

Bu tür şirketler için Ar-Ge merkezi olmak daha mantıklı. Çünkü ürün satışı olmayacağı için, satışlardaki teşvikten faydalanamamış olacaksınız. Ancak, Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olabilmek de çok kolay süreçler değil.

Bu tür şirketler şu modeli düşünebilir: Yazılım ve Ar-Ge departmanını ayrı bir şirket olarak konumlandırabilir. Bu şirketini teknoparka dahil edip, ana şirket için geliştirdiği Siparişe Dayalı Ar-Ge işini ana şirkete satmaya başlayabilir. Pek çok devlet bankası dahi, bu yöntem ile ilerlemektedir. Teknoparklarda ….bank teknoloji isminde pek çok şirket bulunmakta ve bunlar ana şirketleri olan bankanın teknoloji işlerini geliştirmektedirler. Bu yöntem ile de, teknopark desteklerinden faydalanmaktadırlar.

Öncelikli olarak pek çok teşviği bulunmaktadır ve prestijlidir. Ek olarak, ileride yapacağınız TÜBİTAK, KOSGEB, Ar-Ge Merkezi vs.. başvurularında soru setinde yer almaktadır ve başvuru değerlendirme kriterlerinde + puan olarak katkı sağlar. Çünkü artık siz Ar-Ge yapan vasıfta bir şirketsinizdir ve bu vasfınız da devlet tarafından tescillenmiştir.

Şirketin genel müdürü veya yönetim kurulu üyesini de teknopark çalışmalarında değerlendirebilirsiniz. Bu kapsamda, ilgili kişinin başka yönetsel rollerinin olup olmadığına da dikkat etmek gerekir. Örneğin 3 yönetim kurulu üyesinden bir tanesini teknopark tarafında değerlendirebilirsiniz. Veya bir yönetim kurulu üyesinin belirli bir yüzdesini değerlendirebilirsiniz.

Örneğin, yönetim kurulu başkanının %80’ini teknopark çalışmalarında değerlendirdiğinizi düşünelim. Bu kapsamda, yönetim kurulu kararı ile kendisine bağlanan huzur hakkının %80’i de, vergi istisnasına tabi tutulacaktır, bir başka deyişle vergisiz olacaktır.

Hayır. Buradaki mevzuat karışıktır ve piyasadaki bordro programları da bu mevzuatı kapsar özelliklerde değildir. Proventus’un geliştirmiş olduğu Bordro ve Özlük yazılımı buradaki tüm verileri otomatik olarak düzenlemektedir.

Örneğin, hafta içinde 1 gün sağlık raporu alan bir çalışan için, hafta sonu tatilini teknopark kapsamında bildiremezsiniz. Oysa ki bu personel, o hafta eksiksiz çalışmış olsaydı, hafta tatilini de teknopark kapsamında değerlendirebilirdiniz.

Yine aynı şekilde, ilgili ay içinde eksik günü olan bir personelin yıllık izinleri de teknopark kapsamında bildirilemez. Ay içinde eksik günü olmasaydı, yıllık izinleri de bildirilebilirdi.

Bu ve bunun gibi pek çok detay, denetimlerde şirketlerin cezalarla karşılaşmasına, teknopark kabullerinin iptaline kadar giden süreçleri ortaya çıkartıyor. Bu kapsamda Proventus’dan bilgi almanızı öneririz.

Hayır sayılmaz. Bu kapsamda vergi ve SGK tarafları da ayrışmaktadır. Örneğin, fazla mesai ödemesi teknopark kapsamında kabul edilmemektedir. Veya rutin ödediğiniz bir prim de kabul edilmez. Ama teknopark çalışması kapsamında ödeyeceğiniz bir ikramiye teknopark teşvikleri ile ödenebilir. Bunun için de, belirli bir çalışmanın yapılması, belirli modüllerin ortaya çıkması gerekir.

Teknopark bordrosu yapmak ayrı uzamanlık gerektirmektedir. Bu kapsamda Proventus ile iletişime geçmenizi öneririz.

Pek çok şirket, günlük rutinlerinde dahi inovatif projeler üretebiliyor veya Ar-Ge faaliyetinde bulunabiliyor, ancak bunun farkında olmuyorlar. O nedenle, hemen bize ulaşın, şirketinizi ve iş modelinizi anlatın. Proje yazım aşamasına kadar olan analiz süreçleri için ücretsiz olarak danışmanlık sağlıyoruz. Analiz çalışmasında, şirketinizin ve projenizin teknopark için uygun olduğu kanaatine varırsak, proje yazım aşamasından önce teklifimizi sunuyoruz ve sözleşme aşamasına geçiyoruz.

Çalışma modellerimiz de çok esnek. Siz kazanmadan bizim de kazanmadığımız başarı primi modeli ile de çalışabildiğimiz gibi, sabit ücretlendirme ile de çalışabiliyoruz. Bu seçim de size ait.

O sebeple, acaba biz uygun muyuz demeyin, ücretsiz analiz çalışması için hemen bizi arayın.

Evet mümkün. Hatta normale göre çok daha kolay ve hızlı.

2022 senesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önemli bir iş birliğine imza attı. Bu işbirliği kapsamında, yabancı uyruklu teknoloji çalışanlarını ülkemize kazandırmak maksadıyla, bu personeller için alınacak çalışma izinleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerinden değil, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üzerinden ve çok hızlı (ortalama 1 gün içerisinde) bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Sadece teknoparklarda ve Ar-Ge Merkezlerinde uygulanan bu model ile, bu protokol kapsamında hazırlanan bir ekran üzerinden başvuru yapılıyor ve çok hızlı bir şekilde işlemler sonuçlanıyor.

Ayrıca normalde uygulanan 5 Türk vatandaşı çalışana karşılık 1 yabancı uyruklu çalışan kuralı da, Ar-Ge Merkezleri ve Teknoparklarda 1 Türk çalışana 1 yabancı uyruklu çalışan şeklinde, pozitif ayrımcı bir kural ile uygulanıyor.

Yabancı uyruklu çalışanlarınızın izin başvuruları için Proventus’tan destek alabilirsiniz.

Tüm süreçler Proventus'un takibinde!

 • Öncelikle sizleri ve projelerinizi dinliyoruz. (Ücretsiz!)
 • Projenin fizibilitesini çıkartıyoruz. (Ücretsiz!)
 • İhtiyaçlarınıza en uygun teknopark önerilerimizi size yapıyoruz. (Ücretsiz!)
 • Projelerinizi, beklentiniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlayıp, başvurumuzu yapıyoruz.
 • Projenizin en geç 1 ay içerisinde onaylanmasını sağlıyoruz.
 • Mali danışmanlarımız ile, muhasebeleştirme kurgunuzu oluşturuyoruz.
 • Bordro süreçlerinizde size eşlik edecek Prozon Bordro ve Özlük yazılımımızı kullanımınıza sunuyoruz.
 • Bordro süreçlerinizi tamamen biz de devir alabiliyoruz.
 • Her ay bakanlık ve teknopark bildirimlerinizi yapıyoruz.
 • Proje ilerlemesini, ara çıktıları, proje bitirme belgesini, uzatmaları, yeni projeleri yazmayı, sunmayı ve kabullerini yapıyor ve takip ediyoruz.
 • Daha detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın: Telefon: +90 850 3035371 – Mail: destekler@proventus.com.tr

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.