Kurumsal SGK Danışmanlığı

Hızlı değişen ve yenilenen sosyal güvenlik mevzuatı, şirketlere önemli fırsatlar sunarken aynı zamanda karmaşık yapısı, taşıdığı riskler ve denetimler nedeni ile şirketleri, İnsan Kaynakları, Finans ve Hukuk alanında sürekli ve profesyonel destek almaya mecbur hale getirmektedir.

Proventus olarak, alanında uzman ve kurum tecrübesine sahip ekibimizle, sizler için güncel mevzuata uygun yenilikçi çözümler üretiyoruz. Tüm risk faktörlerini öncesinde tesbit ediyor, şirketinizin mevzuata tam uygun bir şekilde ilerlemesi için gerekli adımları atıyoruz.

Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmeti

 • İşyeri bildirimi, sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirimlerinin yapılması.

 • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının kuruma bildirimi ve denetiminin sağlanması.

 • Prim oranları ve prime esas kazancın (PEK Tutarı) belirlenmesi.

 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin mahiyet ve kanun numaralarının tespit işlemleri.

 • SGK idari para cezaları, itiraz yöntemleri ile yargı sürecinin koordinasyonun yapılması.

 • SGK mevzuatına göre genel denetim ve raporlama işlemleri.

 • İşyeri defterleri ile personel özlük dosyalarının sosyal güvenlik mevzuatına uygunluğunun denetimi.

Asgari İşçilik Danışmanlık Hizmeti

 • İnşaat işlerinde asgari işçilik uygulaması.

 • İhale konusu işlerde asgari işçilik uygulaması.

 • SGK asgari işçilik araştırma ve incelemelerinde izlenmesi gereken strateji.

 • Asgari işçilik oranlarının belirlenmesi, itiraz ve yargı yoluna başvurma.

 • Asgari işçilik uzlaşması.

 • SGK’ dan ilişiksizlik yazısı temin edilmesi.

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri Danışmanlık Hizmetleri

 • Asıl işveren-alt işveren ilişkilerinin sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak kurulması.
 • Alt işveren ilişkisinden kaynaklanan risklerin yönetimi.

 • İşyeri devir, birleşme ve bölünmelerinde danışmanlık hizmetleri.

 • Devir, birleşme ve bölünmelerde yapılması gereken bildirimler.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.