İhracat destekleri, yurtdışına açılma sürecinde olan şirketlere destek sağlanması amacıyla yürürlüktedir.

Ticaret bakanlığı tarafından ihracatçı firmalar için ihracatın hazırlık aşamasından pazarlama ve markalaşma aşamalarına kadar hibe destek programı yürütülmektedir. Bu hibeler işletmelerinin harcamalarının neredeyse %90’ına (başvuru içeriğine göre %40’tan başlamaktadır) tekabül etmektedir. Destek başvuruları imalat ve hizmet sektörlerine göre farklılık göstermektedir.

İmalat ve/ veya Ticari firmalara yönelik destekler:

 • Yurt dışı birim (ofis, mağaza, depo, raf, reyon) desteği,
 • Yurt dışı tanıtım desteği,
 • Yurt dışı marka tescil desteği,
 • Yurt dışı fuar desteği,
 • Yurt içi fuar desteği (Uluslararası nitelikte),
 • Belgelendirme/test-analiz rapor desteği,
 • Yurt dışı pazar araştırması amaçlı iş seyahati desteği,
 • Yurt dışı pazar araştırması amaçlı rapor satın alım desteği,
 • Yurt dışı şirket satın alımına yönelik danışmanlık desteği,
 • Küresel tedarik zinciri proje desteği,*
 • Tasarım ve ürün geliştirme proje desteği,*

*AR-GE ve Ürün geliştirme projelerine yönelik personel, makine ekipman, yazılım, seyahat ve pazarlama giderlerini kapsamaktadır. Burada verilen hibe destek oranı %50’dir. Rakamsal karşılığı 1.4 Milyon dolara kadar yükselmektedir.

Hizmet sektöründe Faaliyet Gösteren firmalara yönelik destekler:

 • Yazılım/Bilişim, Eğitim, Sağlık Turizmi ve Film sektörlerine yönelik döviz kazandırıcı hizmet ticareti kapsamında;
  • Ürün/Hizmet tescil desteği
  • Yurt dışı marka tescil desteği
  • Yurt dışı birim desteği(ofis/ön tanı merkezi)
  • Yurt dışı tanıtım desteği
  • Yurt dışı pazar araştırması amaçlı rapor satın alım desteği
  • Yurt dışı pazar araştırması amaçlı danışmanlık desteği
  • Yurt dışı şirket satın alımına yönelik danışmanlık desteği
  • Belgelendirme desteği
  • Bilgisayar oyunu/mobil uygulama pazara giriş desteği
  • Bilgisayar oyunu/mobil uygulama komisyon desteği
  • Bilgisayar oyunu/mobil uygulama geliştirme desteği
  • Yurt dışı fuar katılım desteği
  • Film yurt dışı pazarlama/reklam/plato-stüdyo kullanım desteği
  • Sağlık kuruluşları acenta komisyon/tercümanlık/hasta yol desteği

İhracat destekleri kapsamında sunmuş olduğumuz hizmetler şunlardır:

 • Firma özelinde teknik ve mali analiz hazırlanması
 • Firma içerisinde proje ekibinin oluşturulması
 • Seçilen projelere yönelik bilgi dokümanının oluşturulması
 • Proje başvurularının online sistem üzerinden sunulması
 • Proje hakem değerlendirmesi (KTZ ve Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine yönelik) öncesi proje ekibi ile sunum hazırlanması
 • Projelere (KTZ ve Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine yönelik) dair TİCARET BAKANLIĞI uzmanları ve kurulu tarafından verilecek olası revizelerin yapılması
 • Hakem değerlendirmeleri aşamasında firma ile birlikte sunumlara katılım
 • Proje onayı (KTZ ve Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine yönelik) sonrası ara faaliyet ve sonuç raporlarının ve tüm ödeme işlemlerinin yapılması
  Tüm başvurularda ödemelerin takibinin yapılması

Küresel Tedarik Zinciri Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular

 • Küresel Tedarik Zinciri nedir ?

  Küresel Tedarik Zinciri Türkiye’de üretim yapan ve herhangi bir küresel markaya tedarikçi olan veya olabilecek firmaların, ara mamul üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırmayı hedefleyen bir destek programıdır.

 • Küresel Marka (Firma) Kriterleri nedir ?

  -Sektöründeki marka bilinirliği,
  -Sektöründe lider firmalar arasında yer alması
  -Coğrafi yaygınlık (birden fazla kıta ve ülkede üretim tesisleri ve satış kanallarının bulunması),
  -Ciro, ihracat gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz.

 • KTZ Yetkinlik Projesi Destek Oranı, Destek Miktarı ve Destek Süresi Ne Kadardır?

  Destek oranı %50 , Destek miktarı 27.179,000 TL , Destek süresi 2 Yıldır.

 • Şirketlerin proje desteğinden yararlanabilmeleri için gerekli olan şartlar nelerdir ?

  -Üretici olmaları,
  -En az 1 yıl önce ihracat gerçekleştirmiş olması,
  -Küresel firmaya alt sistem, komponent, ara malı tedarik etmesi gerekmektedir.

 • Desteklenecek Gider Kalemleri nedir 

  -Makine, ekipman, donanım harcamaları,
  -Yazılım harcamaları,
  -Eğitim ve danışmanlık hizmeti harcamaları,
  -Sertifikasyon,test/analiz, ürün doğrulama harcamaları desteklenir.

 • Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Kapsamında Desteklenen Giderler Nelerdir ?

  -Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
  -Belgelendirme tetkik giderleri,
  -İlk yıla ait belge kullanım ücretleri,
  -Test/analiz raporu giderleri,
  -Zorunlu kayıt ücretleri.

 • KTZ Yetkinlik Projesi Kabul Edildiğinde Proje Kapsamında Alınacak Makine Ekipman Vb. Faturalarında KDV Destek Kapsamında Değerlendirilir mi ?

  Evet, proforma faturalarda yazan rakam + KDV şeklinde değerlendirilmektedir.

 • Proje Kapsamında Kurulum, Nakliye Giderleri Ve Nakliye Giderleri Kapsamında Sigorta, Vergi, Resim, Harç, Gümrük Hizmet Bedeli, Gümrük Komisyonu, Gümrük Teminat Bedeli Desteklenir Mi?

  Hayır, desteklenmez.

 • KTZ Yetkinlik Projesi Revize Edilebilir Mi ?

  Evet, Programa başvuru sırasında sunmuş olduğunuz proforma faturadaki ürünün marka, model ve tedarikçi kapsamında olmak şartı ile bir defaya mahsus revize edilebilir.

 • KTZ Yetkinlik Projesi Onaylandığında Bankalar Kredi Desteği Sağlar Mı ?

  Evet, Bakanlık tarafından projesi onaylanan firmalar Türk Exımbanka kredi başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca şirketlere proje kapsamındaki harcamalarına yönelik prefinansman desteği sağlanması imkanı da bulunmaktadır.

 • Bir Şirket Aynı Anda Birden Fazla Proje İle Başvuru Yapabilir Mi?

  Hayır, tek proje ile başvuru yapılabilir. * Bir şirketin en fazla 1 adet projesi desteklenmektedir.

 • Yurt Dışı Depo Kira Gideri İle Depolama Hizmet Giderleri Desteğinden Yararlanabilmek İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

  -Türkiye’deki ana şirket doğrudan depo açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de depo açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir.

  -Şirketin destek başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir.

 • Yurt Dışı Depo Kira Gideri İle Depolama Hizmet Giderleri Destek Kalemleri Nelerdir?

  -Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı depo kira giderleri,
  -Depolama Hizmetlerine ilişkin giderler.

 • Depolama Hizmetleri neleri kapsar?

  -Yükleme,
  -Boşaltma,
  -Elleçleme hizmetleri.

 • KTZ Yurt Dışı Depo Kira Gideri İle Depolama Hizmet Giderleri Destek Üst Limiti, Destek oranı, Destek Miktarı ve Destek Süresi ne kadar ?

  Destek Üst Limiti 7.239.000 TL /YIL, Destek Oranı % 50, Hedef Ülkelerde + %20 , Hedef Sektör + %5 , Destek Miktarı 25 Birim, Destek Süresi 4 Yıldır.

 • 2023 Hedef Ülkeler hangileridir?

  ABD, Almanya, Angola, Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, B.A.E, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Ekvador, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Fransa, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Irak, İsrail, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kenya, Kolombiya, Kongo Demokratik Cum., Kuveyt, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Mozambik, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Paraguay, Peru, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Şili, Tanzanya, Tayland, Venezuele, Vietnam.

 • 2023 Hedef Sektörler Hangileridir?

  *Gıda Sektörü

  Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği,

  Gıda Ürünlerinin İmalatı,

  İçeceklerin İmalatı,

  *Elektrik Elektronik Sektörü

  -Bilgisayarların, Elektronik Ve Optik Ürünlerin İmalatı,

  -Elektrikli Teçhizat İmalatı

  *Makine Sektörü

  -Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Ekipman İmalatı

  *Otomotiv Sektörü

  -Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) Ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı

  -Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı

  *Kimya Sektörü

  -Kok Kömürü Ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

  -Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı

  -Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı

 • Kiralanan Depolarda Yurt Dışında Üretilen Ürünlerin Pazarlaması Gerçekleştirilebilir Mi?

  Hayır, depolarda Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.

 • Türkiye’deki Ana Şirketin Yurt Dışında Faaliyet Gösteren Şubeleri Depo Açabilir Mi?

  Evet, açabilirler.

 • KTZ Yetkinlik Projesi Onaylanan Şirketler Aynı Zamanda Küresel Tedarik Zincirine Yönelik Yurt Dışı Depo Kira Gideri İle Depolama Hizmet Giderleri Desteğine Başvuru Yapabilir Mi?

  Evet, bir şirket aynı anda iki desteğe başvuru yapabilir ve aynı anda yararlanabilir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.