13 06, 2024

Elektronik yoklamada imzadan imtina halinde yoklama imza formu polis, jandarma veya muhtara imzalatılmalıdır.

2024-06-13T11:33:50+03:00Haziran 13th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 13 Haziran 2024 Sirküler No: 1032 Elektronik yoklamada imzadan imtina halinde yoklama imza formu polis, jandarma veya muhtara imzalatılmalıdır. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/10, K: 2024/5) ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 132 /A maddesi uyarınca yapılan elektronik yoklama sırasında nezdinde yoklama yapılanın veya temsilcisinin bulunmaması ya da bu şahısların [...]

13 06, 2024

BSMV’ye tabi işletmelerde fatura yerine dekont düzenlebilecek.

2024-06-13T11:27:28+03:00Haziran 13th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 13 Haziran 2024 Sirküler No: 1031 BSMV'ye tabi işletmelerde fatura yerine dekont düzenlenebilecek. 562 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarına, BSMV’ye tâbi işlemlerinde fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme imkanı [...]

13 06, 2024

Ücret ödemelerinde vergi tevfikatının ne zaman yapılacağı

2024-06-13T11:22:08+03:00Haziran 13th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 13 Haziran 2024 Sirküler No: 1030 Ücret ödemelerinde vergi tevkifatının ne zaman yapılacağı Bir gelirin vergilendirilecek aşamaya gelebilmesi için o gelirin vergi kanunlarında şartları belirlenen şekilde elde edilmiş olması gerekir. Gerçek usulde vergilendirilen ücret gelirlerinde elde etme, gelirin kişinin hukuki ve ekonomik tasarrufuna girmesi ile gerçekleşmektedir. Hukuki tasarruf, gelirin sahibi tarafından talep edilebilir hale [...]

13 06, 2024

Aktife kayıtlı olmayan araca ilişkin giderler indirim konusu yapılamaz.

2024-06-13T11:15:47+03:00Haziran 13th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi  Danışmanı 13 Haziran 2024 Sirküler No: 1029 Aktife kayıtlı olmayan araca ilişkin giderler indirim konusu yapılamaz. Mesleki faaliyet ile ilgili olarak kullanılsa dahi envantere kayıtlı bulunmayan araca ait bakım, onarım ve yakıt giderleri ile amortismanların Gelir Vergisi Kanununa göre serbest meslek kazancınızın tespitinde indirimi mümkün bulunmadığından, söz konusu aracın giderlerine ilişkin KDV'nin indirim konusu [...]

11 06, 2024

Eski ÖKC’lerin Yeni Nesil ÖKC’lerle değişim süresi 1 Temmuz 2024’de doluyor.

2024-06-11T13:31:09+03:00Haziran 11th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 11.06.2024 Sirküler No: 1028 Eski ÖKC'lerin Yeni Nesil ÖKC'lerle Değişim Süresi 1 Temmuz 2024'de doluyor. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 557) ile; Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) [...]

11 06, 2024

İhracat dövizlerinde satış zorunluluğu %30’a indirildi.

2024-06-11T13:26:01+03:00Haziran 11th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 9 Haziran 2024 Sirküler No: 1027 İhracat dövizlerinde satış zorunluluğu %30'a indirildi. 10 Haziran 2024 tarihinden geçerli olmak üzere, İhracat döviz bedellerinde satış zorunluluğu %30’a indirilmiştir. Genelge için tıklayınız. Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi olan Prozon'un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında! Bordro süreçlerinizi [...]

11 06, 2024

Çin menşeli araçlara %40 ilave gümrük vergisi getirildi.

2024-06-11T13:20:01+03:00Haziran 11th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi  Danışmanı 8 Haziran 2024 Sirküler No: 1026 Çin menşeli araçlara %40 ilave gümrük vergisi getirildi. 8 Temmuz 2024 den geçerli olmak üzere 8639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerin Çin menşeli olanlarının ithalatında 'İthalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı uygulanır.' şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştır. [...]

6 06, 2024

Konkordato Sürecinde Borçlunun Bazı İşlemleri için Alacaklıların Onayının alınması düzenlemesi Anayasa’ya Aykırıdır

2024-06-06T11:30:05+03:00Haziran 6th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 06 Haziran 2024 Sirküler No: 1025 Konkordato Sürecinde Borçlunun Bazı İşlemleri için Alacaklıların Onayının alınması düzenlemesi Anayasa’ya Aykırıdır Anayasa Mahkemesi 4/4/2024 tarihinde E.2024/10 numaralı dosyada, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 7101 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle değiştirilen 297. maddesinin 7327 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “...muvafakatini...” ibaresinin Anayasa’ya aykırı [...]

6 06, 2024

E-Defter Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerin Ve Uyumlu Yazılım Firmalarının Dikkatine

2024-06-06T11:27:18+03:00Haziran 6th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 06 Haziran 2024 Sirküler No: 1024 E-Defter Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerin Ve Uyumlu Yazılım Firmalarının Dikkatine GİB duyurularına göre; -2024/2 ve 2024/1-3 dönemlerinden başlamak üzere Defter Raporu Beratının yeni uygulama kapsamında gönderilmesine ilişkin çalışmalar devam etmekte olduğundan, yeni bir belirleme yapılarak duyurulana kadar, Defter Raporu Beratı gönderimi yapılmayacaktır. -Bu husus mevcut durumda, e-Defter [...]

6 06, 2024

FAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dâhilinde kullanılabilecektir

2024-06-06T11:22:58+03:00Haziran 6th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 06 Haziran 2024 Sirküler No: 1023 FAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dâhilinde kullanılabilecektir Onay/tescil gerektiren ödeme işlemlerinde kontrollü bir ortam sağlayacak olan FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla kullanıma açılmıştır. Servis, öncelikli olarak 2. el araç alım-satım işlemleri olmak üzere, işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç [...]

Go to Top