26 07, 2022

Haziran Ayı MUHSGK Bildirdimi 3 Gün Uzatıldı

2022-07-26T13:59:08+03:00Temmuz 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Temmuz 2022 Sirküler No: 621 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 144 nolu sirküler ile Haziran ayı MUHSGK bildirimini 26 Temmuz tarihinden 29 Temmuz tarihine kadar 3 gün uzatmıştır. Detaylı bilgi için 144 nolu sirküleri tıklayınız.

26 07, 2022

Yabancılarla yapılacak işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeler, tevsik kapsamı dışına çıkarıldı

2022-07-26T13:55:11+03:00Temmuz 26th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Temmuz 2022 Sirküler No: 373 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459) ile, tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri [...]

26 07, 2022

Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi ve ceza miktarları güncellendi

2022-07-26T13:53:41+03:00Temmuz 26th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Temmuz 2022 Sirküler No: 372 23 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539) ile; a-4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 1 inci maddesinde yer alan yetkiye istinaden uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının  miktarları belirlenmiştir [...]

26 07, 2022

Dayanışma Aidatı Ödemek İstemeyen İşçi, Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinden Yararlanabilir mi?

2022-07-26T13:51:38+03:00Temmuz 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Temmuz 2022 Sirküler No: 620 6356 sayılı Kanunun 39’uncu maddesine göre; toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına [...]

26 07, 2022

Çalışan %3 Oranından Daha Yüksek Bir Oranda Otomatik BES Kesintisi Talep Edebilir mi?

2022-07-26T13:50:28+03:00Temmuz 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Temmuz 2022 Sirküler No: 619 Çalışan, %3 oranındaki Otomatik BES katkı payından, daha yüksek bir oranda ödeme yapmak istediğini işverene bildirebilir. Bu şekilde katkı payı oranını artıran bir çalışan %3 oranın altında kalmamak kaydıyla katkı payı oranını işverenden talepte bulunarak azaltabilir. Çalışanlar bu taleplerini ilgili ayın ücret hesaplaması tamamlanmadan önce [...]

26 07, 2022

İşsizlik Ödeneği ile Geçici İş Göremezlik Ödeneği Çakıştığında Hangi Ödenek Ödenir?

2022-07-26T13:49:17+03:00Temmuz 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Temmuz 2022 Sirküler No: 618 4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesine göre; işsizlik sigortasının ödenme süresi içinde ödenmesi gereken geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı işsizlik ödeneği miktarından fazla olamaz. Ayrıca, Kanunun 52’nci maddesine göre; hastalık ve analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin işsizlik ödeneklerinin ödenmesi bu [...]

26 07, 2022

İşveren Sağlık Raporu Giderlerini Çalışanlarından Talep Edebilir mi?

2022-07-26T13:48:05+03:00Temmuz 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Temmuz 2022 Sirküler No: 617 6331 sayılı Kanunun 15’inci maddesine göre; işveren sağlık gözetimi kapsamında; çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. Çalışanlarının işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri [...]

26 07, 2022

Kira Yardımı Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınır mı?

2022-07-26T13:47:00+03:00Temmuz 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Temmuz 2022 Sirküler No: 616 İşverenlerin çalışanlarına konut yardımı veya kira yardımı adı altında nakden veya konut şeklinde yaptığı ödemeler kıdem tazminatı hesabına dahil edilir. Şöyle ki; nakdi olarak yapılan konut yardımının bir güne isabet eden miktarı bulunarak, asıl ücrete eklenir. Eğer işçi, işverence kiralanan konutta oturuyorsa, işverenin ödediği miktarı [...]

22 07, 2022

TCMB, politika faizini değiştirmeyerek %14 de bıraktı

2022-07-22T15:19:40+03:00Temmuz 22nd, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 22 Temmuz 2022 Sirküler No: 371 TCMB Para Politikası Kurulu 21 Temmuz 2022 tarihli olağan toplantısı sonucunda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının % 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Karar için tıklayınız. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2022/duy2022-32

22 07, 2022

Kabahatler dolayısı ile kesilen cezasının 1 ay içinde ödenmesi gerekir

2022-07-22T15:18:24+03:00Temmuz 22nd, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 22 Temmuz 2022 Sirküler No: 370 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası, 7417 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle yapılan değişiklik sonucunda; “(6) Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. Kanunlarında ödeme süresi düzenlenmemiş olan idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay [...]

Go to Top