5 02, 2023

Kötü Niyet Tazminatı, Kötü Niyetin Açıkça Ortaya Konması Halinde Mümkündür

2023-02-05T18:22:19+03:00Şubat 5th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 05 Şubat 2023 Sirküler No: 735 İşçiler işverenleri tarafından kötü niyetli olarak işten çıkartıldıklarını ileri sürmeleri halinde kötü niyet tazminatının doğup doğmayacağı konusu bir yargı kararı ile (Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, Esas: 2013/21437, Karar: 2013/26781, Tarih: 26.11.2013) açıklayalım. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin taraflarca ihbar süresi tanınmak suretiyle ya da ihbar tazminatı [...]

5 09, 2022

Başka Bir İşyerinde Çalıştığı Tespit Edilen İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenme(me)si

2022-09-05T09:21:34+03:00Eylül 5th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 05 Eylül 2022 Sirküler No: 639 Maaşının aldığı gerçek ücret üzerinden gösterilmediği gerekçesiyle istifa eden işçi, kıdem tazminatı ve mesai alacağına dair dava açmış, İş Mahkemesi alacakların ödenmesine karar vermiş, ancak Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi 19 Ocak 2021 tarihli kararı ile (E.2020/4388 – K.2021/1453) işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş akdini haklı [...]

26 07, 2022

Kira Yardımı Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınır mı?

2022-07-26T13:47:00+03:00Temmuz 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Temmuz 2022 Sirküler No: 616 İşverenlerin çalışanlarına konut yardımı veya kira yardımı adı altında nakden veya konut şeklinde yaptığı ödemeler kıdem tazminatı hesabına dahil edilir. Şöyle ki; nakdi olarak yapılan konut yardımının bir güne isabet eden miktarı bulunarak, asıl ücrete eklenir. Eğer işçi, işverence kiralanan konutta oturuyorsa, işverenin ödediği miktarı [...]

25 05, 2022

Toplum Yararına Program Kapsamında Çalışanlar Tazminat Hakkından Yararlanamazlar

2022-05-25T23:21:05+03:00Mayıs 25th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Mayıs 2022 Sirküler No: 570 Resmi Gazete’nin 21 Mayıs 2022 tarihli 31842 sayılı nüshasında yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 08.03.2022 tarihli (2022/2226 Esas, 2022/2943 Karar) Yargıtay İlamında; taraflar arasındaki iş sözleşmesinin belirli süreli iş sözleşmesi olduğu, sözleşmenin Toplum Yararına Programdan yararlanma süresinin sona ermesi ile sona erdiği anlaşılmakta olup, davacı [...]

19 05, 2022

Ara Dinlenmesinde İşçinin Sigara İçmesinin Kıdem ve İhbar Tazminatına Etkisi

2022-05-19T23:20:51+03:00Mayıs 19th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 20 Mayıs 2022 Sirküler No: 563 Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin (Esas: 2014/29293, Karar: 2016/3137, Tarih: 18.02.2016) kararında;taraflar arasında feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığı noktasında uyuşmazlık bulunduğu, işçinin iş sözleşmesinin, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II maddesi uyarınca feshedilebilmesi için işçinin davranışının söz konusu maddede belirtilen nedenler kapsamında yer alması, ayrıca feshin ölçülülük [...]

23 01, 2022

Vergiden istisna edilecek yıllık kıdem tazminatı tutarı belirlendi

2022-01-23T00:24:46+03:00Ocak 23rd, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Ocak 2022 Sirküler No: 205 1475 sayılı İş Kanununun yürürlükte olan 14 üncü maddesine göre,  toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez. Diğer taraftan, 193 [...]

6 01, 2022

2022 yılı ilk yarısı kıdem tazminatı tavanı açıklandı

2022-01-06T17:06:58+03:00Ocak 6th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 06 Ocak 2022 Sirküler No: 574 Hazine ve Maliye Bakanlığı 06.01.2022 tarihli yayımladığı Genelgesinin 2 maddesinde 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olan kıdem tazminatı tavanını 10.596,74 TL olarak açıkladı. Genelge için tıklayınız...

Go to Top