4 08, 2022

Kanuni dayanakları bulunmayan bir suç için ceza kesilemez

2022-08-04T16:46:30+03:00Ağustos 4th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 04 Ağustos 2022 Sirküler No: 379 Anayasa Mahkemesinin Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2017/33714 Başvuru Numaralı Kararı ile kanuni dayanağı olmayan özel usulsüzlük cezası uygulaması konusundan yapılan bireysel başvuru sonucu Anayasa’nın 38. maddesinde güvence altına alınan suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiği tespit edilmiştir. Kararda öne çıkan başlıklar şu şekildedir: -213 sayılı Kanun’un [...]

26 07, 2022

Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi ve ceza miktarları güncellendi

2022-07-26T13:53:41+03:00Temmuz 26th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Temmuz 2022 Sirküler No: 372 23 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539) ile; a-4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 1 inci maddesinde yer alan yetkiye istinaden uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının  miktarları belirlenmiştir [...]

25 02, 2018

Meslek kodu girmemenin cezası var mı?

2019-02-26T13:16:49+03:00Şubat 25th, 2018|Categories: İstihdam Teşvikleri|Tags: , , , |

Meslek kodlarına idari para cezaları geliyor! Çalıştırdıkları personellere meslek kodu girmeyen ya da hatalı giren şirketlere idari para cezaları yolda! 6728 sayılı kanunun 51. maddesi ile 5510 sayılı kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasına bu konuyla ilgili ekler getirilmiştir. Yapılan bu düzenleme ile, meslek kodu girilmeyen ya da hatalı girilen personel başına idari para cezaları şirketleri bekliyor. [...]

Go to Top