Kısa Çalışmada Süreler 1’er Ay Uzatıldı

By |2020-07-31T09:08:33+03:00Temmuz 31st, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 203 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 31 Temmuz 2020 31.07.2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 adet Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışmada süreler 1’er ay uzatılmış olup, uzatılan sürelere aşağıda yer verilmiştir. 1- 30.06.2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinin süresi bir [...]

14 Temmuz 2020 Tarihli Kanun Teklifi Yasalaştı, Yeni Düzenlemeler Geldi

By |2020-07-28T09:29:02+03:00Temmuz 28th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 202 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Temmuz 2020 AK Parti TBMM Grup Başkanlığı tarafından 14 Temmuz 2020 tarihli 119 sayı ile TBMM’ye sunulan (Tali Komisyon: Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Esas Komisyon: Plan ve Bütçe) İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, [...]

Anayasa Mahkemesi, Yurtdışı Borçlanmada Yurda Kesin Dönülmüş Olmasını ve Tekrar Çalışmada Aylığın Kesilmesini Anayasa’ya Aykırı Bulmadı.

By |2020-07-23T11:35:21+03:00Temmuz 23rd, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 201 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Temmuz 2020 Anayasa Mahkemesi’nin 21.07.2020 tarihli ve 31192 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı 11.06.2020 tarihli 2019/101 ve 2020/26 sayılı kararı ile aşağıda yer alan 3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”’un aşağıdaki [...]

Noterin ölümü, atanması veya emekli olması durumunda noter vekili işyeri bildirgesi verecek mi?

By |2020-07-23T11:33:25+03:00Temmuz 23rd, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 200 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Temmuz 2020 Noter işyerleri ile ilgili olarak noterin ölümü, atanması veya emekli olması halinde yeni noter atanıncaya kadar noterlik işyerlerinin boşta kalmış olduğu dönemlerde noterliğin işlemlerini yürütmekle görevli noter vekillerinin mevcut noterlik dosyalarında adına isim tashihi yapılacak olup; bu durumda işyeri [...]

Adi şirketlerde ortaklardan birinin ayrılması halinde işyeri bildirgesi verilir mi?

By |2020-07-23T11:31:46+03:00Temmuz 23rd, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 199 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Temmuz 2020 Adi şirketlerde ortaklardan birinin ortaklıktan ayrılması halinde işyeri bildirgesi verme yükümlülüğü bulunmadığından işyeri bildirgesi verilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır. Ancak, gerek hisse devriyle, gerekse ortaklardan birinin ortaklıktan çıkmasıyla ortak sayısının bire düşmesinin adi ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurması [...]

İşyeri tescil tarihinin geriye çekilmesi halinde SGK idari para cezası uygular mı?

By |2020-07-23T11:30:06+03:00Temmuz 23rd, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 198 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Temmuz 2020 Süresinde verilmemiş olan işyeri bildirgesi için idari para cezası uygulanmış olması halinde, sonradan işyeri tescil tarihinin geriye çekilmesi durumu ortaya çıkarsa tekraren SGK tarafından idari para cezası uygulanmamaktadır. Örneğin; (X) sigortalısının 01/07/2020 tarihinde sigortasız çalıştığının tespit olunduğu ve bu [...]

SGK, İdari Para Cezalarını Tek Genelgede Topladı

By |2020-07-16T22:31:14+03:00Temmuz 16th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 197 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Temmuz 2020 Muhtelif zamanlarda çıkarılan genelge ve e-postaların gözden geçirilerek güncel çalışma ve bilgiler ışığında yeniden ele alınması ve birleştirilmesi ile idari para cezasına konu fiiller, söz konusu fiilleri işleyenler hakkında uygulanacak olan idari para cezaları için SGK tarafından yapılacak iş [...]

SGK İle Sözleşmesi Olmayan Sağlık Hizmet Sunucularının Elektronik İstirahat Raporu Düzenleme Yetkisi Tanımlandı

By |2020-07-16T22:28:39+03:00Temmuz 16th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 196 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Temmuz 2020 SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 13 Temmuz 2020 tarihli E.8304163 sayılı Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları konulu Genel Yazı’da belirtildiği üzere; “ SGK ile sözleşmesi olmayan sağlık hizmet sunucuları hekimlerince sigortalılar adına elektronik ortamda istirahat raporu [...]

Mahkeme Kararı Sonucu Tespit Edilen İş Kazalarına Ait Bildirimler İşverenler Tarafından Yapılacak mı? İdari Para Cezası Uygulanacak mı?

By |2020-07-16T22:26:57+03:00Temmuz 16th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 195 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Temmuz 2020 SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 13 Temmuz 2020 tarihli E.8304163 sayılı Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları konulu Genel Yazı’da belirtildiği üzere; “ SGK birimleri tarafından "iş kazası değildir" kararı verilen olayların yargı mercilerine intikal etmesi ve [...]

Pandemi Nedeniyle Ücretsiz İzin Döneminde Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödenmesine Devam Edilmesi

By |2020-07-16T22:25:18+03:00Temmuz 16th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 194 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Temmuz 2020 SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 13 Temmuz 2020 tarihli E.8304163 sayılı Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları konulu Genel Yazı’da belirtildiği üzere; “ 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında kullanılan ücretsiz izin süresinde “28-Pandemi Ücretsiz [...]

Go to Top