27 01, 2021

Meslek Kodunun İşçinin Fiilen Yaptığı İşe Uygun Olması Gerekir

2021-09-14T14:33:40+03:00Ocak 27th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 334 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ocak 2021 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102-n maddesine göre; muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu [...]

27 01, 2021

“Bana Karışamazsın Artistlik Yapma” Sözü, İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi Sayılır

2021-09-14T14:33:40+03:00Ocak 27th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 333 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ocak 2021 Yargıtay 22. Hukuk Dairesininin 02.07.2014 tarihli 2014/16348 E., 2014/21235 K. sayılı kararında aşağıdaki hüküm tesis ettirilmiştir. “ Davacının, mesai saatinin bitimine az bir süre kala tanık Ö.. G..'in yanına giderek bu işçiyi oyaladığı, bunun üzerine çalışılan yerdeki bölüm sorumlusu Z.. Ş..'in davacıyı uyarması [...]

23 01, 2021

Prim Borcu Olan 4/1-b ve GSS’liler 2021 Yılında da Sağlık Yardımı Alabilecek

2021-09-14T14:33:40+03:00Ocak 23rd, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 332 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Ocak 2021 23.01.2021 tarih ve 31373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.01.2021 tarihli 3432 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılardan, Başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlardan, sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler 01.01.2021-31.12.2021 döneminde de; Sağlık [...]

23 01, 2021

SGK’dan Kıdem Tazminatı Yazısı Kaç Defa Alınabilir?

2024-01-29T10:46:45+03:00Ocak 23rd, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Ocak 2021 Sirküler No: 331 SGK’dan Kıdem Tazminatı Yazısı Kaç Defa Alınabilir? Kıdem tazminatına hak kazanma şartları arasında sayılan yaş şartı dışında 15 yıl 3600 gün veya 7000 gün yahut 25 yıl 4500 gün şartlarının sağlanması durumunda işçi, SGK’dan aldığı kıdem tazminatı yazısına istinaden işyerinden kendi isteğiyle ayrılması halinde [...]

20 01, 2021

Pandemiye Bağlı Prim Destek Tutarları SGK Tarafından Güncellendi

2021-09-14T14:33:41+03:00Ocak 20th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 330 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 20 Ocak 2021 12/01/2021 tarihli ve 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteğinin hesaplanmasına esas 44,15 TL’nin 2021 yılı Ocak ayından itibaren geçerli [...]

18 01, 2021

Sigortalının Birden Fazla İşyerinde Çalışması Durumunda Prim İadesi Mümkün mü?

2021-09-14T14:33:41+03:00Ocak 18th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 329 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Ocak 2021 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “günlük kazanç sınırları” başlıklı 82’nci maddesinin dördüncü fıkrasında aşağıdaki düzenleme yapılmıştır. “ Sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler [...]

15 01, 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan 3. Kişilere Ait Kişisel Veriler Hakkında İlke Kararı Yayımlandı

2021-09-14T14:33:42+03:00Ocak 15th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 328 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 15 Ocak 2021 Resmi Gazete’nin 15.01.2021 tarihli 31365 sayılı nüshasında yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan 22.12.2020 ve 2020/966 tarih sayılı Kararında; “veri sorumluluları tarafından kişilerin telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim kanallarına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık oluşturacak şekilde üçüncü kişilerin kişisel [...]

14 01, 2021

Hatalı teşvik kayıtlarının düzeltilmesi süresi uzatıldı

2021-09-14T14:33:42+03:00Ocak 14th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 327 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Ocak 2021 SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 24.12.2020 tarihli ve 16692929 sayılı Genel Yazısı ile; 2021/Temmuz ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren “ hatalı teşvik kaydı bulunan işyerlerince, cari ayda aynı veya farklı teşvik kanun numaralı [...]

13 01, 2021

Cumhurbaşkanı Kararıyla 4447 Sayılı Kanundaki Destek Tutarları %21,56 Oranında Artırıldı

2021-09-14T14:33:42+03:00Ocak 13th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 326 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 13 Ocak 2021 13.01.2021 tarih ve 31363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 4447 sayılı Kanunun aşağıda yer alan Geçici 24, Geçici 27 ve Geçici 28. Maddelerinde yer alan destek tutarları 2021 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranında (%21,56) [...]

13 01, 2021

SGK’dan Gelir/Aylık Alanların 2021 Yılı İlk Dönem Artışları Açıklandı

2021-09-14T14:33:42+03:00Ocak 13th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 325 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 13 Ocak 2021 SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 09.01.2021 tarih ve 17811447 sayılı Genel Yazısı ile aşağıdaki başlıklarda rakamlar açıklanmıştır. Aylıklarda Geçerli Olan Güncelleme Katsayısı 4/1-a ve 4/1-b Kapsamında Bağlanan Gelir ve Aylıkların Artırılması ve Alt Sınırı Ek Ödemenin Tutarı Engellilik Derecesine Göre [...]

Go to Top