28 09, 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliği ile 28 Eylül 2023 den geçerli olmak üzere faiz oranı

2023-09-28T09:17:04+03:00Eylül 28th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Eylül 2023 Sirküler No: 801 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliği ile 28 Eylül 2023 den geçerli olmak üzere; -Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, -Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak tespit edilmiştir. Tebliğ için tıklayınız. [...]

26 09, 2023

Denizli, Aydın ve Muğla İli – Gıda ile Makine İmalatı Sektörlerinin Gelişmesine Yönelik Teknolojik Girişimciler Teklif Çağrısı

2023-09-26T10:08:46+03:00Eylül 26th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Eylül 2023 Sirküler No: 800 11.Kalkınma Planında Girişimcilik ve KOBİ’ler başlığı altında girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi temel amaç olarak ifade edilmiştir. Söz konusu amaca ulaşılabilmesi için sayılan politika ve tedbirler arasında kurumsal şirketlerin ve yöneticilerinin, erken aşama girişimlerine yönelik hızlandırma programlarına katılımını ve yatırımcı olmalarını, mentorlük desteği sunmalarını [...]

26 09, 2023

e-Sigorta Poliçesi Paketi yayınlanmıştır

2023-09-26T10:04:43+03:00Eylül 26th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Eylül 2023 Sirküler No: 799 Gelir İdaresince; -509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen Elektronik Sigorta Poliçesi (e-Sigorta Poliçesi) Uygulaması kapsamında sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ile sigorta ve emeklilik aracılarının kağıt ortamda düzenlediği sigorta poliçelerinin elektronik ortamda düzenlemesi ve oluşan elektronik belgelerin imzalanması ile raporlarının ise mali mühür ve [...]

24 09, 2023

3 Adet Ulusal Meslek Standardında Değişikliğe Gidildi

2023-09-24T10:13:34+03:00Eylül 24th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Eylül 2023 Sirküler No: 884 Resmi Gazete’nin 24 Eylül 2023 tarihli 32319 sayılı nüshasında Ulusal Meslek Standartlarında değişiklik yapılmıştır. Değişiklik yapılan standartlar aşağıda belirtilmiştir. 1- 2023/16 sayılı Tebliğ ile panel çatı kaplamacısı (seviye 3) 2- 2023/17 sayılı Tebliğ ile kiremit tipi çatı kaplamacısı (seviye 3) 3- 223/18 sayılı Tebliğ ile [...]

24 09, 2023

Orta Vadeli Programda İş ve Sosyal Güvenlik Alanında Yapılacaklar

2023-09-24T10:08:49+03:00Eylül 24th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Eylül 2023 Sirküler No: 884 06.09.2023 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda iş ve sosyal güvenlik alanında yapılacaklar maddeler halinde belirtilmiştir.  “İSTİHDAM” başlığı altında 23 başlıkta politika ve tedbirler açıklanmış olup aşağıda yer verilmiştir. Nitelikli ara eleman ihtiyacının sağlanmasına yönelik pilot illerde yapılacak analiz [...]

24 09, 2023

İş Müfettişince Düzenlenen Tutanak ve Rapora İtirazda Hukuki Yarar Şartı Aranır mı?

2023-09-24T10:06:20+03:00Eylül 24th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Eylül 2023 Sirküler No: 883 Sirkülerimizi Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin bir kararı ile (Esas No: 2022/3386, Karar No: 2022/4080, Tarihi: 28.03.2022) açıklamaya çalışacağız. Davacı vekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulunun 11-18.07.2017 tarihinde birinci teftiş ve 16-17.08.2017 tarihinde gerçekleştirilen 2.teftiş sonrasında 82322,09 dosya no üzerinden iş müfettişleri tarafından [...]

24 09, 2023

Sigortalı Bildirilen Sürede Yurt Dışında Bulunma Sigortalılık İptaline Neden Olabilir mi?

2023-09-24T10:03:17+03:00Eylül 24th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Eylül 2023 Sirküler No: 882 Sirküler konumuzu Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarına göre 22.03.2023 tarihli 2013/11 sayılı Genelge ve bu Genelgede yapılan değişiklikler ışığında irdelemeye çalışacağız. Sigortalı bildirilen sürede yurt dışında bulunma aşağıdaki farklı durumlara göre sigortalılık iptaline kadar gidebilmektedir. Sigortalılık fiili çalışmaya dayanmaması halinde iptal edilmekte olup kişilerin çalışmadıkları halde [...]

22 09, 2023

EYT Kapsamı Dışında Emekli Olanlar İçin 5 Puanlık Prim Teşviğinden Yararlanmak Mümkün Olmayacak

2023-09-22T21:40:40+03:00Eylül 22nd, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 22 Eylül 2023 Sirküler No: 881 SGK yayımladığı 22 Eylül 2023 tarihli Genel Yazısında, 08.09.1999 ve öncesi sigortalı olup yaş şartını sağlayanların emekli olması durumunda emekliler için getirilen 5 puanlık prim teşviğinden yararlanılamayacağını belirtti. Genel Yazı İçin Tıklayınız genel yazı

22 09, 2023

Merkez Bankası politika faiz oranını % 25 den %30 a yükseltti.

2023-09-22T11:19:46+03:00Eylül 22nd, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 22 Eylül 2023 Sirküler No: 798 Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun 21.9.2023 tarihli olağan toplantısında;  - Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının % 25’den % 30’a yükseltilmesine karar verilmiştir.  Karar için tıklayınız. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2023/duy2023-35

22 09, 2023

Uluslararası Nitelikli Teknoloji Uzmanlarının İstihdamında İstisnalar

2023-09-22T10:40:46+03:00Eylül 22nd, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 22 Eylül 2023 Sirküler No: 797 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında protokol imzalanmış olup program kapsamında, -Son 5 senede aşağıdaki destek programlarını başarı ile tamamlamış firmaların yabancı teknoloji uzmanlarına değerlendirme kriterleri açısından istisnai bir çalışma izni süreci sunulmaktadır. Destek programı ve sağlanan istisnalar için tıklayınız. https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/8916/uluslararasi-nitelikli-teknoloji-uzmanlarinin-istihdaminda-istisnalar-saglaniyor [...]

Go to Top