27 02, 2023

Deprem bölgelerinde KDV iadelerinde verilecek teminat şartları değiştirildi.

2023-02-27T09:58:27+03:00Şubat 27th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Şubat 2023 Sirküler No: 576 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 45) ile; -Mücbir sebep ilan edilen deprem bölgelerinde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak iade taleplerine istinaden KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek “KDV İadesi Kontrol [...]

27 02, 2023

Tecil edilen borç için verilecek borcu yoktur yazılarında %10 ödeme şartı kaldırıldı.

2023-02-27T09:53:54+03:00Şubat 27th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Şubat 2023 Sirküler No: 575 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17) ile; -6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılacak “borcun bulunmadığını gösterir belge talepleri” için tecil edilen borç tutarının %10’u ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine [...]

27 02, 2023

BDDK deprem bölgesi için ilave iyileştirici kararlar yayımladı.

2023-02-27T09:49:43+03:00Şubat 27th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Şubat 2023 Sirküler No: 574 Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu deprem felaketi sonrasında vatandaşların borçlarına yönelik esneklik tanımak amacıyla ilave önlemler içeren Kurul kararları yayımlamıştır. Kararlar için tıklayınız. https://www.bddk.org.tr/Guncel/EkGetir/77?ekId=1

27 02, 2023

TCMB faiz oranını %8,5’ a indirdi.

2023-02-27T09:42:38+03:00Şubat 27th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Şubat 2023 Sirküler No: 573 TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9’dan yüzde 8,5’e indirilmesine karar vermiştir. Karar için tıklayınız. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2023/duy2023-10

24 02, 2023

2023-08 SGK Genelgesi Kapsamına Malatya İli de Dahil Edildi

2023-02-24T22:34:17+03:00Şubat 24th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Şubat 2023 Sirküler No: 751 24 Şubat 2023 tarihli 750 nolu sirkülerde yayımlanan 2023-08 sayılı SGK Genelgesinde belirtilen 3 il'e Malatya ili de dahil edildi. Detaylı bilgi için lütfen Genelgeyi inceleyiniz. 2023-09

24 02, 2023

SMMM’lere SGK’dan Erteleme Genelgesi

2023-02-24T08:36:05+03:00Şubat 24th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Şubat 2023 Sirküler No: 750 SGK yayımladığı 23 Şubat 2023 tarihli 2023-08 sayılı Genelge ile, MUHSGK nın SGK bölümü ile ilgili olarak Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile sınırlı olmak üzere SMMM'lerin kendileri ve aracılık sözleşmesi imzaladığı işyerleri açısından 2023/1-2-3 aylara ait SGK bildirimleri 26 Mayıs 2023 tarihine kadar verilebilecek, [...]

23 02, 2023

Sağlık Bakanlığı 81 İl Sağlık Müdürlüğünü İş Göremezlik Belgeleri Konusunda Uyardı

2023-02-23T22:19:03+03:00Şubat 23rd, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Şubat 2023 Sirküler No: 749 Sigortalıların hastanelerde yatarak tedavi görmeleri durumunda hastanelerce sigortalılara iş göremezlik belgesi verilmediğinden SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmemesi nedeniyle sigortalıların mağduriyet yaşamalarının önüne geçmek üzere Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 10 Ekim 2022 tarihli yazısına atıfta bulunarak [...]

23 02, 2023

GÜRÜN İLÇESİ MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA ALINDI

2023-02-23T20:29:22+03:00Şubat 23rd, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Şubat 2023 Sirküler No: 748 SGK yayımladığı 23 Şubat 2023 tarihli Duyurusunda Sivas ili Gürün ilçesi deprem nedeniyle mücbir sebep kapsamına dahil edilmiştir. Duyuru Aşağıda Belirtilmiştir.

23 02, 2023

Deprem bölgelerinde yapılandırma kanunlarına göre taksitlendirebilen alacakların vadeleri uzatıldı.

2023-02-23T11:56:40+03:00Şubat 23rd, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 23 Şubat 2023 Sirküler No: 572 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun ile 7326 sayılı Kanunlara göre vadesi gelen taksit ödemelerinin yeni vadeleri, deprem bölgesi illerde mücbir sebep halinin bitim tarihi sonrasına ertelenmiştir. Karar için tıklayınız. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230223-15.pdf

23 02, 2023

Prefabrik yapı ile konteynerlerin yılsonuna kadar teslimi % 1 KDV ye tabi olacak.

2023-02-23T11:54:06+03:00Şubat 23rd, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 23 Şubat 2023 Sirküler No: 571 Prefabrik yapı ile konteynerlerin ülke çapında 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tesliminde (kurulum ve montaj işleri dâhil), KDV oranı % 1 düşürülmüştür. Karar için tıklayınız. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230223-14.pdf

Go to Top