Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜBİTAK destek programları; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen yüksek Ar-Ge niteliği taşıyan projelerin desteklenmesini amaçlamaktadır.

TÜBİTAK birçok kurumun vermiş olduğu desteklerle kıyaslandığında oldukça cazip bir konuma sahiptir. Bu yüzden özellikle teknoloji üreten işletmeler AR-GE tercihlerini TÜBİTAK’tan yana kullanmaktadır.

Hizmet verdiğimiz TÜBİTAK destek programları

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

1505 Üniversite-Sanayi İş birliği Destek Programı

1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

TÜBİTAK Destekleri kapsamında vermiş olduğumuz hizmetler

  • Firma özelinde teknik ve mali analiz hazırlanması
  • Firma içerisinde proje ekibinin oluşturulması
  • Seçilen projelere yönelik bilgi dokümanının oluşturulması
  • Proje başvurularının online sistem üzerinden TÜBİTAK’A sunulması
  • Proje hakem değerlendirmesi öncesi proje ekibi ile sunum hazırlanması
  • Projeye dair TÜBİTAK uzmanları ve kurulu tarafından verilecek olası revizelerin yapılması
  • Hakem değerlendirmeleri aşamasında firma ile birlikte sunumlara katılım
  • Proje onayı sonrası ara faaliyet ve sonuç raporlarının ve tüm ödeme işlemlerinin yapılması

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.