Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜBİTAK destek programları; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen yüksek Ar-Ge niteliği taşıyan projelerin desteklenmesini amaçlamaktadır.

TÜBİTAK birçok kurumun vermiş olduğu desteklerle kıyaslandığında oldukça cazip bir konuma sahiptir. Bu yüzden özellikle teknoloji üreten işletmeler AR-GE tercihlerini TÜBİTAK’tan yana kullanmaktadır.

TÜBİTAK AR-GE Programları danışmanlığı için bize ulaşın!

Hizmet verdiğimiz TÜBİTAK destek programları

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

1505 Üniversite-Sanayi İş birliği Destek Programı

1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

TÜBİTAK Destekleri kapsamında vermiş olduğumuz hizmetler

  • Firma özelinde teknik ve mali analiz hazırlanması
  • Firma içerisinde proje ekibinin oluşturulması
  • Seçilen projelere yönelik bilgi dokümanının oluşturulması
  • Proje başvurularının online sistem üzerinden TÜBİTAK’A sunulması
  • Proje hakem değerlendirmesi öncesi proje ekibi ile sunum hazırlanması
  • Projeye dair TÜBİTAK uzmanları ve kurulu tarafından verilecek olası revizelerin yapılması
  • Hakem değerlendirmeleri aşamasında firma ile birlikte sunumlara katılım
  • Proje onayı sonrası ara faaliyet ve sonuç raporlarının ve tüm ödeme işlemlerinin yapılması
TÜBİTAK AR-GE Programları danışmanlığı için bize ulaşın!

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.