İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı Eğitim Programı, Türkiye İş Kurumu tarafından; işsiz personelin mesleki deneyim kazanması, mesleki uygulamaları öğrenmesi ve çalışma ortamına uyum sağlaması amacıyla düzenlenmektedir. İmalat ve bilişim sektörlerinde maksimum 6 ay, diğer sektörlerde maksimum 3 ay, geleceğin mesleklerinde ise maksimum 9 ay süre ile düzenlenebilen programlardan aynı anda farklı meslek kodları için birden fazla program düzenlenebilir. Bu süre boyunca personel İŞKUR tarafından istihdam edilir. Maaşı ve sağlık sigortası İŞKUR tarafından ödenir. Program süresi sonunda kursiyerlerin en az %60’ının istihdam edilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak, personel program süresince işsiz sayılacağı için, personelin 6111 teşviğine uygunluğuna da katkı sağlamaktadır.

Kimler faydalanabilir?

 • 15 yaşından büyük ve son 1 aydır işsiz olanlar

 • Son 3 ay içinde ilgili şirkette çalışmamış olanlar

 • Emekli olmayanlar

 • İşverenin birinci ve ikinci derece yakını olmayanlar

Kaç kişi faydalanabilir?

Bir program döneminde, il bazında toplam çalışan sayısının %30’una kadar kursiyer kontenjanı verilebilir. Ancak bu sayı %10 ile başlatılmakta, programın başarısına göre, İŞKUR İl Müdürlüğü’nün inisiyatifinde %30’a kadar çıkabilmektedir. Proventus olarak, şu ana kadar, tüm müşterilerimizde doğrudan %30 kontenjan ile programa başladık!

 • Çalışan sayınızın %30’una kadar kontenjan sağlanmaktadır. Mevcuttaki kursiyer sayınız %30’un altına düştüğünde ya da mevcuttaki İşbaşı Eğitim Programları sonlandığında, boşalan kontenjan için yeni programlar düzenlenebilir.

 • Aynı dönemde birden fazla program başlatılabilmektedir. Bu da her kursiyerin programdan maksimum süre ile faydalanmasını sağlar.

 • Programdan faydalanan kursiyerlerin %60’ının, program süresi kadar istihdam edilmesi zorunludur. Ancak herhangi bir nedenden dolayı bu koşul sağlanamazsa bile, normal işe aldığınız personellerinizi İŞKUR kaydı yaparak, bu koşulu da tamamlayabilirsiniz.

Ne kadar tasarruf sağlanır?

Avantajları nelerdir?

 • MALİYET AVANTAJI

  Programdan faydalan her bir personel için program süresince aylık 23.502,94 TL tasarruf imkanı sağlar. Personelin 9 aya varan maaşı ve sağlık sigortası İŞKUR tarafından ödenir.

 • VERGİ İNDİRİMİ

  İşveren tarafından verilen ek ödemeler (yol, yemek, maaş farkı vs.) SGK priminden muaftır. Ek ödemelerin 10.001,25 TL’ye kadar olan kısmı da gelir vergisinden muaftır.

 • İŞKUR SERTİFİKASI

  Programı başarı ile tamamlayan personellere İŞKUR tarafından sertifika verilir. Çalışanlarınızın sertifikalılık oranını arttırmış olursunuz.

Dezavantajları ve çözüm önerileri…

 • EMEKLİLİK PRİMİ

  İŞKUR; kursiyerlerin sağlık primini öder, ancak emeklilik primini ödemez. Yani 3 aylık bu süre, çalışanın emekliliği için değerlendirilmez. Emeklilik yaşı 60 yaşının üzerine çıktığı için, bu konu personel adayları için sorun teşkil etmez. Ancak, özellikle personel bulma konusunda sıkıntı yaşayan şirketler, personelin emeklilik primini, dışarıdan yatırması için ek ödeme olarak personele ödemektedirler. Bu da personel bulma sürecini kolaylaştırmaktadır. Turnover’ın yüksek olduğu müşterilerimizde ise, program süresince değil, istihdam yükümlülüğünün sona erdiği tarihte 1 maaş ikramiye taahhüdünde bulunmaktadırlar. Bu da, hem personelin zor bulunduğu bölgelerde personelin işi kabul etmesini kolaylaştırmakta, hem de %60 istihdam yükümlülüğünün sağlanmasına katkı sağlamaktadır.

 • FAZLA MESAİ

  İşbaşı Eğitim Programı ile istihdam edilen personellere fazla mesai yaptırılamamaktadır. Bu kapsamda da, uygulama esnasında çözüm önerilerimiz (fazla mesai yerine off vermek vb.)bulunmaktadır.

Proventus’un hizmetleri nelerdir?

İŞKUR kayıtları

Şirketin tüm personellerinin İŞKUR kayıtları Proventus tarafından yapılır.

İŞKUR sözleşmeleri

Şirket, kursiyer ve İŞKUR arasındaki sözleşmeler tarafımızca hazırlanır.

Kursiyer kimlik kartları

Kursiyer kimlik kartları, tarafımızca hazırlanır.

İmza föyleri

İmza föyleri, tüm işyerlerinden tarafımızca toplanır.

Puantajlar

Puantajlar, tüm kursiyerler için tarafımızca hazırlanır. Yapılan ek ödemeler vs. hepsi kontrolümüzdedir.

Denetim

İstihdam yükümlülüğü ve diğer konular tarafımızca takip edilir.

Tüm süreçler Proventus'un takibinde!

Proventus çalışanı, deneyimli insan kaynakları uzmanları müşteri şirketin bünyesinde İşbaşı Eğitim Programı Danışmanı olarak çalışır. Personellerimiz, müşterimizin şirket kurallarına ve prosedürlerine uymak zorundadır. Şirket sadece normal işe alım sürecine devam eder. Personelin uygunluk sorgulamasından İŞKUR kaydına kadar tüm süreçler bizim takibimizdedir.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)

Kadın İstihdamında Devrim: KİPAP

KİPAP Nedir?

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP), üretim sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kalıcı hale getirmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bir teşvik programıdır.

KİPAP’ın Avantajları:

İşverenler için:

 • Maliyetsiz İşgücü: İhtiyaç duydukları işgücünü herhangi bir maliyete katlanmadan yetiştirme imkanı.
 • Doğru İşçi Bulma: Nitelikli ve istekli kadın işgücüne erişim kolaylığı.
 • Devlet Teşviki: 25.000 TL’ye kadar prim, vergi ve ücret desteği.
 • Toplumsal Katkı: Kadın istihdamına ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunma.

Çalışan Kadınlar için:

 • İstihdam Fırsatı: Artan iş imkanları ve ekonomik bağımsızlık.
 • Kariyer Gelişimi: Mesleki eğitim ve beceri geliştirme imkanları.
 • Çocuk Bakım Desteği: 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olanlara 3.000 TL aylık destek.

Kimler KİPAP’tan Yararlanabilir?

İşverenler:

 • İmalat sektöründe faaliyet gösteren
 • En az 2 sigortalı çalışanı olan
 • İŞKUR’a kayıtlı olan
 • Destek ödemesi yapılan sürenin en az iki katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt eden

Çalışanlar:

 • İşe giriş tarihi itibarıyla İŞKUR’a kayıtlı kadın işsiz olan
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan
 • İşe giriş tarihinden önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayan
 • İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük 35 yaşından küçük olan
 • İşverenin eşi, ikinci dereceye kadar kan veya kayın hısmı olmayan
 • Kurum tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursu veya işbaşı eğitim programı kapsamında bekleme süresine tabi olmayan
 • İşe giriş tarihi itibarıyla kurs veya programlara katılma yönünde yaptırım uygulanmayan
 • İşe giriş tarihinden önceki 12 aylık dönemde söz konusu işyerinin bağlı bulunduğu vergi numarası altında yer alan herhangi bir işyerinde istihdam edilmemiş olan

KİPAP Hangi İllerde Uygulanıyor?

KİPAP şu anda 23 ilde uygulanmaktadır:

 • Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ

Proje Süresi:

Proje süresi en fazla 3 aydır.

KİPAP Projesi’nden faydalanmak için, hemen bize ulaşın!

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.