23 02, 2024

İşsizlik Sigortası Fonu Prim Gelirleri Oranı Yükseltildi

2024-02-23T09:21:46+03:00Şubat 23rd, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Şubat 2024 Sirküler No: 984 İşsizlik Sigortası Fonu Prim Gelirleri Oranı Yükseltildi Resmi Gazete'nin 23 Şubat 2024 tarihli nüshasında yayımlanan 22 Şubat 2024 tarihli 8188 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirleri oranı, 2024 yılı için %30'dan %50'ye çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanı Kararı ekte sunulmuştur. [...]

20 02, 2024

2024 Yılı Asgari İşçilik Birim Maliyetleri Açıklandı

2024-02-20T09:24:53+03:00Şubat 20th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 20 Şubat 2024 Sirküler No: 983 2024 Yılı Asgari İşçilik Birim Maliyetleri Açıklandı Resmi Gazete'nin ekli 20 Şubat 2024 tarihli nüshasında yayımlanan Tebliğ ile asgari işçilik hesabında dikkate alınacak yapı sınıflarına göre 2024 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri ilan edildi. Resmi Gazete'yi tıklayınız. Prozon Bordro [...]

19 02, 2024

23 İlde İmalat Sektöründe Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi

2024-02-19T16:44:49+03:00Şubat 19th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 19 Şubat 2024 Sirküler No: 982 23 İlde İmalat Sektöründe Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi A) Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) İçeriği İşverenlere işe alacakları işsizlerin mesleki bilgi ve becerisini iş yerinde gözlemleyebilme, eğitim verme ve işe alma konusunda isabetli karar verme imkânı sunmaktadır. Bu şekilde, işverenler [...]

15 02, 2024

SGK Gelir ve Aylık Artışlarına Dair Genel Yazı Yayımladı

2024-02-15T09:50:16+03:00Şubat 15th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 15 Şubat 2024 Sirküler No: 981 SGK Gelir ve Aylık Artışlarına Dair Genel Yazı Yayımladı SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yayımladığı 12 Şubat 2024 tarihli Genel Yazısı ile 4a (SSK) ve 4b (BAĞ-KUR) kapsamında aylık ve gelir alanların 2024 yılı artışlarına detaylı yer verilmiştir. Detaylı bilgi için lütfen Genel Yazıyı [...]

12 02, 2024

Prime Esas Kazancın Üst Sınırını Aşan Primlerin İade İşlemleri

2024-02-12T09:26:28+03:00Şubat 12th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 12 Şubat 2024 Sirküler No: 980 Prime Esas Kazancın Üst Sınırını Aşan Primlerin İade İşlemleri 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için belirlenen [...]

12 02, 2024

İhale Konusu Personel, Öğrenci ve Diğer Taşıma İşlerinde İşyeri Tescili

2024-02-12T09:26:51+03:00Şubat 12th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 12 Şubat 2024 Sirküler No: 979 İhale Konusu Personel, Öğrenci ve Diğer Taşıma İşlerinde İşyeri Tescili Taşımalı eğitim kapsamında il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince öğrenci taşınması, kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin taşınması ya da yük nakline veya yükleme boşaltma işlerinin ihale kapsamında gerçek veya tüzel kişiler ile kooperatif veya [...]

12 02, 2024

SGK Mevzuatında İşyerine Bağlı Yer, İşyeri Eklentisi ve Araçlar

2024-02-12T09:27:11+03:00Şubat 12th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 12 Şubat 2024 Sirküler No: 978 SGK Mevzuatında İşyerine Bağlı Yer, İşyeri Eklentisi ve Araçlar SGK mevzuatında işyerine bağlı yer; asıl işin ayrıntısı ve tamamlayıcısı olan yerlerdir. Bir yerin işyerine bağlı yer olarak nitelenmesi için bu yerin tatili halinde diğer işlerinde sekteye uğraması ve işyerinde gaye olan amacın meydana gelmemesi, [...]

12 02, 2024

SGK Mevzuatında İşveren Vekili ve İşveren Sorumluğu

2024-02-12T09:19:46+03:00Şubat 12th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 12 Şubat 2024 Sirküler No: 977 SGK Mevzuatında İşveren Vekili ve İşveren Sorumluğu 5510 sayılı Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre; işveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse işveren vekili olarak tanımlanmıştır. 5510 sayılı Kanunda geçen işveren deyimi, işveren vekilini de kapsamaktadır. İşveren vekili [...]

11 02, 2024

Esnaf Ahilik Sandığı Ertelendi

2024-02-11T17:52:41+03:00Şubat 11th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 11 Şubat 2024 Sirküler No: 976 Esnaf Ahilik Sandığı Ertelendi 23.02.2017 tarihli 6824 sayılı Kanunun 9.maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna eklenen Ek 6'ncı madde ile düzenlenen Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması 27.12.2023 tarihli 7491 sayılı Kanunun 84.maddesi ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar ertelenmiştir. Yeni bir erteleme olmazsa, esnaf [...]

8 02, 2024

MEB, Mesleki Eğitimde İş Güvenliği Konusunda Genelge Yayımladı

2024-02-08T12:43:52+03:00Şubat 8th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 08 Şubat 2024 Sirküler No: 975 MEB, Mesleki Eğitimde İş Güvenliği Konusunda Genelge Yayımladı MEB Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü yayımladığı 02.02.2024 tarihli 2024-36 sayılı Genelge'nin 4.maddesinde İŞLETMELERDE Staj Gören Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili İŞLETMELERCE dikkat etmeleri gereken hususları belirtildi. Detaylı bilgi için lütfen Genel Genelgeyi [...]

Go to Top