25 05, 2022

Ulusal Meslek Standartlarına Yenileri Eklendi

2022-05-25T23:30:29+03:00Mayıs 25th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Mayıs 2022 Sirküler No: 573 Mesleki Yeterlilik Kurumu yayımladığı 2022-9/10 sayılı Tebliğlerle ulusal meslek standartlarına 13 adet yeni meslek standardı ekledi. Söz konusu Tebliğler, 23 Mayıs 2022-31844 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yayımlanan Meslek Standartları: Tehlikesiz Atık Toplayıcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı Atık Ayırma İşçisi (Seviye [...]

25 05, 2022

Özel Öğretim Kurumlarında Çalışanlar İş Güvencesinden ve İhbar Tazminatından Yararlanamaz

2022-05-25T23:28:16+03:00Mayıs 25th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Mayıs 2022 Sirküler No: 572 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 20.01.2021 tarihli (E:2020/3617, K:2021/1754) kararında; “Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu'nun 23.02.2018 tarih, 2017/1 esas ve 2018/2 karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında "5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında çalışanların iş sözleşmelerinin üst üste yenilense dahi bu yenilenmenin yasadan kaynaklandığı ve sözleşmenin [...]

25 05, 2022

Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Uygulamalarında Görülen Aksaklıklarla İlgili Genel Yazı Yayımlandı

2022-05-25T23:25:52+03:00Mayıs 25th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Mayıs 2022 Sirküler No: 571 SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 29.04.2022 tarihli 44908788 sayılı Genel Yazısı ile; Ülkemizin akdettiği sosyal güvenlik sözleşmelerine göre; malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı talebinde bulunan sigortalılar hakkında tahsis işlemleri yapılırken, aylığa iştirak edilebilmesi için gerekli olan asgari sigortalılık süresinin mevcut olması gerektiği halde; söz [...]

25 05, 2022

Toplum Yararına Program Kapsamında Çalışanlar Tazminat Hakkından Yararlanamazlar

2022-05-25T23:21:05+03:00Mayıs 25th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Mayıs 2022 Sirküler No: 570 Resmi Gazete’nin 21 Mayıs 2022 tarihli 31842 sayılı nüshasında yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 08.03.2022 tarihli (2022/2226 Esas, 2022/2943 Karar) Yargıtay İlamında; taraflar arasındaki iş sözleşmesinin belirli süreli iş sözleşmesi olduğu, sözleşmenin Toplum Yararına Programdan yararlanma süresinin sona ermesi ile sona erdiği anlaşılmakta olup, davacı [...]

25 05, 2022

İşe İade Davasının Esası İncelenmeden Reddedilmesi Mahkeme Hakkının İhlali Kabul Edildi

2022-05-25T23:19:04+03:00Mayıs 25th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Mayıs 2022 Sirküler No: 569 17 Mayıs 2022 tarihli 31838 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 02.03.2022 tarihli ve 2018/20321 başvuru numaralı Kararında; derece mahkemelerinin başvurucunun geçerli feshin koşullarının oluşup oluşmadığını tartışmadığı başka bir ifadeyle yargısal fonksiyonun esasını oluşturan uyuşmazlığın içinde yer alan maddi ve hukuki sorunların bütünüyle ele [...]

19 05, 2022

Asgari İşçilik Oranının Denetlenmesi Mümkün mü?

2022-05-19T23:27:07+03:00Mayıs 19th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 20 Mayıs 2022 Sirküler No: 568 Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesinin (Esas: 2020/6848, Karar: 2021/7873, Tarih: 08.06.2021) kararında; “ Kuruma, yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında dikkate alınacak asgari işçilik oranlarının saptanması amacıyla oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş olan asgari işçilik değerleri, malzeme, işçilik, kar ve işin yürütülmesinde etken diğer [...]

19 05, 2022

Gece Çalışmasının Denkleştirmeye Tabi Tutulamaması

2022-05-19T23:25:47+03:00Mayıs 19th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 20 Mayıs 2022 Sirküler No: 567 Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin (Esas: 2021/5107, Karar: 2021/9115, Tarih: 18.05.2021) kararında; “…..somut olay ele alınacak olursa, davacının ayda 20 gün çalışma süresi içinde 10 gün gündüz vardiyasında 10 gün gece vardiyasında olmak üzere günde 10,5 saat çalıştığı açıktır. Gece vardiyasında geçen süre günlük 7,5 saati [...]

19 05, 2022

Aynı Fiilden Dolayı Hem Uyarı Cezası Hem de Fesih İşlemi Uygulanamaz

2022-05-19T23:24:45+03:00Mayıs 19th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 20 Mayıs 2022 Sirküler No: 566 Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin (Esas: 2014/28289, Karar: 2014/39615, Tarih: 23.12.2014) kararında; “ Davacının, bayilerden S.. C..’ın şikayeti ile ilgili olarak 14.09.2013 tarihli yazı ile uyarıldığı, bu bayiinin 16.09.2013 tarihli dilekçesinde davacı ile kişisel sorununun olmadığını bildirdiği, bilahare 17.09.2013 tarihli dilekçesi ile “…eğer bana S.. A.. [...]

19 05, 2022

İşyerinde Haftalık Çalışma Gününün 5 Günden 6 Güne Çıkartılmasının Sözleşmeye Etkisi

2022-05-19T23:23:31+03:00Mayıs 19th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 20 Mayıs 2022 Sirküler No: 565 Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin (Esas: 2015/1037, Karar: 2016/10753, Tarih: 28.04.2016) kararında; “ Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. Her ne kadar yerel mahkemece davacının kıdem tazminatı istemi reddedilmişse de, [...]

19 05, 2022

Cezai Şartın Belirli-Belirsiz İş Sözleşmelerinde Geçerli Olması

2022-05-19T23:22:13+03:00Mayıs 19th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 20 Mayıs 2022 Sirküler No: 564 Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin ( Esas: 2021/1230, Karar: 2021/7665, Tarih: 06.04.2021) kararında; “Davacı işçi iş sözleşmesinin haksız feshine bağlı olarak cezai şart isteğinde bulunmuş, İlk Derece Mahkemesi sözleşmenin belirli süreli olması halinde sözleşmenin süresinden önce feshi koşuluna bağlanan cezai şartın geçerli olabileceğinden bahisle taraflar arasındaki [...]

Go to Top