30 05, 2023

Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı

2023-05-30T09:46:28+03:00Mayıs 30th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Mayıs 2023 Sirküler No: 691 Ticaret bakanlığınca 7 Haziran 2023 tarihinde 13.00-17.10 saatleri arasında “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı” çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Programa katılım ücretsiz olup kontenjan 1000 kişiyle sınırlıdır. Katılım sağlayabilmek için http://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/ adresindeki bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Söz konusu programa ulaşmak için tıklayınız.

30 05, 2023

E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

2023-05-30T09:43:25+03:00Mayıs 30th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Mayıs 2023 Sirküler No: 690 Gelir idaresince yayımlanan 29 Mayıs 2023 tarihli ve 157 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi [...]

28 05, 2023

Mazeret İzninde İşçinin Talebi Şart mıdır?

2023-05-28T14:39:49+03:00Mayıs 28th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Mayıs 2023 Sirküler No: 811 Mazeret iznin kullanabilmesi için öncelikle işçinin talebi olması başka bir ifade ile mazeret izinlerinin kullanılabilmesi için kural olarak işçinin bu yönde talepte bulunması[1] ve bunu mümkün ise derhal işverene bildirmesi veya doğum belgesini işverene teknolojinin imkânlarından yararlanarak sunması veya ulaştırması gerekir. Bu bildirim yapıldıktan sonra [...]

28 05, 2023

Yıllık İzinler Hangi Yöntemlerle Tutulmalıdır?

2023-05-28T14:36:06+03:00Mayıs 28th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Mayıs 2023 Sirküler No: 810 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin “yıllık ücretli izine hak kazanma” başlıklı 4’üncü maddesine göre; her işçinin yıllık ücretli izne hak kazandığı tarih “yıllık ücretli izin kayıt belgesine” yazılır. Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin sekizinci fıkrası, 20’nci maddesi hükmüne göre; işveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir bu [...]

27 05, 2023

SGK, 7440 SAYILI KANUN SÜRESİNİN UZATILMASINDA DUYURU YAYIMLADI

2023-05-27T09:41:37+03:00Mayıs 27th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Mayıs 2023 Sirküler No: 809 SGK, 7440 sayılı Kanun ile ilgili sürelerin uzatılması hususunda yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı sonrası 26 Mayıs 2023 tarihli Duyurusunda, başvuru süresinin 3.7.2023, ilk taksit ödeme süresinin 31.7.2023 olduğunu bildirdi. Duyuru için tıklayınız. duyuru sgk

26 05, 2023

Vergi Yapılandırma Kanunundaki başvuru ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı

2023-05-26T10:52:21+03:00Mayıs 26th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Mayıs 2023 Sirküler No: 689 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 7300) ile 1 ay uzatılmıştır. Böylelikle beyan, bildirim ve başvuru süresi sonu 30 Haziran 2023, ilk taksit ödeme süresi de 31 Temmuz 2023 [...]

26 05, 2023

Tüzel kişiler de uzaktan banka müşterisi olabilecek

2023-05-26T10:42:36+03:00Mayıs 26th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Mayıs 2023 Sirküler No: 688 Bankalarca T.C. Kimlik Kartına sahip olan gerçek kişi ve gerçek kişi tacirler ile uzaktan müşteri edinimine ilişkin olarak BDDK tarafından hazırlanan "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” 1/5/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. BDDK tarafından bu defa, tüzel kişilerin uzaktan müşteri edinimi [...]

26 05, 2023

Merkez Bankası faiz oranını % 8,5 da sabit tuttu

2023-05-26T10:38:20+03:00Mayıs 26th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Mayıs 2023 Sirküler No: 687 Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olağan Mayıs ayı toplantısı sonucunda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının % 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Karar için tıklayınız.

26 05, 2023

7440 Yapılandırma Süreleri Uzatıldı

2023-05-26T09:07:37+03:00Mayıs 26th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Mayıs 2023 Sirküler No: 808 Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yayımlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7440 Sayılı Yapılandırma Kanununda yer alan sürelerden -Başvuru, bildirim ve beyan süresi 30 Haziran 2023 tarihine kadar, -İlk taksit ödeme süresi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar, Uzatılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kararı İçin Tıklayınız

25 05, 2023

Deprem bölgelerinde doğalgaz ve elektrik borçlarının terkini ile balıkçı gemi sahiplerine yapılacak destekleme ödemelerinin esasları belirlendi

2023-05-25T09:43:14+03:00Mayıs 25th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Mayıs 2023 Sirküler No: 686 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile; -6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hal kapsamında genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, konutu ve/veya işyeri [...]

Go to Top