Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
26 Mayıs 2023

Sirküler No: 688


Bankalarca T.C. Kimlik Kartına sahip olan gerçek kişi ve gerçek kişi tacirler ile uzaktan müşteri edinimine ilişkin olarak BDDK tarafından hazırlanan “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” 1/5/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BDDK tarafından bu defa, tüzel kişilerin uzaktan müşteri edinimi yoluyla müşteri olabilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 25/5/2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.