Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
26 Mayıs 2023

Sirküler No: 689


7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 7300) ile 1 ay uzatılmıştır.

Böylelikle beyan, bildirim ve başvuru süresi sonu 30 Haziran 2023, ilk taksit ödeme süresi de 31 Temmuz 2023 olarak tespit edilmiştir.

Karar için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.