27 05, 2024

PVC Doğrama Montajcısı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardında Değişiklik Yapıldı

2024-05-27T23:14:51+03:00Mayıs 27th, 2024|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Mayıs 2024 Sirküler No: 1051 PVC Doğrama Montajcısı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardında Değişiklik Yapıldı Resmi Gazete'nin 26 Mayıs nüshasında yayımlanan Tebliğ değişikliğinde PVC Doğrama Montajcısı (Seviye 5)Ulusal Meslek Standartında değişiklik yapıldı. Değişen standartı lütfen inceleyiniz. PVC Doğrama Seviye 5 Prozon Bordro ve Özlük [...]

27 05, 2024

KDV Mahsubu Yoluyla Prim Ödenmesine Dair SGK Genel Yazısı Yayımlandı

2024-05-27T23:12:00+03:00Mayıs 27th, 2024|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Mayıs 2024 Sirküler No: 1050 KDV Mahsubu Yoluyla Prim Ödenmesine Dair SGK Genel Yazısı Yayımlandı 27 Mayıs 2024 tarihli SGK Genel Yazısı ile Mart ayı prim borcunun KDV iadesi yoluyla mahsubu süresi 20 Mayıs tarihinden 24 Mayıs tarihine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılması halinde yasal sürede yapılmış [...]

25 05, 2024

Kıymetli maden kuruluşlarının faaliyet izin başvurularında 20 Milyon ücret alınacak

2024-05-25T13:52:02+03:00Mayıs 25th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Mayıs 2024 Sirküler No: 1018 Kıymetli maden kuruluşlarının faaliyet izin başvurularında 20 Milyon ücret alınacak 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle; - Kıymetli madenler aracı kurumlarının ve kuruluşlarının faaliyet izni başvurularında 20.000.000 TL ücret alınır. Kıymetli madenler aracı kurumlarının ve kuruluşlarının pay devri izni [...]

25 05, 2024

En fazla vergi ödeyen 100 mükellef ilan edilecek

2024-05-25T13:49:43+03:00Mayıs 25th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Mayıs 2024 Sirküler No: 1017 En fazla vergi ödeyen 100 mükellef ilan edilecek Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 561) ile beyan edilen matrah üzerinden adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin açıklanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. Buna göre; -Türkiye genelinde adına en fazla vergi tahakkuk [...]

25 05, 2024

Vergi levhaları, internet vergi dairesi üzerinden 31 Mayısa kadar alınabilecek

2024-05-25T13:47:28+03:00Mayıs 25th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Mayıs 2024 Sirküler No: 1016 Vergi levhaları, internet vergi dairesi üzerinden 31 Mayısa kadar alınabilecek Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde "Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını [...]

25 05, 2024

3 yeni halka arz gerçekleştirilecek

2024-05-25T13:45:03+03:00Mayıs 25th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Mayıs 2024 Sirküler No: 1015 3 yeni halka arz gerçekleştirilecek SPK bülteni ile (2024/26),  3 yeni halka arza onay verildiği duyurulmuştur. Bülten için tıklayınız. Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi olan Prozon'un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında! Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere [...]

24 05, 2024

SGK Tecil Faizi ve Gecikme Zammı

2024-05-25T01:02:15+03:00Mayıs 24th, 2024|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Mayıs 2024 Sirküler No: 1049 SGK Tecil Faizi ve Gecikme Zammı SGK yayımladığı 21 Mayıs 2024 tarihli Genel Yazı ile 21 Mayıs tarihinden itibaren tecil faiz oranını %48, damga vergisi gecikme zammı oranını %4,5 olarak duyurdu. Genel Yazı İçin Tıklayınız. SGK Genel Yazı Prozon [...]

24 05, 2024

Mart Priminin KDV Mahsubuyla Ödenmesi 24 Mayıs’a Kadar Yapılacak

2024-05-24T22:14:29+03:00Mayıs 24th, 2024|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Mayıs 2024 Sirküler No: 1048 Mart Priminin KDV Mahsubuyla Ödenmesi 24 Mayıs'a Kadar Yapılacak SGK yayımladığı 24 Mayıs 2024 tarihli Duyuru'suyla, 2024 yılı Mart ayı prim borçlarının KDV iadesi alacağı yoluyla mahsubu ile ödenmesi 24 Mayıs 2024 tarihine kadar yapılacağını bildirdi. Duyuru Metni İçin Tıklayınız. SGK Duyuru [...]

24 05, 2024

Merkez Bankası döviz kredilerine büyüme sınırlaması getirdi

2024-05-24T09:53:15+03:00Mayıs 24th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Mayıs 2024 Sirküler No: 1014 Merkez Bankası döviz kredilerine büyüme sınırlaması getirdi Merkez Bankasınca alınan Karar uyarınca; Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları aşağıdaki şekilde artırılmış olup zorunlu karşılıklar 24 Mayıs 2024 tarihinde tesis edilecektir. Önceki Oran Yeni Oran Kısa vadeli TL mevduat1 %8 %12 [...]

24 05, 2024

E-Belge Raporlamasında yapılan değişiklikler

2024-05-24T09:50:00+03:00Mayıs 24th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Mayıs 2024 Sirküler No: 1013 E-Belge Raporlamasında yapılan değişiklikler GİB duyurusu ile; -Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Adisyon uygulamalarının e-Arşiv Raporlarında "İmza Zamanı" alanı zorunlu hale getirilmiştir. -Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu uygulamalarının e-Arşiv Raporlarında “Vergi Oranı” alanı zorunlu hale getirilmiştir. -Arşiv Fatura uygulaması e-Arşiv Raporlarında [...]

Go to Top