23 02, 2024

İhracatın desteklenmesine yönelik yeni teşvik unsurları belirlendi

2024-02-23T10:47:49+03:00Şubat 23rd, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 23 Şubat 2024 Sirküler No: 941 İhracatın desteklenmesine yönelik yeni teşvik unsurları belirlendi İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8191) ile; -Üretici-imalatçı firmalar için fuar katılım teşvik esasları belirlenmiş, -Yeşil mutabakata uyum projesi kapsamında, 10 Milyon TL ye kadar danışmanlık gideri ödenebileceği belirtilmiş, -İhracatçı birliklerine sunacakları proje kapsamında ürün Pazarlama [...]

23 02, 2024

İşsizlik Sigortası Fonu Prim Gelirleri Oranı Yükseltildi

2024-02-23T09:21:46+03:00Şubat 23rd, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Şubat 2024 Sirküler No: 984 İşsizlik Sigortası Fonu Prim Gelirleri Oranı Yükseltildi Resmi Gazete'nin 23 Şubat 2024 tarihli nüshasında yayımlanan 22 Şubat 2024 tarihli 8188 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirleri oranı, 2024 yılı için %30'dan %50'ye çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanı Kararı ekte sunulmuştur. [...]

21 02, 2024

Gayrimenkullerin 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan gelirlerin vergilendirilmesi

2024-02-21T10:50:25+03:00Şubat 21st, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 21 Şubat 2024 Sirküler No: 940 Gayrimenkullerin 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan gelirlerin vergilendirilmesi 2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak mükelleflerimizin yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla hazırlanan Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü yayımlandı. Broşür için tıklayınız. Prozon Bordro ve [...]

21 02, 2024

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı

2024-02-21T10:46:08+03:00Şubat 21st, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 21 Şubat 2024 Sirküler No: 939 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı 165 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranları belirlenmiş ve uygulamaya yönelik bazı hususlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu Sirküler için tıklayınız. Prozon Bordro ve [...]

21 02, 2024

GİB Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayımladı

2024-02-21T10:43:13+03:00Şubat 21st, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 21 Şubat 2024 Sirküler No: 938 GİB Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayımladı 2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak mükelleflerimizin yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla hazırlanan Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi yayımlandı. Rehber için tıklayınız. Prozon Bordro [...]

20 02, 2024

Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı

2024-02-20T12:20:37+03:00Şubat 20th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 20 Şubat 2024 Sirküler No: 937 Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı 5-6-7 Mart 2024 tarihlerinde “Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı” görselde verilen program akışı çerçevesinde çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Programa katılım ücretsizdir. Katılım sağlayabilmek için https://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/ adresindeki bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması ayrıca aynı mail adresi ile farklı kişilerin başvuru yapmaması önem arz etmektedir. Mail [...]

20 02, 2024

Kiracılara yönelik GİB Duyurusu

2024-02-20T12:17:51+03:00Şubat 20th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 20 Şubat 2024 Sirküler No: 936 Kiracılara yönelik GİB Duyurusu GİB tarafından Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında kira gelirlerinin tespiti ve doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri ve TÜİK istatistiklerinden de faydalanılarak potansiyel kiracılara ait adresler tespit edilmektedir. Buna [...]

20 02, 2024

2024 Yılı Asgari İşçilik Birim Maliyetleri Açıklandı

2024-02-20T09:24:53+03:00Şubat 20th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 20 Şubat 2024 Sirküler No: 983 2024 Yılı Asgari İşçilik Birim Maliyetleri Açıklandı Resmi Gazete'nin ekli 20 Şubat 2024 tarihli nüshasında yayımlanan Tebliğ ile asgari işçilik hesabında dikkate alınacak yapı sınıflarına göre 2024 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri ilan edildi. Resmi Gazete'yi tıklayınız. Prozon Bordro [...]

19 02, 2024

23 İlde İmalat Sektöründe Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi

2024-02-19T16:44:49+03:00Şubat 19th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 19 Şubat 2024 Sirküler No: 982 23 İlde İmalat Sektöründe Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi A) Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) İçeriği İşverenlere işe alacakları işsizlerin mesleki bilgi ve becerisini iş yerinde gözlemleyebilme, eğitim verme ve işe alma konusunda isabetli karar verme imkânı sunmaktadır. Bu şekilde, işverenler [...]

16 02, 2024

Kurumların yurtdışı şube zararının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

2024-02-16T10:01:00+03:00Şubat 16th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 16 Şubat 2024 Sirküler No: 935 Kurumların yurtdışı şube zararının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde, "Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler." hükmü yer almaktadır. Anılan Kanunun "İstisnalar" başlıklı 5 inci [...]

Go to Top