31 01, 2023

EYT Kanun Teklifinin Getirdikleri

2023-01-31T09:07:39+03:00Ocak 31st, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 31 Ocak 2023 Sirküler No: 731 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi içeren EYT Kanun Teklifi 3 önemli düzenleme getirmektedir. A) 4a, 4b ve 4c kapsamında ilk defa 08.09.1999 ve öncesinde sigortalı olanlar, Kanunun Resmi Gazete’ de yayımından sonra [...]

30 01, 2023

7103 sayılı torba kanun ile, 4447 sayılı kanuna eklenen 19. madde kapsamı hakkında

2023-01-30T11:04:15+03:00Ocak 30th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 30 Ocak 2023 Sirküler No: 730 İlave istihdamı özendirmek maksadıyla, 7103 sayılı torba kanun ile, 4447 sayılı kanuna eklenen 19. madde kapsamında, ilgili teşvikten (17103-27103) faydalanabilmesi için personellerin 01.01.2018 ve 31.12.2022 tarihleri arasında işe alınmış olması gerekmektedir. İlgili tarihlerde işe alınan personeller için bu teşvikten faydalanabilecek son süre 31.12.2022 yani 2022/12 [...]

28 01, 2023

Vergi ve diğer kamu alacaklarında yapılandırmayı içeren Teklif Meclise sunuldu.

2023-01-28T10:39:24+03:00Ocak 28th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Ocak 2023 Sirküler No: 531 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile; Kamuya ve bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına olan borçların yapılandırılarak ödenmesine, Mevcut ve muhtemel ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılmasına, kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler yapılması; Genç girişimcilerin kazançlarına sağlanan gelir vergisi istisnasının tutarının [...]

28 01, 2023

Karşılığı bulunmayan çeklerde bankanın sorumluluğu 6 bin TL ye çıkarıldı.

2023-01-28T10:33:21+03:00Ocak 28th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Ocak 2023 Sirküler No: 530 TCMB tarafından yayımlanan tebliğ ile 31.1.2023 tarihinden itibaren Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için; a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde, 1) Çek bedeli 6 bin Türk Lirası veya üzerinde ise  6 bin Türk Lirası, 2) Çek bedeli ) 6 bin Türk Lirası altında ise çek bedelini, b) [...]

28 01, 2023

KDV iade sınırı 2000 TL belirlendi ve dolmuş işletmeleri de hasılat esaslı KDV kapsamına alındı.

2023-01-28T10:30:09+03:00Ocak 28th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Ocak 2023 Sirküler No: 529 27/1/2023 tarihli ve 6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; - Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi iadesi talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2.000 TL olarak belirlenmiştir. -Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden dolmuş [...]

28 01, 2023

Yapılandırma Kanun Teklifinde SGK Alacakları

2023-01-28T10:35:52+03:00Ocak 28th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Ocak 2023 Sirküler No: 729 Kapsamda hangi SGK alacakları var? Kanunun yayım tarihine veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; 4/(a), 4/(b) ve 4/(c) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik [...]

27 01, 2023

Konut alımlarında taksit ödemelerine devletçe katkı payı verilecek.

2023-01-27T11:25:40+03:00Ocak 27th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Ocak 2023 Sirküler No: 528 TBMM de kabul edilen, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (No. 7434) ile daha önce satılmamış ve yüklenici firmaların mülkiyetinde olan konutlar ile yapımına henüz başlanmamış veya yapımı devam eden konut projelerinden konut edineceklere sağlanacak konut finansmanlarına yönelik bankacılık mevzuatı kapsamında yeterli ödeme [...]

27 01, 2023

İş Hijyeni Yönetmeliği Yenilendi

2023-01-27T11:20:32+03:00Ocak 27th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ocak 2023 Sirküler No: 728 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkartılan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 27 Ocak 2022 tarihli nüshasında yayımlanmıştır. Yönetmelik ve Eki için tıklayınız http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230127-1.htm 20230127-1-1

26 01, 2023

Kredileri TL ye çeviren firmalara %2 destek verilecek.

2023-01-26T10:47:48+03:00Ocak 26th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Ocak 2023 Sirküler No: 527 Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5) ile; Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez Bankasına satılması ile Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi halinde, Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TCMB’ye satışı sırasında, firmalar verecekleri taahhüt karşılığında, TL ye çevrilen tutarın [...]

26 01, 2023

Kurumlar için TL ye dönüşüm istisnası, 31.12.2022 tarihindeki dövizleri de kapsayacak.

2023-01-26T11:08:39+03:00Ocak 26th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Ocak 2023 Sirküler No: 526 Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5) ile, kurumların 31/12/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri [...]

Go to Top