31 07, 2023

Kurumların 30/6/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraları da kur korumalı kazanç istisnasından faydalanabilecek

2023-07-31T09:26:22+03:00Temmuz 31st, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 31 Temmuz 2023 Sirküler No: 749 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/6/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7408) ile; - Kurumların 30/6/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31/12/2023 tarihine kadar TL ye çevirmeleri ve en [...]

31 07, 2023

e-Dekont paketi güncellenmiştir

2023-07-31T09:23:28+03:00Temmuz 31st, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 31 Temmuz 2023 Sirküler No: 748 Gelir idaresince,  e-Dekont Uygulamasına ilişkin yazılım geliştireceklerin teknik konularda ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri vermek amacıyla hazırlanan, e-Dekont paketi güncellenmiştir. https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/eDekont_Paket.rar https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html

31 07, 2023

Gelir idaresince, Karekod Standardı Kılavuzu Güncellenmiştir

2023-07-31T09:20:28+03:00Temmuz 31st, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 31 Temmuz 2023 Sirküler No: 747 Gelir idaresince, E-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, e-sigorta komisyon gider belgesi, e-döviz ve kıymetli maden alım satım belgesi ve e-adisyon belgesi olarak düzenlenen e-belgelerde yer alacak karekod alanında hangi bilgilerin yer alacağı ve bu bilgilerin veri standartları konusunda mükellefleri bilgilendirmek amacıyla, Karekod Standardı Kılavuzu [...]

30 07, 2023

İşsizlik Fonu Gelirleri İstihdamı Teşvik Etmek Amacıyla %30’dan %50’ye Yükseltildi

2023-07-30T08:38:26+03:00Temmuz 30th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 30 Temmuz 2023 Sirküler No: 856 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'un 48'inci maddesine göre, istihdamı teşvik etmek, işsizlik riskini artırmak, işsizleri işe yerleştirme, danışmanlık hizmetleri temin etmek igibi amaçları gerçekleştirmek için daha önce %30 olan ve %50'ye kadar Cumhurbaşkanı Kararı ile yükseltilebilecek olan işsizlik sigortası fonu gelirleri, 28 Temmuz 2023 tarihli [...]

29 07, 2023

Deprem Bölgelerinde KÇÖ Süresi 07.08.2023 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

2023-07-29T19:48:55+03:00Temmuz 29th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 29 Temmuz 2023 Sirküler No: 855 29 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7410 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgesel kriz nedeniyle uygulanan KÇÖ Süresi 07.08.2023 Tarihine kadar uzatılmıştır. Detaylı bilgi için Cumhurbaşkanlığı Kararını inceleyiniz.

28 07, 2023

4b Sigortalıları İçin Yapılandırma Taksit Ödemeleri Hakkında Duyuru Yayımlandı

2023-07-29T19:49:44+03:00Temmuz 28th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Temmuz 2023 Sirküler No: 854 SGK, yaptığı Duyuru ile 4b sigortalılarının 7440 sayılı yapılandırma kanunu gereği ilk iki taksitin 31 Temmuz tarihi itibariyle ödenmesi gerektiğini bildirdi. Duyuru için tıklayınız.

28 07, 2023

Ek MTV ye ilişkin uygulama tebliği yayımlandı.

2023-07-28T09:49:01+03:00Temmuz 28th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Temmuz 2023 Sirküler No: 746 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesiyle ek motorlu taşıtlar vergisi (Ek MTV) ihdas edilmiş ve söz konusu düzenleme Kanunun yayımı [...]

27 07, 2023

2023 yılı için büyük kısmı vergi olmak üzere ilave 1.119.514.513.000 TL gelir elde edilecek

2023-07-27T09:54:35+03:00Temmuz 27th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Temmuz 2023 Sirküler No: 745 7457 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; -Genel ve özel bütçeli idarelere toplam ilave 1.119.514.513.000 Türk Lirası harcama yetkisi verilmiş, -Bu harcamalar karşılığı alınacak vergi tür ve miktarları ise Kanuna ekli (B) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Kanun ve ilave alınacak [...]

27 07, 2023

Deprem Bölgesinde Yapılandırma Taksitlerinin Ödeme Süreleri uzatıldı

2023-07-27T09:50:09+03:00Temmuz 27th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Temmuz 2023 Sirküler No: 744 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine istinaden 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30/11/2023 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) [...]

26 07, 2023

4 İl 2 İlçe Deprem Bölgelerinde SGK Süreleri Uzatıldı

2023-07-26T21:46:11+03:00Temmuz 26th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Temmuz 2023 Sirküler No: 853 SGK 25 Temmuz 2023 tarihli yayınladığı Duyurusu ile Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, İslahiye ve Nurdağı'nda SGK işlemlerine dair süreleri uzattı. Detaylı bilgi için Duyuru metnini inceleyiniz. duyuru (1)

Go to Top