Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
31 Temmuz 2023

Sirküler No: 747


Gelir idaresince, E-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, e-sigorta komisyon gider belgesi, e-döviz ve kıymetli maden alım satım belgesi ve e-adisyon belgesi olarak düzenlenen e-belgelerde yer alacak karekod alanında hangi bilgilerin yer alacağı ve bu bilgilerin veri standartları konusunda mükellefleri bilgilendirmek amacıyla, Karekod Standardı Kılavuzu güncellenmiştir.

Söz Konusu kılavuza ulaşmak için

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/Karekod_Standardi_Kilavuzu_V.1.1.pdf”

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/Karekod_Standardi_Kilavuzu_V.1.1.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.