24 12, 2019

Askerlik şubesinden işverenliğimize işçimizin asker kaçağı olduğuna dair yazı gelmesi nedeniyle işçimizi bu yazı gereği işten çıkartmamız durumunda kıdem ve ihbar tazminatı ödenir mi?

2019-12-24T09:57:45+03:00Aralık 24th, 2019|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 69 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Aralık 2019 Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte bulunan 14’üncü maddesine göre; “Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin: Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,   Feshedilmesi … hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük [...]

24 12, 2019

Emekli bir çalışan işten ayrılması durumunda işsizlik ödeneğine hak kazanır mı?

2019-12-24T09:54:03+03:00Aralık 24th, 2019|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 68 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Aralık 2019 İşsizlik ödeneğine hak kazanma şartları 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 51’inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; emeklilik veya toptan ödeme nedeniyle yapılan fesihlerde; malulen emeklilik nedeniyle yapılan fesihlerde; emeklilik için yaş şartı dışında sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısının tamamlanması nedeniyle yapılan fesihlerde; İŞSİZLİK [...]

24 12, 2019

Puantaj kayıtlarında işçinin imzası aranır mı?

2019-12-24T09:47:51+03:00Aralık 24th, 2019|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 67 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Aralık 2019 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 102’nci maddesinin (13) numaralı fıkrasına göre; (Değişik:RG-5/12/2017-30261) Ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin; a)  Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor, b) Sigortalı ve [...]

24 12, 2019

İşçinin sabah mesaisi için servis yerine giderken karşıdan karşıya geçmesi sırasında geçirdiği trafik kazası iş kazası sayılır mı?

2019-12-24T09:41:57+03:00Aralık 24th, 2019|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 66 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Aralık 2019 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre; iş kazası; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada/işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle/sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda/emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna [...]

24 12, 2019

İşverenin iflas etmesi durumunda ödenmeyen işçi ücretleri nasıl ödenebilir?

2019-12-24T09:33:49+03:00Aralık 24th, 2019|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 65 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Aralık 2019 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 1’inci maddesine göre; işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması,iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan 3 aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile [...]

16 12, 2019

BAĞ-KUR kapsamında bulunan kadın kuaförün doğum yapması halinde SGK tarafından ödenek ödenir mi?

2019-12-16T09:26:06+03:00Aralık 16th, 2019|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 64 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Aralık 2019 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 18’inci maddesine göre; vergi mükellefi olan 4/1-b kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki 8’er haftalık [...]

16 12, 2019

Eksik gün bildirim formu ile bildirim yapılmasında işyerinde çalışan işçi sayısı mı yoksa eksik günü olan işçi sayısı mı dikkate alınır?

2019-12-16T09:22:46+03:00Aralık 16th, 2019|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 63 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Aralık 2019 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 102’nci maddesinin (15) numaralı fıkrasına göre; işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin gerek aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesinde gerekse de bildirim formu ile gönderilmesinde eksik günü olan sigortalı sayısı değil, eksik günü olsun olmasın İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILAN TOPLAM SİGORTALI SAYISI [...]

16 12, 2019

İhale konusu işlerin işverenlerin devamlı işyeri sigortalılarıyla yapılması halinde prim teşviklerinden yararlanılabilir mi?

2019-12-16T09:18:07+03:00Aralık 16th, 2019|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 62 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Aralık 2019 08.04.2015 tarihli, devamlı işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde teşvik uygulaması konulu SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2015/12 sayılı Genelge çerçevesinde ihale konusu işlerin devamlı işyeri sigortalıları ile yapılması halinde prim teşviklerinden yararlanılıp yararlanılamayacağına açıklık getirilmiştir. İhale konusu iş [...]

16 12, 2019

İşyeri tehlike sınıflarına göre çalışanlara verilecek eğitim süreleri ne kadardır?

2019-12-16T09:13:05+03:00Aralık 16th, 2019|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 61 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Aralık 2019 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükmü gereğince; Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde; her çalışan için aşağıdaki sürelerde düzenlenmelidir: Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat, Tehlikeli işyerleri için en az 12 [...]

16 12, 2019

BAĞ-KUR prim borçları KDV iade alacağından mahsubu suretiyle ödenebilir mi?

2019-12-16T09:10:27+03:00Aralık 16th, 2019|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 60 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Aralık 2019 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88’inci maddesine göre; 4/1-a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin prim borçlarının KDV iade alacaklarından mahsubu öngörülmüş olup, 4/1-b kapsamındaki sigortalıların (BAĞ-KUR) prim borçlarının KDV iade alacaklarından mahsubu suretiyle ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Go to Top