Sirküler

No: 65

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
24 Aralık 2019


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 1’inci maddesine göre; işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması,iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan 3 aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulmuştur. Bu kapsamda yapılacak ödemelerde işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son 1 yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması koşulu esas alınarak temel ücret üzerinden ödeme yapılır. Bu ödemeler prime esas kazanç üst sınırını aşamaz.

Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği’ne göre; işverenin iflası durumunda, mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanunu’nun 166’ncı maddesi uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi ile birlikte işçinin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine başvurması gerekir.Ücret alacağı, işçinin başvuru tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenir.

Ücret alacağının ödenmesi halinde iflas idaresine işverenin bağlı olduğu vergi dairesine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi tarafından yazılı olarak bildirilir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.