Sirküler

No: 66

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
24 Aralık 2019


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre; iş kazası; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada/işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle/sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda/emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda/sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

Bu tanım çerçevesinde, kaza olayı servis hizmeti başlamadığından, servise binmeden, servise binerken, servis içerisinde iken, servisten inerken meydan gelmediğinden olayın iş kazası sayılması mümkün olmayıp, HASTALIK olayı olarak nitelendirmek gerekir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.