Sirküler

No: 61

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
16 Aralık 2019


Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükmü gereğince;

Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde; her çalışan için aşağıdaki sürelerde düzenlenmelidir:

  • Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat,
  • Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat,
  • Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat,

Bu eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır:

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az 1 defa.
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az 1 defa.
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az 1 defa.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.