Sirküler

No: 63

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
16 Aralık 2019


Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 102’nci maddesinin (15) numaralı fıkrasına göre; işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin gerek aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesinde gerekse de bildirim formu ile gönderilmesinde eksik günü olan sigortalı sayısı değil, eksik günü olsun olmasın İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILAN TOPLAM SİGORTALI SAYISI dikkate alınır, bu sayı da EN AZ 10’dur.

Dolayısıyla, 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz. Ancak 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin eksik gün nedenlerini gösteren belgeler özel sektör işyeri işverenlerince 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86’ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca SGK tarafından istenilmesi halinde ibraz edilmek üzere saklanır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.