29 08, 2023

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1.Taksit Ödeme Süresi 6 Eylül 2023 e uzatıldı.

2023-08-29T20:01:11+03:00Ağustos 29th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 29 Ağustos 2023 Sirküler No: 775 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır. Duyuru için tıklayınız. https://www.gib.gov.tr/ek-motorlu-tasitlar-vergisinin-birinci-taksit-odeme-suresinin-uzatilmasina-iliskin-duyuru

29 08, 2023

Kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme, yurtdışı harcamalarda geçerli olmayacak.

2023-08-29T19:58:07+03:00Ağustos 29th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 29 Ağustos 2023 Sirküler No: 774 BDDK kararı ile; -Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri [...]

29 08, 2023

Sermaye piyasası faaliyetlerine yönelik yeni bülten yayımlandı.

2023-08-29T19:54:33+03:00Ağustos 29th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 29 Ağustos 2023 Sirküler No: 773 SPK tarafından, İzahname / İhraç Belgesi Onaylanan Sermaye Piyasası Araçları Yeni Faaliyet İzinleri Suç Duyurusu, İdari Para Cezası İle Diğer Yaptırım Ve Tedbirler Diğer İşlem Ve Özel Durumlar Konularında 2023/50 sayılı yeni bülten yayımlanmıştır. Bülten için tıklayınız. https://spk.gov.tr/data/64e7aafc8f95db2850fa015b/50-2023.pdf

27 08, 2023

Çalışılmadığına Dair Bildirimde SMS Doğrulama Ertelendi

2023-08-27T13:21:59+03:00Ağustos 27th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ağustos 2023 Sirküler No: 872 SGK, vizite giriş sistemi sayfasında SMS doğrulama adımını işletime alınmasını ertelediğini duyurdu. Bilgi için ekranı inceleyiniz ve sayfaya erişiniz. https://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do

25 08, 2023

Bağımsız denetçi yetkilendirme ücreti 10.000 TL olarak belirlendi

2023-08-25T11:02:39+03:00Ağustos 25th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Ağustos 2023 Sirküler No: 772 Kamu Gözetimi Kurulunca Bağımsız Denetim Yönetmeliğine istinaden, Bağımsız denetçi kimliği, bağımsız denetçi belgesi, bağımsız denetçi mührü, bağımsız denetim kuruluşu belgesi, denetimi üstlenen bağımsız denetçi yetkilendirme ücretleri, Yüz yüze gerçekleştirilen bağımsız denetçilik sınavı (her bir konu için) ücretlerinin, Elektronik ortamda yapılacak bağımsız denetçilik sınavı (e-sınav) ücretleri (her bir konu [...]

25 08, 2023

Merkez Bankası politika faiz oranını % 25’e yükseltti

2023-08-25T11:00:19+03:00Ağustos 25th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Ağustos 2023 Sirküler No: 771 Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun 24.8.2023 tarihli olağan toplantısında; - Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının % 17,5’ten % 25’e yükseltilmesine karar verilmiştir. Karar için tıklayınız.

24 08, 2023

SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon Kararı Yayımlandı

2023-08-24T19:19:28+03:00Ağustos 24th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Ağustos 2023 Sirküler No: 871 Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında SUT değişikliği ve sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyon kararı yayımlandı. Detaylı bilgi için aşağıdaki dökümanları inceleyiniz.

24 08, 2023

SGK, Yapı Birim Maliyetleri Konusunda Genel Yazı Çıkardı

2023-08-24T15:44:32+03:00Ağustos 24th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Ağustos 2023 Sirküler No: 870 Yapı birim maliyetleri ile ilgili uygulama esaslarını göstermek üzere SGK tarafından 23.08.2023 tarihli 79321349 sayılı Genel Yazı yayımlandı. Genel Yazı ve ekleri için tıklayınız. Genel Yazı; yapı birim maliyetleri genel yazısı Ekler; GENEL YAZI EKİ ÖRNEKLER GENEL YAZI EKİ TEBLİĞ 12 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ [...]

24 08, 2023

Esas faaliyet konusu taşınmaz ticareti olan şirket, taşınmaz satışına ait kurumlar ve KDV istisnasından faydalanamaz

2023-08-24T10:27:25+03:00Ağustos 24th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Ağustos 2023 Sirküler No: 770 I- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "İstisnalar" başlıklı 5 inci maddesinde; " (1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır: ... e)Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri, rüçhan hakları ve [...]

24 08, 2023

Mücbir sebep kapsamına giren mükelleflerin vergi levhalarının alınmasına ilişkin süreler

2023-08-24T10:21:57+03:00Ağustos 24th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Ağustos 2023 Sirküler No: 769 Gelir idaresince yayımlanan sirküler ile; -213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca mücbir sebep kapsamında yıllık gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatılan mükelleflerin vergi levhaları, uzatılan beyanname verme süresinin son gününe kadar verilen beyannamelerde yer alan bilgilere göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulacak ve 1 aylık [...]

Go to Top