25 02, 2020

İşveren işçilerine çocuk yardımı yapması zorunlu mu?

2021-09-14T15:01:25+03:00Şubat 25th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 106 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Şubat 2020 İşçilere işverenleri tarafından zorunlu olarak çocuk yardımı yapılacağına dair 4857 sayılı Kanunda bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, işverenler yapacakları iş veya toplu iş sözleşmelerine hüküm koymak kaydıyla işçilerine çocuk yardımı yapabilmeleri mümkündür.

25 02, 2020

300 çalışanı bulunan bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre kaç çalışan temsilcisi görevlendirilmeli?

2021-09-14T15:01:25+03:00Şubat 25th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 105 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Şubat 2020 6331 sayılı Kanunun 20’nci maddesine göre; işveren işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, 300 çalışanın olduğu işyerinde (101-500 aralığında çalışanı olan işyerlerinde) 3 çalışan [...]

25 02, 2020

4/1-b kapsamında sigortalılık için yaş kaçtır?

2021-09-14T15:02:14+03:00Şubat 25th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 104 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Şubat 2020 5510 sayılı Kanunun 6’ncı maddesine göre; kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; 4/1-b kapsamında sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldurmamış olanlar sigortalı sayılmamaktadır. Dolayısıyla, 4/1-b kapsamındaki sigortalı sayılmada 18 yaşın doldurulması gerekmektedir.

25 02, 2020

Ayni yardım prime tabi tutulur mu?

2021-09-14T15:02:14+03:00Şubat 25th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 103 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Şubat 2020 Ayni yardım denilince; nakden değil de ayni olarak verilen yağ, un, erzak, ayakkabı vb. yardımlar anlaşılmaktadır. 5510 sayılı Kanun ve İşveren Uygulama Tebliği hükümlerine göre; işverenlerce sigortalılara mal olarak yapılan yardımlar, tutarları üzerinde durulmaksızın, prime esas kazançlara dâhil edilmeyecektir. Ancak, ayni yardımların sigortalılara [...]

25 02, 2020

Askerlik hizmetini yapmakta olan işçinin sigortalı sayılması mümkün mü?

2021-09-14T15:02:14+03:00Şubat 25th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 102 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Şubat 2020 Fiili askerlik hizmeti, silahaltına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona ermektedir. Askerlik hizmetini yapanlar, 4/1-a kapsamında çalışsalar dahi sigortalı sayılmamaktadır.  Ancak, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 78’inci maddesine göre; askerlik hizmetini yapmakta olanlara verilen sıhhi izinlerin 3 aydan fazlası, normal izinlerin ise her yıl için [...]

23 02, 2020

İlave 6 Puanlık SGK Bölgesel Prim Teşvik Süresi uzatıldı!

2021-09-14T15:02:14+03:00Şubat 23rd, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 101 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuat Danışmanı 23 Şubat 2020 30.05.2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan il ve ilçelerde faaliyet gösterip 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmünden yararlanan işyerleri (5 puanlık [...]

17 02, 2020

Az tehlikeli işyerlerinde işyeri hemşiresi bulundurulması zorunlu mudur?

2021-09-14T15:02:14+03:00Şubat 17th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 100 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 17 Şubat 2020 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6’ncı maddesine göre; diğer sağlık personeli statüsünde bulunan işyeri hemşiresi bulundurma zorunluluğu 10 ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için geçerlidir. Bunun dışında, tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık [...]

17 02, 2020

Hizmet akdi devam ederken işverenin işçisine kıdem tazminatından avans olarak ödediği tutarın hukuki niteliği nedir?

2021-09-14T15:02:14+03:00Şubat 17th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 99 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 17 Şubat 2020 Kıdem tazminatının hangi şartlarda ödeneceği mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte bulunan 14’üncü maddesinde belirlenmiştir. İşçinin kanunda belirtilen şartlarda işten çıkması halinde kendisine kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Bu şekilde yapılan kıdem tazminatı ödemelerinde herhangi bir problem bulunmamaktadır. Ancak; hizmet ilişkisi devam ederken [...]

17 02, 2020

4/1-a kapsamındaki bir sigortalının 6 ay askerlik hizmetine ait borçlanma tutarının asgari ve azami tutarı

2021-09-14T15:02:14+03:00Şubat 17th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 98 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 17 Şubat 2020 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41’inci maddesine göre; askerlik borçlanmasının tutarı; talep tarihinde belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere (2020 yılı için: asgari günlük kazanç 98,10 TL; azami günlük kazanç 735,75 TL) kendilerince [...]

17 02, 2020

Asgari işçilik farkına ilişkin prim ve idari para cezaları gider olarak kabul edilir mi?

2021-09-14T15:02:14+03:00Şubat 17th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 97 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 17 Şubat 2020 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 85 ila 88’inci maddelerine göre; işverenin eksik işçilik bildiriminde bulunması dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan ve kesinleşen prim ödemeleri, işverenin işçisine yaptırdığı hizmetin karşılığı olarak fiilen ödediği ücret [...]

Go to Top