Sirküler

No: 103

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
25 Şubat 2020


Ayni yardım denilince; nakden değil de ayni olarak verilen yağ, un, erzak, ayakkabı vb. yardımlar anlaşılmaktadır. 5510 sayılı Kanun ve İşveren Uygulama Tebliği hükümlerine göre; işverenlerce sigortalılara mal olarak yapılan yardımlar, tutarları üzerinde durulmaksızın, prime esas kazançlara dâhil edilmeyecektir. Ancak, ayni yardımların sigortalılara nakden ödenmesi halinde (yağ parası, un parası, erzak parası, ayakkabı parası şeklinde) prime tabi tutulması gerekmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.