Sirküler

No: 104

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
25 Şubat 2020


5510 sayılı Kanunun 6’ncı maddesine göre; kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; 4/1-b kapsamında sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldurmamış olanlar sigortalı sayılmamaktadır. Dolayısıyla, 4/1-b kapsamındaki sigortalı sayılmada 18 yaşın doldurulması gerekmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.