Sirküler

No: 102

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
25 Şubat 2020


Fiili askerlik hizmeti, silahaltına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona ermektedir. Askerlik hizmetini yapanlar, 4/1-a kapsamında çalışsalar dahi sigortalı sayılmamaktadır.  Ancak, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 78’inci maddesine göre; askerlik hizmetini yapmakta olanlara verilen sıhhi izinlerin 3 aydan fazlası, normal izinlerin ise her yıl için 1 aydan fazlası, firarda geçen süreler muvazzaf askerlik hizmetinden sayılmadığından, söz konusu sürelerde geçen sigortalı hizmetlerin 5510 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Erken terhis mahiyetinde izinli sayılanlar bu sürede çalıştıkları takdirde sigortalı sayılacaklardır (2013-11 sayılı SGK Genelgesi).