Sirküler

No: 101

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuat Danışmanı
23 Şubat 2020


30.05.2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan il ve ilçelerde faaliyet gösterip 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmünden yararlanan işyerleri (5 puanlık prim teşviki kastedilmektedir), 5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sigorta primine esas kazanç altı sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan teşvikine 2016/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere, işyerinde ilgili ayda 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığına bakılmaksızın (burada yer alan sigortalı sayısı 29.01.2016 tarihli 6663 sayılı Kanunla kaldırılmış idi); 1, 4, 5, 6, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri ile bildirilen sigortalıların tamamından dolayı söz konusu indirimden yararlanabilmeleri sağlanmış idi. 29.12.2016 tarihli 2016/9728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.05.2013 tarihli 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan I sayılı listedeki 20 ilde ilave sigorta primi teşvik uygulama süresi 31.12.2016 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmış, II sayılı listede yer alan 16 il 31.12.2017 tarihine kadar devam etmiş, III sayılı listede yer alan 15 il 2 ilçe 31.12.2018 tarihine kadar devam etmiş idi. 26.12.2018 tarihli 30637 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 25.12.2018 tarihli 503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu teşvik aşağıdaki listede sayılan tüm yerlerde 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa, 23.02.2020 tarihli 31048 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 22.02.2020 tarihli 2137 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu teşvik aşağıdaki listede sayılan tüm yerlerde 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

46487 Kanun Kodu (I) 56487 Kanun Kodu (II) 66487 Kanun Kodu (III)
Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Amasya Aksaray Ardahan
Artvin Bayburt Batman
Bartın Çankırı Bingöl
Çorum Erzurum Bitlis
Düzce Giresun Diyarbakır
Elazığ Gümüşhane Hakkari
Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
Hatay Kilis Kars
Karaman Niğde Mardin
Kastamonu Ordu Muş
Kırıkkale Osmaniye Siirt
Kırşehir Sinop Şanlıurfa
Kütahya Tokat Şırnak
Malatya Tunceli Van
Nevşehir Yozgat Bozcaada ve Gökçeada
Rize
Sivas
Trabzon
Uşak

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.