Sirküler

No: 100

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
17 Şubat 2020


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6’ncı maddesine göre; diğer sağlık personeli statüsünde bulunan işyeri hemşiresi bulundurma zorunluluğu 10 ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için geçerlidir. Bunun dışında, tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi-sağlık memuru-acil tıp teknisyeni kastediliyor)  görevlendirilmesi de zorunlu değildir.