Sirküler

No: 99

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
17 Şubat 2020


Kıdem tazminatının hangi şartlarda ödeneceği mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte bulunan 14’üncü maddesinde belirlenmiştir. İşçinin kanunda belirtilen şartlarda işten çıkması halinde kendisine kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Bu şekilde yapılan kıdem tazminatı ödemelerinde herhangi bir problem bulunmamaktadır. Ancak; hizmet ilişkisi devam ederken kıdem tazminatı adıyla yapılan ödemeden maksat; şartın oluşması ile kıdem tazminatı ödenmesi olmayıp kıdem tazminatı için şartın oluşturulmasıdır. Bu sebeple bu ödeme hukuki anlamda bir kıdem tazminatı değildir.

İşveren tarafından avans olarak ödenen meblağın ödeme tarihinden itibaren faiziyle birlikte gerçekleşen kıdem tazminatından mahsubu gerekir. Bu açıdan, sadece anaparanın mahsubu ile yetinilmemelidir  (Yrg. 9. H.D., T. 05.06.2002, E.2002/1349, K.2002/9501).

Avans niteliğindeki kıdem tazminatının ödendiği tarihten itibaren yasal faizi hesaplanmalı ve hak kazanılan kıdem tazminatı tutarından mahsubu yapılarak sonuca gidilmelidir (Yrg. 9. H.D., T.12.10.2004, E.2004/18370, K.2004/22976).

Davacının tazminat ve alacaklarının tüm süre üzerinden hesaplanarak avans niteliğinde ödenen kıdem tazminatının faizi ile birlikte son hesaplanan kıdem tazminatından düşülerek hüküm kurulması gerekir (Yrg. 9. H.D., 11.04.2006, E.2005/30391, K.2006/9506).

 

Yargı kararları ve yapılan açıklamalar çerçevesinde, avans olarak ödenen kıdem tazminatı altındaki ödemeler hukuken kıdem tazminatı sayılmamakla birlikte kıdem tazminatı koşullarının oluştuğu tarihte söz konusu ödenen miktarlar hak kazanılan kıdem tazminatından düşülmek suretiyle işlem tesis edilmelidir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.