Sirküler

No: 98

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
17 Şubat 2020


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41’inci maddesine göre; askerlik borçlanmasının tutarı; talep tarihinde belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere (2020 yılı için: asgari günlük kazanç 98,10 TL; azami günlük kazanç 735,75 TL) kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’sidir.

Yıl Borçlanma Oranı Günlük Asgari Borçlanma Tutar Günlük Azami Borçlanma Tutar
2020 % 32 31,39 TL 235,44 TL

Yukarıdaki tutarlara göre 6 aylık askerlik hizmetinin asgari ve azami tutarı aşağıdaki şekilde ortaya çıkacaktır.

Yıl 6 ay (180 gün) için asgari tutar 6 ay (180 gün) için azami tutar
2020 31,39 x 180 = 5.650,20 TL 235,44  x 180 = 42.379,20 TL

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.