Sirküler

No: 97

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
17 Şubat 2020


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 85 ila 88’inci maddelerine göre; işverenin eksik işçilik bildiriminde bulunması dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan ve kesinleşen prim ödemeleri, işverenin işçisine yaptırdığı hizmetin karşılığı olarak fiilen ödediği ücret dolayısıyla yapılan bir prim ödemesi olmayıp 5510 sayılı Kanunda yapılan bir düzenlemeden kaynaklanmaktadır. Buna göre sigorta priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için bu primlerin SGK ‘ ye fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacaktır. Asgari işçilik farkı üzerinden SGK tarafından re’ sen tahakkuk ettirilen sigorta primlerinin, fiilen ödendiği tarihte kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği, ancak bu şekilde hesaplanan sigorta primleri nedeniyle ödenen para cezaları ile gecikme zamları ve faizlerin kurum kazancından indirilmesi mümkün değildir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.