Sirküler

No: 96

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
17 Şubat 2020


Apartman yöneticisinin prim borçlarından sorumluluğu için yargı kararlarına bakmamız gerekmektedir. Şöyle ki;

Yrg. 10. H.D., 05.05.1980 tarih ve 2728/3308 sayılı karar’da; yönetici davanın tarafı olmayıp, kat maliklerinin temsilcisidir ve kat maliklerini mahkemede temsil yetkisi bu sıfatla sınırlıdır. Dava konusu miktarın yöneticiden tahsiline karar verilmesi isabetli bulunmamaktadır.

Yrg. 10. H.D., 03.05.1982 tarih ve 2016/2391 sayılı karar’da; yöneticiler, işveren vekilidir, apartman yönetimine ilişkin borçlardan kişisel sorumluluğu düşünülemez. Bu durum karşısında primlerin davacıdan (yöneticiden) istenilmesinin yasal dayanağı bulunmamaktadır.

Yrg. 18. H.D., 30.03.2000 tarih ve 2000/3545 sayılı karar’da; kapıcı, kat malikleri kurulu kararları doğrultusunda sigortasız olarak istihdam edildiği takdirde bundan dolayı gecikme zammı ve idari para cezasından tüm kat maliklerinin müşterek sorumlu tutulmaları gerekir.

Bu kararlara göre, apartmana ait primler ve diğer sosyal güvenlik alacaklarından kat malikleri sorumlu olup, işveren vekili sıfatıyla yöneticilerin kişisel sorumluluğundan bahsedilemez.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.