About Cem Sertdağ

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far Cem Sertdağ has created 103 blog entries.

Fazla Ödenen Kısa Çalışma Ödenekleri İşverenden mi Yoksa İşçiden mi Tahsil Edilmeli?

By |2020-09-23T13:02:54+03:00Eylül 23rd, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 242 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Eylül 2020 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin (11) numaralı fıkrasında yapılan düzenlemeye göre; işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. İşçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise [...]

GİB, MUHSGK Broşürü Yayımladı

By |2020-09-22T13:11:27+03:00Eylül 22nd, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 241 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 22 Eylül 2020 Gelir İdaresi Başkanlığı 22.09.2020 tarihi saat 11.32’de https://gib.gov.tr/muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi-brosuru-yayinlandi sayfasında MUHSGK Broşürü yayımladı. GİB tarafından yapılan duyuru metni aşağıda yer verilmiş olup, broşür ektedir. “ Bilindiği üzere, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmesine ilk olarak pilot illerin merkez ve ilçelerinde [...]

İşverenler ihaleli-inşaat işyerleri için SMMM/YMM raporu düzenletebilmeleri mümkün mü?

By |2020-09-22T12:59:01+03:00Eylül 22nd, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 240 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 22 Eylül 2020 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 59’uncu maddesine göre; ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, SGK’ye prim borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde, 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik [...]

İşçi Yıllık İzinde İken Hastalanması Halinde Rapor Alırsa Nasıl İşlem Yapılır?

By |2020-09-21T11:09:02+03:00Eylül 21st, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 239 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 21 Eylül 2020 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56’ncı maddesinin dördüncü fıkrası “işveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.” Şeklinde hüküm altına alınmıştır. Kanunun bu hükmü çerçevesinde, hastalık nedeniyle alınan istirahat [...]

Teknokent bölgelerinde kısa çalışmanın 4691 sayılı teşviğe etkisi var mı?

By |2020-09-21T11:11:13+03:00Eylül 21st, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 238 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 21 Eylül 2020 Bildiğiniz üzere; teknokent bölgelerinde geçirilen sürelere ilişkin ücretlerin SGK teşvikinden yararlanabilmesi için personelin haftalık 45 saatlik çalışma süresini tamamlaması gerekmektedir. Kısa çalışma ödeneği uygulaması sebebiyle personelin haftalık çalışma süresinin 45 saatin altına düşürülmesi durumunda 4691 sayılı SGK teşvikinden yararlanmaya [...]

7252 Teşvikli / Teşviksiz Gün Bildirimi Tek Belgede Verilebilecek

By |2020-09-18T09:10:34+03:00Eylül 18th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 237 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Eylül 2020 SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 4447 sayılı Kanunun Geçici 26’ncı Maddesi kapsamında yer al alan prim desteği ile ilgili olarak 27.08.2020 tarih ve 2020/35 sayılı Genelge yayımlanmış, bu Genelgede 7252 sayılı Kanun teşviki verilirken Teşvik süresi için [...]

Kısa çalışmadan yararlanmış işçi istifa ederse işsizlik ödeneğinden yararlanabilir mi?

By |2020-09-14T16:38:17+03:00Eylül 14th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 236 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Eylül 2020 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin “kısa çalışma ile kısa çalışma ödeneğinin miktarı ve ödenmesi” başlıklı 7’nci maddesinin (8) numaralı fıkrasına göre; “ Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi, işsizlik sigortasından yararlanmak için 4447 sayılı Kanunda öngörülen koşullar gerçekleşmeden işsiz kalırsa, [...]

Hekimlerin (13) nolu belge türünden bildiriminin yapılması

By |2020-09-14T13:35:18+03:00Eylül 14th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 235 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Eylül 2020 Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 10’uncu maddesi (4/4/2015-6645/49 md.) aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmış idi. “ Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından Kuruma bildirilen hekimlerden Kurumca belirlenen yüzdelik oran içerisinde kalan [...]

İş Sözleşmesi Türkçe Dışında Başka Bir Dilde Yapılabilir mi?

By |2020-09-06T19:42:52+03:00Eylül 6th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 234 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 07 Eylül 2020 İş sözleşmesi Türkçe dışında başka bir dilde yapılabilir. Ancak işçi ilgili yabancı dili bildiğini, okuduğunu, anladığını, anlamadığı yerlerde açıklık kazandığını ve bunu kabul ettiğini not olarak yazıp, o bölümü de imzalamalıdır veya iş sözleşmesi hem Türkçe hem de ilgili [...]

Pazar Günleri Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınır mı?

By |2020-09-06T19:41:22+03:00Eylül 6th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 233 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 07 Eylül 2020 4857 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre; y ıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Bu çerçevede, Pazar günü hafta tatili sayıldığından (hafta tatili Pazar [...]

Go to Top