About Cem Sertdağ

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far Cem Sertdağ has created 634 blog entries.
15 01, 2022

Geçen haftanın önemli vergi ve mali gündem başlıklarından…

2022-01-15T22:12:05+03:00Ocak 15th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 16 Ocak 2022 Sirküler No: 194 Geçen hafta itibariyle mükellefleri etkileyen önemli vergi ve mali mevzuatta düzenlemeler yapıldı veya Meclis gündemine getirildi. Ana başlıklar olarak; - Kur korumalı mevduat hesabı uygulamasının kapsamına gerçek kişilere ilave olarak tüzel kişiler de dâhil edildi. -Tüzel kişilerin altın veya dövizden dönüşümle açacakları kur korumalı TL mevduat hesabından elde [...]

14 01, 2022

GSS ve Bağkur Prim Borcu Olanlar 31.12.2022 Tarihine Kadar Ücretsiz Muayene Olacaklar

2022-01-14T22:48:07+03:00Ocak 14th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 15 Ocak 2022 Sirküler No: 580 11.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5089 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, GSS ve Bağkur prim borcu olanlar 31.12. 2022 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve Devlet Üniversiteleri hastanelerinde ücretsiz tedavi olacaklardır. SGK Haberi İçin Tıklayınız. Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

14 01, 2022

4a ve 4b Emekli Aylıklarının Hafta Sonu ve Resmi Tatile Gelmesi Halinde 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Bu Tarihlerde Ödenecek

2022-01-14T22:44:18+03:00Ocak 14th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 15 Ocak 2022 Sirküler No: 579 SGK yayımladığı 30 Aralık 2021 tarihli Genel Yazısı ile, 01.01.2022 tarihinden itibaren 4a (SSK) ve 4b (Bağkur) emeklilik aylıkları hafta sonu veya resmi tatile gelmesi halinde bu tarihlerde ödeneceği, bununla birlikte bayram ikramiyeleri aylıkla birlikte peşin ödendiğinde borç çıkartılmayacağı bildirilmiştir. Genel Yazı için tıklayınız. [...]

14 01, 2022

Son vergi teklifi paketi ile enflasyon muhasebesi zorunluluğu, 2023 yılına erteleniyor

2022-01-14T22:40:46+03:00Ocak 14th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Ocak 2022 Sirküler No: 193 13 Ocak 2022 tarihli Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile vergi kanunlarında önemli değişiklikler getirilmektedir. Teklif ile; -Geçici vergi dönemleri de dâhil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup [...]

14 01, 2022

Binek otolarda ÖTV matrahları güncellendi ve yeni tarife yayımlandı

2022-01-14T22:38:21+03:00Ocak 14th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Ocak 2022 Sirküler No: 192 13/1/2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu tarihten geçerli olmak üzere yayımlanan yeni tarife ile Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyen binek otolardan; — Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayanlar %45 — Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşıp, 150.000 TL’yi aşmayanlar %50 — Özel [...]

12 01, 2022

2022-01-12T11:11:33+03:00Ocak 12th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 12 Ocak 2022 Sirküler No: 191 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun, E:2020/485, K:2020/601, 22/5/2020 tarihli kararı ile; İdarenin müeyyideli yazısı doğrultusunda verilen düzeltme beyannamesine konulan ihtirazi kaydın tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, gecikme faizi ve cezalara karşı dava açma hakkı vereceği, Açılan davada davacının ihtirazi kayıt koyma nedenleri ile vergi dairesinin ihtirazi kaydın konusunu [...]

12 01, 2022

Sosyal medya kazançlarında istisna hükmünden faydalanılması için vergi dairesinden istisna belgesi alınması koşulu getirildi

2022-01-12T11:09:14+03:00Ocak 12th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 12 Ocak 2022 Sirküler No: 190 7338 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Kanuna sosyal medya kazançlarına vergi istisnası getiren ve 1.1.2022 tarihinden geçerli aşağıdaki madde eklenmiştir: “Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası: Mükerrer Madde 20/B – İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video [...]

12 01, 2022

Dijital Dönüşüm Portalının oluşturulması ve yönetilmesi giderlerini destekleyici KOSGEB İlanı

2022-01-12T11:06:19+03:00Ocak 12th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 12 Ocak 2022 Sirküler No: 189 KOSGEB tarafından KOSGEB Destekleyiciler Yönetmeliği Çerçevesinde, a) İşletmelerin dijitalleşme seviyelerinin değerlendirilmesine yönelik analiz yapılması ve bu çerçevede yol haritası oluşturulması konusunda hizmet verecek Dijital Dönüşüm Danışmanlarının yetiştirilmesi kapsamında eğitim içerik tasarımı giderlerinin, b) İşletmelerin dijitalleşme seviyelerinin değerlendirilmesine yönelik analiz yapılması ve bu çerçevede yol haritası oluşturulması konusunda Dijital [...]

10 01, 2022

2004 yılından sonra ilk defa 2021 hesap dönemine ilişkin mali tablolar da enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak

2022-01-10T00:14:04+03:00Ocak 10th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 10 Ocak 2022 Sirküler No: 188 Mali tabloların uzun yıllar süren yüksek enflasyonun etkisinden arındırılması ve böylece vergileme üzerindeki enflasyondan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesini teminen 30/12/2003 tarihinden itibaren vergi sistemine enflasyon düzeltmesi getirilmiştir. 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca, fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dâhil son üç [...]

Go to Top