About Cem Sertdağ

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far Cem Sertdağ has created 148 blog entries.

Cumhurbaşkanı Kararlarıyla Teşvik Süreleri Uzatıldı

By |2020-12-02T10:02:37+03:00Aralık 2nd, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 291 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 02 Aralık 2020 02.12.2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3246, 3247 ve 3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile hali hazırda uygulanmakta olan aşağıdaki 3 teşvik süresi tekrar uzatılmıştır. 1) 6111 Teşviki (Genç Kadın İstihdam Teşviki)   31.12.2020 tarihinde sona erecek olan [...]

İlave İstihdam Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı

By |2020-11-28T13:04:55+03:00Kasım 28th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 290 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Kasım 2020 7256 sayılı Kanunla getirilen 4447 sayılı Kanunun Geçici 28’inci Maddesinde Yer Alan Prim Desteğine ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından yayımlanan 26.11.2020 tarihli 2020/49 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir. 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan [...]

İstihdama Dönüş Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı

By |2020-11-28T13:03:35+03:00Kasım 28th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 289 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Kasım 2020 7256 sayılı Kanunla getirilen 4447 sayılı Kanunun Geçici 27’nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteğine ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından yayımlanan 26.11.2020 tarihli 2020/50 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir. 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer [...]

Evli İşçinin İşyerinde Sevgili Edinmesi Haklı Nedenle Fesih Sayılır

By |2020-11-25T13:16:04+03:00Kasım 25th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 288 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Kasım 2020 Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 15.04.2019 tarihli kararında (E.2018/10504, K.2019/8673) aşağıdaki hususlara vurgu yapılmıştır. “Somut uyuşmazlıkta, evli ve 3 çocuk sahibi olan davacı işçinin, aynı işyerinde çalışan dava dışı evli bir kadın işçi ile gönül ilişki yaşadığının sabit olduğu, davacının [...]

“Boş Yıllık İzin Formlarının Önceden İmzaltılması” Geçerli Kabul Edilemez

By |2020-11-25T13:14:33+03:00Kasım 25th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 287 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Kasım 2020 Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 02.06.2020 tarihli kararında (E.2017/15101, K.2020/4675) aşağıdaki hususlara vurgu yapılmıştır. “Davacı dava dilekçesinde boş yıllık izin formlarının önceden imzalatıldığını, daha sonra davalının bu formları isteği gibi doldurduğunu, yurt dışında seferde olduğu günlerde dahi yıllık izin kullandırılmış [...]

“Amirine Bana Karışamazsın Artislik Yapma” Sözü Geçerli Nedenle Fesih Sayılır

By |2020-11-25T13:13:01+03:00Kasım 25th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 286 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Kasım 2020 Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 02.07.2014 tarihli kararında (E.2014/16348, K.2014/21235) aşağıdaki hususlara vurgu yapılmıştır. “Mahkemece fesih nedeni olarak gösterilen ve davacının iş arkadaşına söylediği belirtilen sözlerin iş sözleşmesinin sürdürülmesini zedeleyecek derecede ağır olmadığı ve fesih yaptırımını gerektirmediği belirtilerek ile davanın [...]

7256 Sayılı Kanun Gereği Sigortalılıkları Durdurulan Bağ-Kur Sigortalılarının, Sigortalılıklarının Yeniden Başlatılması Hakkında Genelge Çıktı

By |2020-11-24T21:45:15+03:00Kasım 24th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 285 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Kasım 2020 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla, daha önceki günlerde yayımladığımız sirkülerimizde “4/1-b kapsamında dondurulan günlerin Kanunun yayım tarihini takip eden [...]

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca IPARD Projesi Kapsamında Açılan Çağrı İlanları İçin Borcu Yoktur Yazısı Aranır mı?

By |2020-11-16T09:10:30+03:00Kasım 16th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 282 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Kasım 2020 IPARD Projesi kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca açılan çağrı ilanlarına başvuran işverenlerin SGK’ den borcu yoktur yazısı talep etmesi durumunda İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve [...]

Taksitler Halinde Ödenen Primler ve Ertelenen Primler Gider Yazılabilir mi?

By |2020-11-16T09:09:04+03:00Kasım 16th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 281 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Kasım 2020 5510 sayılı Kanunun 88’inci maddesinin göre; Sosyal Güvenlik Kurumu’na fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz. Buna göre; taksitler halinde ödenen primler ödendiği ay dikkate alınmak suretiyle gider yazılabilecektir. Gider yazılmada esas espri, primlerin [...]

Go to Top