Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
18 Eylül 2023

Sirküler No: 879


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığın başlangıcı ve sonlandırılmasında idari para cezası uygulanmayacak durumlar aşağıda belirtilmiştir.

Şirket yetkililerinin ve sigortalıların sigortalılık başlangıç ve sonlandırılmasına ilişkin bildirim yükümlülükleri 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan,

  • Kollektif şirket ortaklarının
  • Donatma iştiraki ortaklarının
  • Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortaklarının
  • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının
  • Limited şirket ortaklarının
  • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının
  • Hisse devri işlemleriyle yeni ortak olma ve ayrılma ile iflas, tasfiye ve münfesih durumdaki

şirketlerin ortaklarının sigortalılık başlangıç ve sona ermesiyle ilgili olarak, gerek şirket yetkililerinin gerekse sigortalıların kanuni süre içerisinde bildirimde bulunmamaları halinde 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesine göre haklarında idari para cezası uygulanacağına dair açık bir hüküm bulunmadığından bu kapsamdaki sigortalılar ile şirket yetkililerinin süresi içerisinde veremedikleri işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri sebebiyle idari para cezası uygulanmamaktadır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.