Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
18 Eylül 2023

Sirküler No: 879


Belge türü ve/veya kanun türü hatalı seçilmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar prim ve hizmet beyannameleri için Sosyal Güvenlik Kurumuna düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında doğru belge türü ve/veya kanun türü seçilmek suretiyle asıl ve/veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar prim ve hizmet beyannamesi verilmesi halinde, belge türü ve/veya kanun türü hatalı seçilmiş aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar prim ve hizmet beyannamesi ile düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilmiş asıl ve/veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar prim ve hizmet beyannamesindeki sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazanç tutarlarının aynı olması kaydıyla, yasal süresi dışında düzeltme amaçlı olarak verilen aylık prim hizmet belgeleri/muhtasar prim ve hizmet beyannameleri incelemeye gerek kalınmaksızın SGK tarafından işleme alınmakta ve söz konusu belgelere idari para cezası uygulanmamaktadır.

Yasal süresi dışında, ancak düzeltme amaçlı olarak verilen aylık prim ve hizmet belgesine/muhtasar prim ve hizmet beyannamesine sistem tarafından idari para cezası uygulanması durumunda söz konusu ceza SGK Ünite İtiraz Komisyonu kararıyla iptal edilmektedir.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında doğru belge türü ve/ veya kanun türü seçilmek suretiyle asıl ve/veya ek nitelikte verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerinin fiili hizmet süresi zammı kazandırma haline ilişkin olmaları halinde söz konusu belgelere ilişkin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 103’ncü maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapılır ve bununla birlikte düzeltme amaçlı olarak doğru belge türü ve/veya kanun türü seçilmek suretiyle fiili hizmet süresine ilişkin asıl ve/veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar prim ve hizmet beyannamesi verilmesi nedeniyle de idari para cezası uygulanmamaktadır.

Örnek Uygulama 1: Tüm sigorta kollarına tabi olan ve (1) nolu belge türü ile bildirimi yapılması gereken (A) sigortalısının sehven (2) nolu belge türü ile bildiriminin yapıldığı varsayıldığında, düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilmiş asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar prim ve hizmet beyannamesindeki (A) sigortalısının prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazanç tutarının aynı olması ve düzeltme ile fiili hizmet süresi zammı kazandırma hali hariç olmak kaydıyla, yasal süresi dışında düzeltme amaçlı olarak verilen aylık prim hizmet belgeleri/muhtasar prim ve hizmet beyannameleri incelemeye gerek kalınmaksızın SGK tarafından işleme alınır ve söz konusu belgelere idari para cezası uygulanmaz.

Örnek Uygulama 2: (A) işverenince 4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde belirtilen teşvikten (ilave istihdama yönelik 6111 sayılı SGK işveren prim desteği) 2023/Mayıs dönemi için yersiz yararlanıldığının tespit olunduğu ve ilgili ay için iptal-ek aylık prim ve hizmet belgesi düzenlendiği varsayıldığında, söz konusu ek aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar prim ve hizmet beyannamesinden dolayı idari para cezası uygulanmaz.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.