About Cem Sertdağ

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far Cem Sertdağ has created 125 blog entries.

Düşük ve Kürtaj Halinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenir mi?

By |2020-10-09T13:38:36+03:00Ekim 9th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 254 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 09 Ekim 2020 Gebeliğinin 32. haftasından önce düşük yapan kadın sigortalıya da analık hali nedeniyle istirahat raporu düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda düşük yapılan tarih doğum tarihi kabul edilerek, erken doğum nedeni ile ödenemeyen ve doğum öncesinde sigortalı kadının istirahat etmesi gereken [...]

Süt İzni Sırasında Meydana Gelen Olaylar İş Kazası Sayılır mı?

By |2020-10-09T13:35:58+03:00Ekim 9th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 253 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 09 Ekim 2020 Bir olayın iş kazası sayılabilmesi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13’üncü maddesinde 5 hal ve durum için hüküm altına alınmıştır. Bunlardan birisi de, 4/1-a kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için [...]

Hakedilip Kullanılmayan İzin Ücretinde Takdiri İndirim Uygulanabilir mi?

By |2020-10-07T10:45:37+03:00Ekim 7th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 252 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 07 Ekim 2020 Hak edip kullanılmayan yıllık izinlere ait ücret iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle son bulması halinde ödenmekte olup, 4857 sayılı İş Kanunu’nda bu ücretlerde takdiri indirim uygulanıp uygulanmayacağına dair düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu konuda yardı kararlarına bakmamız gerekir. Yargıtay 9. [...]

Hafta İçerisinde 1 Gün Ücretsiz İzin Kullanan İşçi Hafta Tatiline Hak Kazanır mı?

By |2020-10-07T10:43:11+03:00Ekim 7th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 251 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 07 Ekim 2020 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46’ncı maddesine göre; işçilere tatil gününden önce işveren tarafından belirlenen işgünlerinde çalışmış olmaları koşulu ile 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için [...]

Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Hızlı Servis Restoran Meslek Standardı Yayımlandı

By |2020-10-04T22:48:11+03:00Ekim 4th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 250 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 05 Ekim 2020 30 Eylül 2020 tarihli 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Eğitim Kurumunca hazırlanan 2020/25 sayılı Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ile aşağıda yer verilen meslek standardı yayımlanmıştır. 1) Hızlı Servis Restoran (Fas Food) Eleman (Staff) (Seviye 3) 2) Hızlı [...]

SGK İdari Para Cezaları İşlemleri İkinci Talimata Kadar Durduruldu

By |2020-10-04T22:46:32+03:00Ekim 4th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 249 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 05 Ekim 2020 SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 28 Eylül 2020 tarihli 11538882 sayılı Genel Yazısı ile; koronavirüs salgını nedeniyle idari para cezalarına ilişkin işlemler (zamanaşımına girme riski bulunanlar hariç) ve henüz icraya intikal ettirilmeyen alacaklar ile ilgili borç [...]

Dolmuş şoförleri sigortalı olmalı mı?

By |2020-10-01T09:06:41+03:00Ekim 1st, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 248 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 1 Ekim 2020 5510 sayılı Kanunun Ek 5’inci maddesi tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığını, Ek 6’ncı maddesi ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde bazı kısmi süreli çalışanların sigortalılığını düzenlemektedir. Dolayısıyla dolmuş [...]

İşçiler Açısından Hafta Tatili Bölünebilir mi?

By |2020-09-30T14:08:38+03:00Eylül 30th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 247 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 30 Eylül 2020 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında, hafta tatilinin bölünerek kullandırılamayacağı, hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatilinin hiç kullandırılmamış sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Yargıtay Kararı İçin Tıklayınız.

Kıdem Tazminatının Tamamı Haczedilebilir (Yargıtay Kararı)

By |2020-09-30T14:05:51+03:00Eylül 30th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 246 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 30 Eylül 2020 Yargıtay Onikinci Hukuk Dairesinin (2016/10014 E., 2017/1890 K., 14.02.2017 T.) kararında “4857 sayılı İş Kanunu’nun 35’inci maddesine göre; işçinin almakta olduğu ücretlerin 1/4'ünden fazlası haczedilemez. İkramiye, toplu sözleşme farkı ve nema ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen [...]

İşçilere tek hekim en çok kaç gün istirahat raporu verebilir?

By |2020-09-28T10:31:04+03:00Eylül 28th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 245 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Eylül 2020 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılanlara, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre; ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre [...]

Go to Top