About Cem Sertdağ

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far Cem Sertdağ has created 955 blog entries.
1 08, 2022

30/6/2022 tarihi itibari ile mevcut dövizlerini, 2022 yılı sonuna kadar kur korumalı hesaplara aktaranların kazançları kurumlar vergisinden istisna edildi

2022-08-01T09:10:47+03:00Ağustos 1st, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 01 Ağustos 2022 Sirküler No: 376 27/7/2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmi Gazete ile 5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; -30/6/2022 tarihli bilançolarında yer alan döviz varlıklarını 2022 yılı sonuna kadar kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırıp en az üç ay vadeli olacak şekilde bu hesaplarda değerlendiren kurumların bu hesaplardan elde ettikleri kazançların da [...]

1 08, 2022

Vergi mükellefi olmayanlardan gider pusulası ile alınan hurda altın için stopaj yapılmaz

2022-08-01T09:09:20+03:00Ağustos 1st, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 01 Ağustos 2022 Sirküler No: 375 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır. Aynı maddenin son fıkrasında ise muaflığın 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulünün olmadığı hüküm altına alınmıştır.  Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin [...]

1 08, 2022

Kamuda elektronik ihale kapsamı, 1 Ağustos 2022 den itibaren genişliyor

2022-08-01T09:07:46+03:00Ağustos 1st, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 01 Ağustos 2022 Sirküler No: 374 Kamu İhale Kurumunun duyurusu ile e-ihale konusunda yeni açıklamalar yapılmıştır. Buna göre, 18/05/2022 tarihli ve 31839  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, ilanı 01/08/2022 tarihi veya sonrasında yapılan ihalelerden, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan (mal ve hizmet [...]

26 07, 2022

Haziran Ayı MUHSGK Bildirdimi 3 Gün Uzatıldı

2022-07-26T13:59:08+03:00Temmuz 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Temmuz 2022 Sirküler No: 621 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 144 nolu sirküler ile Haziran ayı MUHSGK bildirimini 26 Temmuz tarihinden 29 Temmuz tarihine kadar 3 gün uzatmıştır. Detaylı bilgi için 144 nolu sirküleri tıklayınız.

26 07, 2022

Yabancılarla yapılacak işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeler, tevsik kapsamı dışına çıkarıldı

2022-07-26T13:55:11+03:00Temmuz 26th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Temmuz 2022 Sirküler No: 373 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459) ile, tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri [...]

26 07, 2022

Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi ve ceza miktarları güncellendi

2022-07-26T13:53:41+03:00Temmuz 26th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Temmuz 2022 Sirküler No: 372 23 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539) ile; a-4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 1 inci maddesinde yer alan yetkiye istinaden uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının  miktarları belirlenmiştir [...]

26 07, 2022

Dayanışma Aidatı Ödemek İstemeyen İşçi, Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinden Yararlanabilir mi?

2022-07-26T13:51:38+03:00Temmuz 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Temmuz 2022 Sirküler No: 620 6356 sayılı Kanunun 39’uncu maddesine göre; toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına [...]

26 07, 2022

Çalışan %3 Oranından Daha Yüksek Bir Oranda Otomatik BES Kesintisi Talep Edebilir mi?

2022-07-26T13:50:28+03:00Temmuz 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Temmuz 2022 Sirküler No: 619 Çalışan, %3 oranındaki Otomatik BES katkı payından, daha yüksek bir oranda ödeme yapmak istediğini işverene bildirebilir. Bu şekilde katkı payı oranını artıran bir çalışan %3 oranın altında kalmamak kaydıyla katkı payı oranını işverenden talepte bulunarak azaltabilir. Çalışanlar bu taleplerini ilgili ayın ücret hesaplaması tamamlanmadan önce [...]

26 07, 2022

İşsizlik Ödeneği ile Geçici İş Göremezlik Ödeneği Çakıştığında Hangi Ödenek Ödenir?

2022-07-26T13:49:17+03:00Temmuz 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Temmuz 2022 Sirküler No: 618 4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesine göre; işsizlik sigortasının ödenme süresi içinde ödenmesi gereken geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı işsizlik ödeneği miktarından fazla olamaz. Ayrıca, Kanunun 52’nci maddesine göre; hastalık ve analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin işsizlik ödeneklerinin ödenmesi bu [...]

26 07, 2022

İşveren Sağlık Raporu Giderlerini Çalışanlarından Talep Edebilir mi?

2022-07-26T13:48:05+03:00Temmuz 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Temmuz 2022 Sirküler No: 617 6331 sayılı Kanunun 15’inci maddesine göre; işveren sağlık gözetimi kapsamında; çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. Çalışanlarının işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri [...]

Go to Top