Kısa Çalışma Ödeneği

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Koşulları nelerdir?

 • İşsizlik ödeneğine uygun olan tüm personeller faydalanır

 • 3 aylık süre ile düzenlenebilir

 • Personellerin itiraz imkanı bulunmamaktadır

 • Program uygulanırken, yeni personel alınamaz, veya işten çıkartılamaz.

 • Personelin son 12 aylık ortalama maaşının %60’ı ödenir.

 • İşyeri tamamen kapatılabileceği gibi, kısmi çalışma da uygulanabilir.

Ne kadarlık bir tasarruf sağlar?

İşsizlik ödeneğine uygun olan personellerin son 12 aylık maaş ortalamasının %60’ı net olarak personele PTT Bank üzerinden ödenir. Personel, her ayın 5’inde PTT Bank’a kimliği ile giderek maaşını alır.  (Eğer personel E-Devlet uygulaması üzerinden banka bilgilerini tanımlarsa, PTT Bank yerine, personelin hesabına da maaşı yatabilir.) Örnek olarak, son 12 aylık brüt maaş ortalaması 5000 TL olan bir personel, program süresince İŞKUR’dan 3000 TL net ücret alır.

 • İşsizlik maaşına uygun personel, son 3 yılda 600 günlük prim ödemesi bulunması ve son 4 aydır, primlerinin kesintisiz ödenmesi gerekmektedir. Bu koşulların aynı şirkette olması gerekmemektedir. (TBMM’de kabul edilen yasa ile, bu süreler 600 günen 450 güne, 4 aydan da 2 aya indirilmiştir.)

 • İşsizlik ödeneğine uygun personellerin programa başvurmadan önce tespit edilmesi önem taşımaktadır. Program başlatıldıktan sonrasında, yeni personel alamayacağınız gibi, mevcut personellerinizi de çıkartamazsınız. Yine aynı şekilde, Kısa Çalışma Ödeneği’ne uygun olmayan personellerinizi de Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasında olduğu gibi çalıştırmanız, maaş ödemelerini de yapmanız gerekmektedir. Bu nedenle, bir tasarrufta bulunulması gereken durumlar varsa, listenin öncesinde tespit edilmesi ve uygulama başlamadan önce uygulanması önem taşımaktadır.

 • Program uygulandığı durumda, devam eden İşbaşı Eğitim Programı portallarınız varsa, derhal program sonlandırılmalı ve kursiyerler kadroya alınmalıdır. İşbaşı Eğitim Programı istihdamı özendiren, Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması da tam tersine, işverene ve çalışana zor durumda destek olan bir projedir. O sebeple aynı anda uygulanamaz. (Son güncelleme ile, Kısa Çalışma Ödeneği başvuru tarihinden önce başlattığınız İşbaşı Eğitim Programı varsa, bu programları sonlandırmanız gerekmiyor, ancak programa ara verebiliyorsunuz. Program başlangıç tarihinden itibaren, sonlandığı tarihe kadar geçen sürede, yeni bir İşbaşı Eğitim Programı başlatamazsınız.)

 • Başvurular, her bir işyeri için ayrı ayrı ve o işyerinin bağlı bulunduğu hizmet merkezine yapılır. Başvurular, ıslak imzalı evrakların taranması ve mail ortamında İŞKUR’a iletilmesi ile yapılacaktır. Gerekli kontroller ise, İş Teftiş Kurulu müfettişlerince yapılacaktır.

 • İşveren, işlerini tamamen durdurabileceği gibi, kısmi çalışma uygulaması da yapabilir. İşyerinin tamamen kapatılması durumunda, (arka arkaya olmasa da) en az 4 hafta işyerinin kapatılması, Kısa Çalışma Ödeneği’ne uygun personeller ile uygun olmayanların tamamının çalışmaması gerekmekte, bu süreçte uygun olan personellerin maaşları ve primleri İŞKUR tarafından ödenmekte, uygun olmayan personellerin maaş ve primleri de (çalışmasalar da) işveren tarafından ödenmektedir. İşveren, aynı işyerinin altında, farklı departmanlarda, farklı uygulamalar yapabilir. Örneğin, satış departmanını tamamen durdurabileceği gibi, çağrı merkezini kısmi veya tam zamanlı çalıştırabilir. İşveren, bu dönemde, haklı neden olmaksızın personel çıkaramaz.

 • Kısmı çalışma uygulanması durumunda, işlerin en az ⅓ oranında durdurulmuş olması gerekmektedir. Çalıştırılan süreler için maaş ve prim yükü işverende, çalıştırılmayan süreler için bu yük İŞKUR’dadır.

 • İŞKUR, Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması kapsamında personele ödeyeceği ücreti 1,5 brüt asgari ücretle sınırlandırmıştır. Bunun üzerinde bir ödeme yapılmaz.

 • İŞKUR, Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması kapsamında sadece genel sağlık sigortası primini ödemektedir. Yani, Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasında geçen günler, emeklilik primlerine yansımaz.

 • Kriz nedeniyle, ücretsiz izin uygulaması yapmak isterseniz, bu durumu personelin de kabul etmesi gerekir. Kabul etmediği durumda, ücretsiz izin uygulaması yapamazsınız. Personelle olan sözleşmenizi mücbir sebep nedeniyle sonlandırabilirsiniz. Bu durumda ihbar tazminatı ödemezsiniz, ancak kıdem tazminatı yükünüz devam etmektedir. Ayrıca, personelin işe iade davası açma imkanı da bulunmamaktadır. Bu durumda, Kısa Çalışma Ödeneği hem işvereni koruyan, hem de bu zor dönemde işçiyi mağdur etmeyen bir uygulamadır. Personelin Kısa Çalışma Ödeneği’ne itiraz imkanı bulunmamaktadır.

Tüm süreçler Proventus'un takibinde!

Proventus, kurum kökenli ve konuya hakim çalışanları ile, Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından sorunsuz bir şekilde faydalanmanızı sağlar. Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması, kolay gibi görünse de, çok detay barındıran bir uygulamadır. Bu kapsamda, ileride para cezaları ya da programın iptali gibi durumlarla karşılaşmamak için konuya ve mevzuata uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.