Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
19 Temmuz 2023

Sirküler No: 736


19 Temmuz 2023 Tarihli Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 7391) ile;

-Her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında 20 Cent/kg karşılığı TL Destekleme ve Fiyat İstikrar Fon’u primi kesintisi yapılmasına karar verilmiştir.

Karar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230719-1.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.