28 11, 2022

Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 30 Kasım-1 Aralık 2022

2022-11-28T10:47:30+03:00Kasım 28th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Kasım 2022 Sirküler No: 458 Ticaret Bakanlığı firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla yurt sathında Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlemektedir. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Batı Akdeniz İhracatçılar [...]

28 11, 2022

COVİD idari para cezaları silinecek.

2022-11-28T10:44:55+03:00Kasım 28th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Kasım 2022 Sirküler No: 457 9/11/2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 4 üncü maddesiyle, COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 5326 sayılı [...]

25 11, 2022

Deprem Nedeniyle Düzce İlinde Ekim Ayı Prim Beyannamesi Verme ve Prim Ödeme Süresi Uzatıldı

2022-11-25T17:19:37+03:00Kasım 25th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Kasım 2022 Sirküler No: 690 SGK yaptığı Duyuru ile, Düzce ili için deprem dolayısıyla Ekim ayı prim beyannamesi 26 Aralık, prim ödemesi 30 Aralık tarihine ertelendiğini bildirdi. Duyuru için tıklayınız. SGK DUYURUSU

24 11, 2022

Merkez bankası faiz oranını % 9 a indirdi.

2022-11-24T14:42:43+03:00Kasım 24th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Kasım 2022 Sirküler No: 456 Para Politikası Kurulu (Kurul) 24 Kasım 2022 tarihli toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,5’den yüzde 9’a indirilmesine karar vermiştir. Karar için tıklayınız. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2022/DUY2022-47

24 11, 2022

Binek araçlarda ÖTV matrahları yeniden düzenlendi.

2022-11-24T09:59:10+03:00Kasım 24th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Kasım 2022 Sirküler No: 455 Cumhurbaşkanı kararı ile binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlarda uygulanan ÖTV matrahlarına yönelik liste güncellenmiştir. Buna göre mevcut ve yeni tarifeye aşağıda yer verilmiştir. MEVCUT UYGULANAN TARİFE -- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler --- Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi [...]

24 11, 2022

Yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 olarak tespit edildi.

2022-11-24T09:55:22+03:00Kasım 24th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Kasım 2022 Sirküler No: 454 Vergi kanunlarında yer alan indirim, istisna, muafiyet ve vergi tarifesi dilimleri başta olmak üzere geniş bir alanda etkisi bulunan yeniden değerleme oranı, 542 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir. Tebliğ için tıklayınız. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221124-4.htm [...]

24 11, 2022

Düzce ilindeki mükelleflerin beyanname verme başta olmak üzere vergi mükellefiyetleri ertelendi.

2022-11-24T09:51:25+03:00Kasım 24th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Kasım 2022 Sirküler No: 453 Düzce ili Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle, Düzce ilindeki mükellefler tarafından; 1- 28 Kasım 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV,  Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 26 Aralık 2022 Pazartesi günü sonuna kadar, 2- [...]

23 11, 2022

Yemek Yardımında SGK İstisnası Açıklandı

2022-11-23T17:27:34+03:00Kasım 23rd, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Kasım 2022 Sirküler No: 689 SGK Yönetim Kurulu kararına bağlanan yemek yardımından prim istisnası tutarı günlük asgari ücretin yüzde 23,65'i olarak belirlendi. SGK Genelgesi İçin Tıklayınız.

23 11, 2022

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler/3 yayımlandı.

2022-11-23T13:20:04+03:00Kasım 23rd, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 23 Kasım 2022 Sirküler No: 452 Gelir İdaresince Yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler çerçevesinde; Yeminli mali müşavirler tarafından verilecek Vakıf Vergi Muafiyeti, İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası, Yatırım İndirimi İstisnası, Ar-Ge İndirimi, Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporlarının ve Özel Amaçlı Raporların, 2/1/2023 tarihinden itibaren internet vergi [...]

23 11, 2022

Yabancı Uyruklu Çalışanların Sigortalılık Durumunda Yaşanan Tereddütlerin Giderilmesine Dair Genel Yazı Yayımlandı

2022-11-23T09:24:08+03:00Kasım 23rd, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Kasım 2022 Sirküler No: 688 SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 18 Kasım 2022 tarihli yayımladığı Genel Yazısında, Ülkemizde çalışma izni alarak çalışan sözleşmeli ülke vatandaşı ve sözleşmesiz ülke vatandaşı ayrımı yapılmak suretiyle sigortalılık durumu ile ilgili yaşanan tereddüt açıklığa kavuşturulmuştur. Genel Yazı için Tıklayınız SGK GENEL YAZISI [...]

Go to Top