Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
24 Kasım 2022

Sirküler No: 454


Vergi kanunlarında yer alan indirim, istisna, muafiyet ve vergi tarifesi dilimleri başta olmak üzere geniş bir alanda etkisi bulunan yeniden değerleme oranı, 542 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Tebliğ için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221124-4.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.