Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
24 Kasım 2022

Sirküler No: 455


Cumhurbaşkanı kararı ile binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlarda uygulanan ÖTV matrahlarına yönelik liste güncellenmiştir.

Buna göre mevcut ve yeni tarifeye aşağıda yer verilmiştir.

MEVCUT UYGULANAN TARİFE

— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler

— Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayanlar %45

— Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşıp, 150.000 TL’yi aşmayanlar %50

— Özel tüketim vergisi matrahı 150.000 TL’yi aşıp, 175.000 TL’yi aşmayanlar %60

— Özel tüketim vergisi matrahı 175.000 TL’yi aşıp, 200.000 TL’yi aşmayanlar %70

— Diğerleri %80

— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler

— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler

—- Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi aşmayanlar %45

—- Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi aşıp, 210.000 TL’yi aşmayanlar %50

—- Diğerleri %80

YENİ TARİFE (24 Kasım 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren)

— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler

— Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşmayanlar %45

— Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşıp, 220.000 TL’yi aşmayanlar %50

— Özel tüketim vergisi matrahı 220.000 TL’yi aşıp, 250.000 TL’yi aşmayanlar %60

— Özel tüketim vergisi matrahı 250.000 TL’yi aşıp, 280.000 TL’yi aşmayanlar %70

— Diğerleri %80

— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler

— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler

—- Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşmayanlar %45

—- Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşıp, 350.000 TL’yi aşmayanlar %50

—- Diğerleri %80

Karar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221124-2.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.